Hvad kan vi hjælpe med?

Nu begynder vi på byggeriet af støjvolden

I næste uge går Ishøj Kommune i gang med byggeriet af en stor støjvold for at mindske støjgenerne fra Køge Bugt-motorvejen

Ishøj Kommune vil i næste uge (uge 11) tage hul på byggeriet af en stor støjvold langs Køge Bugt-motorvejen.

Formålet med støjvolden er at reduceret støjgenerne for de boligområder, som ligger sydøst for motorvejen.

Den nye 2,7 km lange støjvold vil være en udbygning af den eksisterende støjvold, som har vist sig ikke at være effektiv nok til at dæmpe støj i boligområderne.

Lyskryds skal ombygges

Arbejdet med at bygge støjvolden vil blive udført i to etaper, hvoraf etape 1 vil strække sig parallelt med motorvejen fra Ishøj Stationsvej til Store Vejleå.

Denne etape vil blive indledt i uge 11 med en ombygning af et lyskryds på Ishøj Stationsvej ved motorvejens frakørsel 26.

Ombygningen skal gøre det muligt at etablere et arbejdsområde og en midlertidig arbejdsvej, hvorfra lastbiler kan køre jord til byggeriet.

Før arbejdsvejen kan etableres, vil området også blive ryddet for beplantning.

En trafikberegning fra marts 2018 har vist, at ombygningen kun vil have begrænset påvirkning på trafikken i krydset ved frakørsel 26.

Som bilist vil du opleve, at lyssignalet og stoplinjen på Ishøj Stationsvej vil være rykket nogle meter frem. Du skal blot følge skiltene på stedet for at afvikle trafikken bedst muligt. 

Lastbiler vil ikke køre igennem byen

Til opbygning af støjvolden skal bruges ca. 600.000 m³ jord, som vil blive transporteret fra vest eller fra Køge Bugt-motorvejen.

Det betyder, at lastbilerne med jord ikke vil køre igennem Ishøj By. Dermed vil den tunge trafik blive holdt på det overordnede vejnet for at sikre trafiksikkerheden.

Byggeriet af støjvoldens to etaper forventes afsluttet sidst i 2023.

Hvor stor skal støjvolden være?

Når den nye støjvold er bygget, vil den blive ca. 2,7 km lang med en bredde på op til ca. 60 meter. Volden vil have en højde på op til 12 meter.

Støjvolden vil strække sig fra Vejleåstien ved kommunegrænsen til Vallensbæk mod nordøst til Ørnekæret langs Ørnekærstien mod sydvest.

Området består i dag af et stort set ubebygget beplantningsbælte af træer, græs og buske i en bredde på ca. 80-100 meter. Området fungerer dels som støjafskærmning, dels som rekreativt område.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Midlertidige telefonnumre:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 8. marts 2019