Hvad kan vi hjælpe med?

Ny Fingerplan vil give Ishøj nye muligheder

Regeringen har netop sendt en opdatering af Fingerplanen i otte ugers høring. Når planen træder i kraft til foråret, vil den give Ishøj helt nye muligheder for udvikling

Regeringen præsenterede torsdag en plan for udviklingen af hovedstadsområdet frem mod 2030 - og den indeholdt to gode nyheder og et afslag for Ishøj Kommune.

Forud for præsentationen har kommunerne omkring København haft mulighed for at komme med ønsker til en opdatering af den såkaldte Fingerplan, som sætter rammerne for byudviklingen i københavnsområdet.

Ishøj Kommune har i alt budt ind med tre ønsker:

 • Mulighed for byudvikling omkring en ny letbanestation
 • Mulighed for opgradering af Strandparken
 • Mulighed for nybyggeri og erhvervsudvikling udvalgte steder i kommunen

Byudvikling omkring ny letbanestation

Regeringen har imødekommet Ishøj Kommunes ønske om at få mulighed for at byudvikle omkring den kommende letbanestation på Ishøj Strandvej.

På nuværende tidspunkt er området omfattet af en såkaldt grøn kile, som ifølge Fingerplanen skal friholdes for byudvikling.

Men med en revision af Fingerplanen vil kommunen få mulighed for, at den grønne kile omkring letbanestationen kan blive reduceret.

Som erstatning for de dele af den grønne kile, som nu skal byudvikles, har kommunen udpeget et nyt areal af samme størrelse et andet sted i kommunen, som kan indgå i den grønne kile.

Kommunen forventer, at den nye mulighed kan skabe gode rammer for udvikling af det nye stationsområde og styrke sammenhængen mellem byen, havnen og Strandparken.

Næste skridt er nu at afklare, hvordan og i hvilket omfang mulighederne skal benyttes. 

Mulighed for opgradering af Strandparken

Strandparken strækker sig over fem kommuner langs Køge Bugt (Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Greve).

I den nye Fingerplan vil Strandparken - som resultat af et godt samarbejde mellem de fem kommuner - få sine egne kystkile-bestemmelser i stedet for at være omfattet af bestemmelserne om de grønne kiler.

Det betyder, at kommunerne - i respekt for det fantastiske rekreative naturområde - kan arbejde videre med en fælles vision for Strandparken: At udvikle et stort kystområde, der både fungerer som en effektiv klimasikring af et stort byområde og et rekreativt område med strande, store naturområder, aktivitetsområder og forbindelser til andre grønne områder. 

De udviklingsmuligheder, som kommunerne ønsker, skal fokusere på Strandparkens primære værdi som unikt naturområde. Men de skal også understøtte udviklingen af nye rammer for friluftsmuligheder til gavn for både egne borgere, men også gæster og turister.

Ønsker, der ikke blev imødekommet

Til opdateringen af den nye Fingerplan havde Ishøj Kommune også fremsat et ønske om at få reduceret den grønne kile og transportkorridoren for tre arealer henholdsvis nord for Ishøj Stationsvej og nord for Torslundevej.

En reducering af den grønne kiler og transportkorridoren ville have gjort det muligt for kommunen at bygge i disse områder.

Dette ønske er ikke imødekommet.

Fakta: Hvad er Fingerplanen?

Fingerplanen er en plan for hovedstadsområdets planlægning og udvikling, som blev vedtaget i 1947.

Planen tegnede en overordnet linje for byudviklingen ved at fastslå, at København og de omkringliggende kommuner skulle vokse ud i "fingre" med S-togslinjerne i midten af hver finger og med grønne områder mellem fingrene (de såkaldte grønne kiler).

Et af resultaterne af planen var blandt andet, at Vestskoven blev anlagt som en af de grønne kiler i Fingerplanen.

Planen er et supplement til planloven, hvilket betyder, at kommunerne i hovedstaden er underlagt særlige regler for deres planlægning, som ikke gælder kommunerne i resten af landet.

Den nye Fingerplan 2019 erstatter den tidligere plan fra 2017 efter høringsperioden.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 4. marts 2019