Hvad kan vi hjælpe med?

Offentlige legepladser

Du kan i dag finde 13 offentlige legepladser spredt ud over kommunen

​Administration og tilsyn

Leg er værdifuldt, for gennem legen øver børnene sig på livet og opnår derved en meningsfuld lære af deres erfaringer. Et afgørende aspekt er læren om og glæden ved at turde tage ricisi. Det er i den forbindelse vigtigt, at man finder en balance mellem legepladssikkerhed, risiko og børns mulighed for leg, der er udviklende. Legepladserne indrettes og vedligeholdes, så risikoen for ulykker mindskes mest muligt samtidig med, at de er inspirerende, udfordrende og fantasifulde. Det skal være trygt, sikkert og lærerigt at lege på legepladserne i Ishøj Kommune. 

De 13 legepladser er forskellige i udtryk og henvender sig til forskellige primære aldersgrupper.

Her kan du se et kort, der viser placeringen af de 13 legepladser i kommunen.

Kommunen har som ejer af en legeplads altid ansvaret for legepladsens tilstand. Dette gælder ikke alene i forbindelse med legepladsens etablering og godkendelse men i høj grad også i form af løbende kontrol af, at legepladsens udformning og forskellige indretninger holdes i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand (se DS 1176 – del 7).

Der udføres sikkerhedstjek af legepladserne hvert andet år af en uddannet legepladsinspektør.   

Hvorfor sikkerhedseftersyn?

Inspektion og vedligeholdelse er en forudsætning for, at funktion og sikkerhed på legepladsen kan bibeholdes.
Derfor føres løbende kontrol og tilsyn med legepladsen.

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 6. august 2018