Hvad kan vi hjælpe med?

Neurogruppen

- For borgere med erhvervet hjerneskade

Hvem retter tilbuddet sig til?
Neurogruppen er til Ishøj og Vallensbæks borgere fra 18 år med erhvervet hjerneskade, som er blevet bevilliget hjemmevejledning efter Servicelovens §85. Borgeren bor i egen bolig, og de er selvhjulpen og selvtransporterende.

Formål med gruppen
Formålet med tilbuddet er, at sikre at borgerne bliver så selvstændige som muligt indenfor de politiske organisatoriske og økonomiske rammer. For Neurogruppen betyder det, at borgerne kan få vejledning og sparring med vejlederne, samt være sammen med ligesindede i socialt samvær og dele erfaringer og udfordringer. Vejlederne byder ind med støtte og vejledning, når spørgsmål eller udfordringer opstår. Støtten tager udgangspunkt i den enkeltes støttebehov, og vil ud fra en faglig vurdering gives enten individuelt eller i en gruppe.
Neurogruppen danner med andre ord uformel ramme for, at borgerne kan komme og hygge sig med hinanden og øve sine sociale kompetencer i trygge rammer – med støtte fra vejlederne.
I Neurogruppen støttes borgernes kognitive træning igennem forskellige aktiviteter. Se under Aktiviteter.

Fysiske rammer

Neurogruppens lokaler er handicapvenlige i forhold til indgange og toiletforhold

Personale

I Neurogruppen er der 3 faste vejledere på skift, der har efteruddannelse i neuropædagogik. Neurogruppen har også tilknyttet studerende.
Der er altid minimum én fast vejleder på arbejde i Neurogruppen.
 

Åbningstider

Tirsdag kl. 10 – 13
Torsdag kl. 13 – 16
Lukket weekender og helligdage.

Det er mulighed for at få kaffe og te i Neurogruppen. Man er velkommen til selv at medbringe madpakker, mv.

Aktiviteter

I Neurogruppen laves følgende aktiviteter:
- Gåture
- En årlig sommertur efter borgernes ønske
- Pårørende-dag (borgerne bestemmer selv aktiviteterne)
- Spil eller Ipad-spil – Ipad som hjælpemiddel. En del borgere har selv Ipads, men det er ikke en forudsætning for at være med i gruppen. Spil som udvikler dig som borger rent kognitivt.

Neurogruppen har ligeledes en lukket facebookgruppe, som vejlederne inviterer borgeren til, når borgeren bliver medlem af gruppen, den bliver brugt aktivt til informationer til borgerne fx referat efter hver gang.

Åben rådgivning

Der er åben rådgivning i Neurogruppen som hjælp til fx teknisk support, at tjekke netbank, Nem-Id, ringe til offentlige instanser, mv.

Visitation

Borgeren skal være visiteret til hjemmevejledning efter Servicelovens §85. Man kan blive introduceret til Neurogruppen igennem sin vejleder.

Adresse

Vejlebrovej 105 (Seniorlokalerne)
2635 Ishøj
 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 12. januar 2016