Hvad kan vi hjælpe med?

Nu kan du indstille medlemmer til lokalt naturråd

Lokale naturråd oprettes i forbindelse med arbejdet omkring Grønt Danmarkskort. Høje Taastrup Kommune fungerer som sekretariatskommune

Med regeringens ændring af planloven er det besluttet, at der skal oprettes lokale naturråd, som skal bistå kommunerne med at udpege områder, der kan indgå i Grønt Danmarkskort. Sammen med 6 andre kommuner skal Ishøj Kommune være en del af det lokale naturråd under sekretariatsbetjening af Høje-Taastrup Kommune.
Grønt Danmarkskort skal fungere som det nationale kortværk over naturrelaterede udpegninger. Formålet med Grønt Danmarkskort er at skabe overblik over Danmarks sammenhængende natur samt at udvikle et værktøj, der kan hjælpe til med at skabe mere sammenhængende natur i og mellem kommunerne.

Høje-Taastrup er valgt til sekretariatskommune
Høje-Taastrup Kommune er udvalgt til sekretariatskommune og står for betjeningen af det lokale naturråd for kommunerne Albertslund, Ballerup, Glostrup, Herlev, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.
Organisationer og foreninger opfordres til at indstille medlemmer og suppleanter til det lokale naturråd. De, der kan indstille medlemmer, er:

 • tmc@htk.dk relevante landsdækkende erhvervsorganisationer.
 • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser.
 • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

Der er frist for indstillinger fredag den 8. december 2017. Indstillinger af medlemmer og suppleanter sker ved at sende organisationens navn, navn på medlem/suppleant, adresse, e-mail og telefonnummer til:

Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenteret,
Bygaden 2, 2630 Taastrup, tlf. 43 59 12 75
eller elektronisk til tmc@htk.dk

Høje-Taastrup Kommune træffer efter samråd med de øvrige kommuner afgørelse om, hvem der skal indgå i det lokale naturråd. Der skal i alt udpeges 20 medlemmer til naturrådet.
De udvalgte medlemmer til naturrådet vil blive annonceret på kommunernes hjemmeside. Det lokale naturråd skal være oprettet senest den 15. januar 2018, jf. bekendtgørelse nr. 971 af 7. august 2017.
Naturrådenes arbejde skal være afsluttet senest den 15. juli 2018. Kommunerne skal i deres videre planlægning for udpegning af områder, der skal indgå Grønt Danmarkskort, inddrage naturrådenes arbejde, men det er ikke bindende for byrådene.

Du kan læse mere om Grønt Danmarkskort og lokale naturråd på http://mst.dk/natur-vand/planlaegning/groent-danmarkskort/

For yderligere information eller spørgsmål, kontakt Arne Schøller Larsen, arnelar@htk.dk, 43 59 12 75.
 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Midlertidige telefonnumre:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 7. november 2017