Hvad kan vi hjælpe med?

Nu begynder vi at køre jord til støjvolden

Støjvolden vil være bygget færdig senest i slutningen af 2023.

Et af de største anlægsprojekter i Ishøj i nyere tid går i gang den 1. maj 2019

600.000 kubikmeter jord.
45 lastbiler i døgnet. 

Så meget skal der til for at forhøje den eksisterende støjvold til 12 meter langs den østlige side af Køge Bugt Motorvejen i Ishøj. 

Fra 1. maj 2019 går byggeriet for alvor i gang, når de første lastbiler læsser jord af ved motorvejen mellem Ishøj Stationsvej og Store Vejleå ved grænsen til Vallensbæk.

Det er den første af to etaper af projektet. 

Første etape forventes færdiggjort sommeren 2021. Anden etape, som går fra Ishøj Stationsvej til Ørnekæret langs Ørnekærstien ved kommunegrænsen til Greve, forventes at være færdig senest i slutningen af 2023. 

Markant færre støjgener

Formålet med støjvolden er at reducere støjgenerne for de boligområder, som ligger sydøst for motorvejen. Her er der 1830 boliger, som er generet af støj og som med den nye forhøjede vold vil få reduceret støjen med tre til syv decibel. 

For 1101 boligers vedkommende vil støjniveauet komme under den vejledende grænseværdi. Det fremgår af en rapport fra den rådgivende ingeniørvirksomhed SWECO. Alt i alt vurderer SWECO, at støjvolden vil have en væsentlig positiv påvirkning på beboernes oplevelse af støj fra Køge Bugt Motorvejen. 

Ishøjs borgmester glæder sig til endelig at kunne gøre noget ved støjen fra motorvejen og hjælpe de borgere, der er generet af støj hver eneste dag.

”Vi kan ikke leve med, at nogle borgere ikke kan gå ud og nyde deres haver uden ubehagelige støjgener. Trafikmængden er steget væsentligt på Køge Bugt Motorvejen, siden boligområderne langs motorvejen blev bygget. Så den nuværende støjvold på cirka fem meter er ikke længere tidssvarende. 

Derfor var det afgørende at finde en løsning. Og det er jeg stolt over at kunne sige, at vi selv er lykkes med, når der nu ikke var hjælp at hente hos staten, som ellers ejer motorvejen,” siger borgmester Ole Bjørstorp. 

Tager hensyn til beboerne

45 lastbiler i døgnet vil levere jord til støjvolden fra entreprenørens eget jorddepot på Amager. Det lyder måske som en støjende affære, men borgmesteren forsikrer, at der vil blive gjort meget for at gøre anlægsperioden så skånsom som mulig for beboerne i området – både med hensyn til støj, støvgener og tilgængelighed for lette trafikanter. 

”Vi vil gerne tage mest muligt hensyn til beboerne i anlægsperioden. Vores entreprenør er underlagt nogle krav til støjniveauet ved anlægsarbejde og må kun arbejde i hverdage fra kl. 7-18. Derudover laver vi en række andre tiltag til glæde for borgerne,” siger borgmester Ole Bjørstorp. 

Blandt andet vil lastbilerne, der skal levere jord til støjvolden, kun ankomme via motorvejen eller fra vest. Det betyder, at lastbilerne ikke vil køre igennem Ishøj by. Desuden kommer lastbilerne til at køre på en arbejdsvej på den side af støjvolden, der vender ud mod motorvejen og altså ikke gennem boligområderne. 

Projektet med jordkørsel til volden vil være opdelt i små stykker på 300-400 meter, hvor entreprenøren færdiggør hvert stykke helt, inden man fylder jord på det næste. 

For at undgå unødige støvgener, vil der blive afskærmet med hegn og lagt asfalt på arbejdsområdet ved Landlystgården, som er den bolig, der ligger tættest på støjvolden. 

Der hvor arbejdsvejen krydser Tranegildestien, vil lastbilerne få ubetinget vigepligt, så de skal holde tilbage for gående og cyklende. 

Vi vil i anlægsperioden også være så skånsom overfor naturen i området som muligt. Den natur, der bliver berørt, forventes at kunne blive reetableret på støjvolden. 

Flere rekreative muligheder

Når jorden er placeret på volden, vil både støjvolden og resten af området ind mod boligområderne blive reetableret som et rekreativt grønt område, med endnu flere muligheder end i dag for forskellige oplevelser og aktiviteter på og langs volden. 

Det bliver politisk besluttet til sommer, hvordan denne del af projektet præcist kommer til at se ud.

Forarbejdet til byggeriet af støjvolden begyndte i marts 2019, hvor krydset på Ishøj Stationsvej ved Køge Bugt Motorvejen blev ombygget for at etablere et arbejdsområde og den midlertidige arbejdsvej, hvorfra lastbiler skal køre jord til byggeriet. 

Der blev også fjernet træer og buske for at gøre plads til arbejdsvejen, som altså fra 1. maj vil blive taget i brug.   

Fakta om støjvolden

 • Når den nye støjvold er bygget færdig i 2023, vil den blive ca. 2,7 km lang med en bredde på op til ca. 60 meter. Volden vil have en højde på op til 12 meter.
 • Støjvolden vil strække sig fra Store Vejleå ved kommunegrænsen til Vallensbæk mod nordøst til Ørnekæret langs Ørnekærstien mod sydvest.
 • Støjvolden skal afhjælpe støjgener i boligområderne Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge, Pilegårds Vænge, Landlyst Vænge, Bredekærs Vænge, Vildtbaneparken og Tranebakken. 
 • Støjvolds-området består i dag af et stort set ubebygget beplantningsbælte af træer, græs og buske i en bredde på ca. 80-100 meter. Området fungerer dels som støjafskærmning, dels som rekreativt område.

Den røde streg omkranser det område, som udgør støjvoldsprojektet - selve volden og de grønne områder bagved:

Tryk for at se billedet i en større udgave

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575



Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 13. april 2019