Hvad kan vi hjælpe med?

Offentliggørelse af Helhedsplan. Byomdannelse af ”Det lille erhvervsområde”.

Med helhedsplanen har kommunen fastlagt principper for at sikre helheden i udviklingen af området, frem for at der sker en punktvis planlægning i enkelte lokalplaner. De eksisterende virksomheder, eventuelle investorer og udviklere bliver med helhedsplanen bekendt med hvordan og i hvilken retning kommunen ønsker at udvikle området.

Helhedsplanen er tilrettet på baggrund af byrådets stillingtagen til høringssvarene i juni 2015. Den videre bearbejdning betyder, at der desuden er sket en detaljering af enkelte temaer og mindre ændringer i principperne 

Se helhedsplanen her

Overordnet handler ændringerne om:
•    En opdeling af området i delområde I & II
•    Definition af bebyggelse på baggrund af etagehøjde
•    Bygningshøjde og terrassering ud til Ishøj Strandvej og Vejlebrovej
•    Strategiske placeringer af 8 etages bygninger
•    Identifikation af placering af fælles grøn plads 
•    Vej til tung trafik langs baneterræn tages ud
•    Klimaveje og kobling til den grønne kile

Detailplanlægningen sker i forbindelse med et kommuneplantillæg samt en eller flere lokalplaner.

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 3. september 2015