Hvad kan vi hjælpe med?

Nu genåbner sundhedsfunktioner og enkelte kulturtilbud

Tandplejen genåbner.

Vi åbner gradvist og delvist for blandt andet genoptræning, tandpleje, misbrugsbehandling, udlån af bøger og musikundervisning

24. april 2020

På et ekstraordinært byrådsmøde den 23. april 2020 besluttede Ishøj Byråd at begynde på anden etape af genåbningen af Ishøj Kommune.

Først var det skolernes 0.-5. klasser og dagtilbud, der blev åbnet op for, og nu er turen kommet til udvalgte områder på sundhedsområdet og enkelte tilbud på kulturområdet.

På kulturområdet åbner Kulturium Bibliotek for, at du kan reservere på nettet og afhente bøger og andre materialer.

Ishøj Kulturskole åbner for elever, der bliver undervist alene eller på små hold.

På sundhedsområdet genåbner vi gradvist for genoptræning, rehabilitering, forebyggende hjemmebesøg, misbrugsbehandling og tandplejen.

”Det er en stor glæde, at vi nu åbner op for yderligere hjælp til især vores udsatte borgere på sundhedsområdet, hvor vi vil mødes med dem i det omfang, vi kan leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det har der været et stort behov for.

Vi skal heller ikke underkende betydningen af at læse en bog eller lære et nyt musikinstrument i en tid, hvor vi mangler social kontakt og må bruge meget tid derhjemme. Derfor er det også godt for borgernes livskvalitet, at vi forsøger langsomt at få gang i nogle af vores kulturtilbud,” siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Krav fra Sundhedsstyrelsen skal følges

Der bliver dog ikke tale om en fuldstændig genåbning af de nævnte områder, hvor alt er tilbage til det normale før nedlukningen af det offentlige Danmark den 13. marts 2020.

Ishøj Kommune vil fortsat skulle leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, der skal minimere risikoen for, at borgere og medarbejdere bliver smittet med coronavirus.

”Børnene i vores daginstitutioner og skoler er kommet tilbage til en noget anden hverdag, hvor de fx skal holde afstand, kun må lege i små grupper og skal vaske hænder mange gange om dagen. På samme måde må de voksne borgere også berede sig på, at det bliver anderledes, end de er vant til, når de fx går til genoptræning eller tager deres barn med til tandplejen.

Vi sætter kun aktiviteter i gang på en måde, så vi lever op til sundhedsmyndighedernes krav. Det vigtigste er fortsat at beskytte vores borgere og medarbejdere mod coronavirus og bidrage til, at hospitalerne kan følge med,” siger Ishøjs borgmester.

Øget aktivitet i sundhedsvæsenet

Det er muligt at genåbne for visse funktioner på sundhedsområdet på grund af en aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO), der er blevet enige om at øge aktiviteterne i sundhedsvæsenet.

Kommunens kritiske funktioner som plejehjem og hjemmepleje har dog fortsat førsteprioritet, og Ishøj Kommune skal fortsat være klar til at aflaste sygehusene med modtagelse af patienter, der er udskrevet, men stadig kræver pleje.

ishoj.dk/corona kan du holde dig opdateret på, hvordan de forskellige områder af kommunen er påvirket af corona-situationen. 

Her er de sundhedsfunktioner, som genåbner gradvist

Genoptræning

Genåbningen opdeles i to faser:

 • Fase 1 (midt april til midt maj 2020):
  Opstart af træningshold på 2-3 personer med træning i naturen og ved Ishøj Strand.
  Derudover fortsætter kommunen som tidligere med at vurdere, hvem der har behov for at blive tilset af terapeut og få 1-1 træning i eget hjem, og hvilke borgere, der fortsat vil kunne træne selv derhjemme med vejledning og opfølgning over telefonen.
   
 • Fase 2 (midt maj 2020 -):
  Kommunen åbner gradvist for, at nogle borgere kan komme til genoptræning i træningscenteret på Omsorgscentret Kærbo, men kun i det omfang, det er muligt at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at minimere smitterisiko. 

Hverdagsrehabilitering

Hvornår hverdagsrehabilitering genåbner vil være forskelligt fra borger til borger. Det vil være ud fra en konkret vurdering af borgerens konkrete behov og funktionsevne. 

Formålet med hverdagsrehabilitering er at give støtte til, at en borger kan blive mere selvhjulpen i hverdagen.

Forebyggende hjemmebesøg

Kommunen åbner op for hjemmebesøg, hvis sundhedsmyndighedernes retningslinjer gør det muligt. Ellers fortsætter man med at ringe til borgeren.

De mest sårbare borgere kontaktes først – det kan fx være enker/enkemænd, enlige og andre, som vurderes at have et behov for kontakt.

Borgere, der modtager hjemmehjælp (personlig pleje), vil ikke modtage forebyggende hjemmebesøg, da kommunen ønsker, at borgerne besøges af så få medarbejdere som muligt for at mindske smitterisiko.

De forebyggende hjemmebesøg tilbyder råd og vejledning til alle ældre om sundhed og forebyggelse samt information om aktiviteter og muligheder i lokalområdet.

Misbrugsbehandling i Pitstop

Kommunen genåbner den ambulante behandling i Pitstops lokaler på Søstedet, Ishøj Søvej 1A.

Anonym alkoholbehandling varetages af Novavi, som er begyndt at åbne for fysisk fremmøde og samtaler i sine afdelinger, dog med forskellige begrænsninger.

Tandplejen

Den kommunale tandpleje genåbner gradvist. I denne uge begynder tandplejen at indkalde patienter i det omfang, det er muligt. Det bliver i første omgang de patienter, der fik behandlingen udsat i forbindelse med nedlukningen.

Med de nuværende krav til tandplejens sundhedsmæssige retningslinjer vil der dog gå et stykke tid, inden tandplejen er tilbage på normalt aktivitetsniveau.

Her er de kulturtilbud, som genåbner delvist

Kulturium Bibliotek

Biblioteket i Ishøj åbner nu for, at du kan reservere bøger og andre materialer på bibliotekets hjemmeside og afhente dem ved indgangen i Ishøj Byhave.

Det er kun materialer, som er tilgængelige hos Ishøj Bibliotek, du kan reservere.  

Du kan hente reserverede materialer på følgende dage i lukkeperioden frem til og med 10. maj 2020: 

 • Mandag den 27. april fra kl. 15 -17
 • Onsdag den 29. april fra kl. 10 -12
 • Mandag den 4. maj fra kl. 15 -17
 • Onsdag den 6. maj fra kl. 10 -12 

Dine ikke afhentede reserverede materialer vil fortsat være tilgængelige, når biblioteket genåbner. 

Ishøj Kulturskole

Ishøj Kulturskole genåbner fra 4. maj 2020 for de aktiviteter, der er mulige efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det drejer sig især om soloundervisning, undervisning af hold med to elever og undervisning af bands i mindre grupper.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 27. april 2020