Hvad kan vi hjælpe med?

Nu til offentlig høring: Tillæg til Spildevandsplan samt miljøscreening

Borgere i Ishøj kan frem til den 20. marts 2019 komme med ændringsforslag til nyt tillæg til kommunens spildevandsplan

Klima- og Miljøudvalget i Ishøj Kommune har besluttet at sende Tillæg 4 til Spildevandsplan 2014-2022 i otte ugers offentlig høring.

Tillægget handler om separatkloakering og klimatilpasning af det kommende vandværk i Ishøj Landsby. 

Også miljøscreenings afgørelse om forslag til Tillæg 4 bliver sendt i fire ugers offentlig høring.

Offentlig høring af Tillæg 4 

Forslaget til Tillæg 4 vil være lagt frem til offentlig høring fra den 23. januar 2019 til den 20. marts 2019.

Derefter vil Byrådet tage stilling til eventuelt indkomne synspunkter og ændringsforslag.

Forslag til Tillæg 4 kan ses her.

Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag til tillægget, skal du sende dem til Center for Park, Vej og Miljø senest den 20. marts 2019.

Du kan sende dem på mail til pvm@ishoj.dk

Offentlig høring af miljøscreening

Ishøj Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at Tillæg 4 til Spildevandsplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (VVM).

Beslutningen om, at planen ikke kræver miljøvurdering er truffet, da planen alene indeholder mindre ændringer i en gældende plan, som ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøscreeningen kan ses her.

Eventuelle klager over afgørelsen af miljøscreeningen kan ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder på naevneneshus.dk.

Her kan du også finde oplysninger om klageregler, herunder gebyrordning.

Klagefristen er den 20. februar 2019.

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 23. januar 2019