Hvad kan vi hjælpe med?

Nu kan du indstille medlemmer til Køge Bugts vandråd

Lille Vejleå.

Interesserede foreninger og organisationer kan nu indstille medlemmer til vandrådet for Køge Bugt Hovedvandopland

Hvis din forening eller organisation arbejder med natur, friluftsliv eller landbrug, får I nu mulighed for at få mere indflydelse på de politiske beslutninger på området.

Det kan ske ved at anmode om oprettelsen af et vandråd og indstille medlemmer til dette råd.

Ifølge loven om vandplanlægning skal danske kommuner etablere et vandråd, hvis foreninger eller organisationer udtrykker et ønske om dette.

Derfor opfordres bl.a. erhvervsorganisationer, grønne organisationer og lokale foreninger, der har fokus på beskyttelse og benyttelse af vand til at give udtryk for ønsket om nedsættelsen af et vandråd for Køge Bugt Hovedvandopland.

Sådan anmoder du om et vandråd

Anmodningen kan ske til Ishøj Kommunes Center for Park, Vej og Miljø på pvm@ishoj.dk senest den 22. oktober. Skriv venligst ’Vandråd’ i emnefeltet.

I lov om vandplanlægning understreges værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne skal derfor udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats under eventuel inddragelse af lokale vandråd. 

Du kan læse mere om vandområdeplaner og vandråd på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk

Hvad er et vandråd?

 • Vandrådene giver interesseorganisationer og foreninger mulighed for at deltage i drøftelser af planlægning af vandløbsindsatsen.
 • Vandrådene kan drøfte, hvordan de relevante indsatser kan implementeres med størst mulig positiv effekt og mindst mulig gene for alle parter. Beslutningskompetencen forbliver dog i kommunalbestyrelserne.
 • Vandrådene skal være med til at sikre dialog og samarbejde om fremtidens vandplaner.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Midlertidige telefonnumre:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 15. oktober 2019