Hvad kan vi hjælpe med?

Nu kan interesserede købere søge om at byde på fællesantennen

Salgsmateriale for Ishøj Fællesantenne er offentliggjort. Nu går den udvælgelsesproces i gang, der skal ende med max tre bydere på Ishøj Fællesantenne

Ishøj Byråd har besluttet at sælge Ishøj Fællesantenne, så den skifter ejer den 1. juni 2021, hvor kontrakten med Kabelplus er udløbet.

Nu er salgsmaterialet for Ishøj Fællesantenne offentliggjort.

Se salgsmaterialet på www.udbuddet.dk eller på Ishøj Fællesantennes side.

Første skridt frem mod et salg er en udvælgelsesproces, en såkaldt prækvalifikation, som købere skal bestå, før de får lov at byde. Alle kan ansøge, men max tre bliver valgt ud.

Fristen for at søge er den 1. august 2020.

Se liste med spørgsmål og svar om salget af Ishøj Fællesantenne

Sådan foregår prækvalifikationen

Ansøgningsfristen er den 1. august 2020.

Ansøgning om prækvalifikation skal uploades via www.udbuddet.dk i overensstemmelse med den vejledning, som er tilgængelig på www.udbuddet.dk. Den nærmere proces er beskrevet i salgsmaterialet.

Vær opmærksom på, at spørgsmål og svar, rettelsesblade samt eventuelle opdaterede udgaver af dokumenterne alene er tilgængelige via www.udbuddet.dk. Interesserede købere er selv ansvarlige for løbende at holde sig opdateret om salgsmaterialet og salgsprocessens forløb på www.udbuddet.dk.

Ishøj Kommune afholder besigtigelse af antenneanlægget den 23. juni 2020. Tidspunkt, mødested og processen for tilmelding er beskrevet i salgsmaterialet.

Du kan også læse om prækvalifikationen på Ishøj Fællesantennes side.

De tre krav til potentielle købere, som ønsker at byde

For at blive udvalgt til prækvalifikation skal potentielle købere leve op til følgende krav:

 • De skal have en høj økonomisk formåen. Det vil sige, at de skal have en positiv egenkapital og en årlig omsætning på mindst 100 mio. kr.
 • De skal have erfaring fra mindst to lignende opgaver 
 • De skal kunne dokumentere, at de har en aftale, der sikrer, at de kan levere tv.

De fire kriterier som købstilbud bliver bedømt ud fra

Når leverandører af tv og internet er prækvalificerede, kan de indgå i den efterfølgende tilbudsproces.

De prækvalificerede leverandørers tilbud bliver vurderet ud fra fire såkaldte tildelingskriterier som indbyrdes vægtes (procent i parentes) for at afgøre, hvilket tilbud, der samlet set er det bedste.

Vægtningen er et udtryk for, hvor meget det enkelte kriterie tæller i vurderingen af det enkelte købstilbud.

Kriterierne er udvalgt for at sikre brugeroplevelsen bedst muligt for fremtiden. Derfor er de tre kriterier, der knytter sig til brugernes oplevelse vægtet højest med hver 20 procent (i alt 60 procent), og købesummen vægtet med 40 procent.

De fire tildelingskriterier er:

 • brugerinddragelse (20%)
 • sikring af tv-forsyning i fremtiden (20%)
 • service (20%)
 • købesum (40%)

Brugerinddragelse handler om at sikre brugernes individuelle valg af produkter og priser.

Det vægtes positivt, hvis produkterne er fleksible og kan tilpasses efter den enkelte kundes ønsker, at der er et stort udvalg af produkter at vælge imellem, at brugerne tages med på råd (evt. ved en kanalafstemning), når der ændres i kanalsammensætningen i evt. pakker, samt hvis produktpriserne er relativt lave sammenlignet med resten af markedet.

Sikring af tv i fremtiden handler om at sikre forsyningen af flow-tv i en årrække.

Service handler om at sikre, at brugerne kan få support, når de har brug for det, og at nedbrud håndteres bedst muligt.

Købesum handler om at sikre, at Ishøj Fællesantenne sælges til markedspris.

Tidsplan for salget af Ishøj Fællesantenne

 • 15. juni 2020: Salgsmaterialet for Ishøj Fællesantenne offentliggøres.
 • 15. juni – 1. august 2020: Potentielle købere kan søge om at få lov til at byde på fællesantennen (prækvalifikation)
 • 2. september 2020: Byrådet forventes at beslutte, hvem der kan byde på fællesantennen. Max tre leverandører kan prækvalificeres til at byde.
 • 3.-25. september 2020: De max tre udvalgte leverandører kan sende deres tilbud om erhvervelse af fællesantennen til kommunen.
 • 2. december 2020: Byrådet forventes at beslutte, hvem Ishøj Fællesantenne skal sælges til.
 • 31. maj 2021: Kontrakten med Kabelplus udløber.
 • 1. juni 2021:  Ishøj Fællesantenne får ny ejer.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Borgerservice åbner for personlig betjening fra den 16. juni 2020, men du skal bestille tid. 

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Midlertidige telefonnumre:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 15. juni 2020