Hvad kan vi hjælpe med?

Nøgletal for boligorganisationerne

Her kan du finde nøgletal for boligorganisationerne

Her finder du følgende nøgletal for boligorganisationerne. Du finder pdf-filer for de enkelte boligselskaber nederst på siden.

1. Befolkningen fordelt på oprindelse og alder

2. Indvandrere/efterkommere

3. Børn fordelt på forsørgertype

4. Husstande fordelt på husstandstyper

5. Andel af de 1-14-årige i dagtilbud

6. Fraflyttede personer fordelt på husstandstype

7. Tilflyttede personer fordelt på husstandstype

8. Personer fordelt på højeste fuldførte uddannelse eller igangværende uddannelse

9. Personer 18-64 år fordelt på socioøkonomisk status

10. Personer uden beskæftigelse fordelt på kategorier

11. Offentligt forsørgede fordelt på ledighedsgrader

12. Fuldt skattepligtige personer fordelt på indkomstintervaller

13. Husstandsindkomst

14. Gennemsnitlig personlig indkomst i alt for flyttede personer

15. Offentligt forsørgede flyttede fuldtidspersoner

16. Personer på 15 år og derover fordelt på kriminalretlige afgørelser og sigtelser

17. Personer 10-14 fordelt på sigtelser


Nøgletal Domea Vejleåparken og Søvej Huse

Nøgletal Vildtbanegård BS

Nøgletal Vridsløselille AB Gadekæret

Nøgletal AAB afd. 55

Kontakt

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cdu@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 10. maj 2016