Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Udvalget for Øget Tryghed i Ishøj Kommunes møde torsdag 29. oktober 2020 kl. 17.00

Lokation: Byrådssalen


Mødedeltagere:
Fra Ishøj Byråd:
Borgmester Ole Bjørstorp (formand)
Sengül Deniz (fraværende med afbud)
Merete Amdisen
Jeannette Merklin
Erkan Yapici
Poul Jørgensen (fraværende med afbud)
Lennart Hartmann Nielsen (fraværende med afbud)
Kalbiye Yüksel

Martin Patrong Haspang


Øvrige deltagere:
Vivepolitiinspektør Søren Uhre
Repræsentant for Vildbanegård Dorte Hjort
Repræsentant for AAB og Ishøj Boligselskab Poul Erik Christensen (fraværende med afbud)

Repræsentant fra Ishøj Ungdomsskole Murat Kütük
Repræsentant fra Ungerådet Sonja Mirlashari
Borgerrepræsentanter Rabia Köyluöglu (fraværende med afbud), Heidi Jensen og Preben Nygaard

Fra administrationen
Centerchef for Børn og Forebyggelse René Juhl
Konsulent for proaktiv kriminalitetsforebyggelse Brian Bergmann

 

 

 


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

16. Velkomst ved borgmester Ole Bjørstorp

Sagsfremstilling

Borgmester Ole Bjørstorp bød velkommen.

Beslutning

Taget til efterretning.

17. Orientering fra gadeplan

Sagsfremstilling

På mødet i Udvalget for Øget Tryghed den 9. september 2020 ønskede udvalget et afsluttende møde med besøg fra Ishøj Kommunes gadeplansmedarbejdere.

 

På mødet deltager socialfaglig leder og leder for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse Mette Jensen samt gadeplansmedarbejder Youseef Koulij, hvor de orienterer om den aktuelle situation i Ishøj.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Mette Engbæk Jensen, leder af Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse, holdt et indledende oplæg om gadeplansarbejdet og rammerne for dette.

Youssef Koulij fra gadeplan holdt efterfølgende et oplæg om hverdagen som gadeplansmedarbejder, herunder cases, der gav indblik i, hvad arbejdet som gadeplansmedarbejder kan indebære.

Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål.

Borgmester Ole Bjørstorp afsluttede mødet med at takke for oplægget og takke udvalget for deres arbejde.

18. Eventuelt

Beslutning

Intet til punktet.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 30. oktober 2020