Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Seniorrådets møde tirsdag 18. februar 2020 kl. 13.00

Lokation: Mødelokale Arken


 


Sagspunkter der skal behandles på mødet

19. Godkendelse af referat fra sidste møde

Intet indhold til denne sag.

20. Orientering fra formand og næstformand

Intet indhold til denne sag.

21. Orientering fra diverse udvalg

Intet indhold til denne sag.

22. Økonomi

Intet indhold til denne sag.

23. Opfølgning vedr. snerydning

Intet indhold til denne sag.

24. Opfølgning vedr. fliser på Kærbo

Intet indhold til denne sag.

25. Høring Akutfunktionen

Intet indhold til denne sag.

26. Temamøder med Ældresagen

Intet indhold til denne sag.

27. Seniorrådets facebookside

Intet indhold til denne sag.

28. Nyt Seniorrådsblad

Intet indhold til denne sag.

29. Medicindosering Sygeplejeklinikken

Intet indhold til denne sag.

30. Eventuelt

Intet indhold til denne sag.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 13. februar 2020