Hvad kan vi hjælpe med?

Ofte stillede spørgsmål om røgfri arbejdstid (FAQ)

Ansatte i Ishøj Kommune har røgfri arbejdstid. Her kan du finde svar på de ofte stillede spørgsmål.

Hent FAQ'en i en printvenlig udgave (pdf)

Hvad er røgfri arbejdstid?

Røgfri arbejdstid betyder, at du som ansat i Ishøj Kommune ikke må ryge i arbejdstiden, hverken indendørs eller udendørs, heller ikke uden for kommunens udearealer. 

Arbejdstid defineres som hele den tid, du er på arbejde, får løn og står til rådighed. Selvbetalte pauser i arbejdstiden er også omfattet. 

Rygeforbuddet gælder alle former for rygning og brug af tobak, herunder cigaretter, e-cigaretter, snus og vandpibetobak.

Hvem har bestemt, at Ishøj Kommune skal være røgfri?

På byrådsmødet den 4. september 2018 vedtog Ishøj Byråd en principbeslutning om, at Ishøj skal være røgfrit. Den 2. april 2019 besluttede byrådet at indføre røgfri skoletid for folkeskoleelever og røgfri arbejdstid for kommunens ansatte fra den 1. august 2019. Byrådet besluttede også, at der fra 1. august 2019 skal arbejdes på gradvist at gøre alle kommunale udearealer røgfrie.  

Inden beslutningen i byrådet har ’Røgfrit Ishøj’ været i høring i relevante bestyrelser og politisk nedsatte råd mv., hvor der sidder repræsentanter for borgerne.  Røgfrit Ishøj, herunder et udkast til personalepolitisk retningslinje for røgfri arbejdstid, har også været til information og drøftelse i kommunens lokale MED-udvalg, som repræsenterer alle kommunale medarbejdere. 

De indkomne kommentarer har været behandlet i Center for Ledelse og Strategi, i HovedMED samt i kommunens chef- og ledergrupper på: 

 • Skoleområdet - i forhold til røgfri skoletid
 • Social- og ældreområdet - i forhold til borgere, som bor på kommunale matrikler, samt tilbud til udsatte borgere
 • Kultur- og fritidsområdet - i forhold til røgfrie udearealer på kommunens kultur- og fritidstilbud.

Implementering af røgfrie udearealer har ligeledes været drøftet i chefgruppen på teknik, miljø og planområdet. 
 

Hvorfor skal Ishøj Kommune være røgfri?

Tobaksrygning er den enkelfaktor, som har størst negativ indflydelse på vores helbred.
Rygning slår 13.600 danskere ihjel hvert år. Det er mere end alkohol, fysisk inaktivitet, usund kost, fedme og dårlig mental sundhed - tilsammen. 

Ifølge Ishøj Kommunes nye sundhedsprofil ryger 24 procent - svarende til 4.200 borgere - i Ishøj Kommune. Særlig foruroligende er det, at andelen af storrygere er steget, og at Ishøj Kommune har flere storrygere blandt de unge 16-34-årige end landsgennemsnittet.

Den gode nyhed er, at vi efterhånden har stor viden om, hvordan vi kan mindske rygning.
WHO - FN’s sundhedsorganisation - har samlet omfattende viden om tobaksforebyggelse og slår fast, at såkaldte strukturelle indsatser virker bedst. Denne konklusion bliver også bakket op af både nationale og internationale erfaringer og forskning. Fx har indførelse af bl.a. højere priser på cigaretter og rygeforbud på arbejdspladser, skoler mv. betydet et stort fald i andelen af rygere i Norge.

Dette er baggrunden for, at Ishøj Byråd har indført røgfri arbejdstid, røgfri skoletid og røgfrie kommunale udearealer fra 1. august 2019.

Ishøj Byråd bakker om regeringens målsætning om, at ingen børn og unge, og max fem procent af den voksne befolkning, ryger i 2030.

Byrådet mener, at der er brug for ambitiøse beslutninger for at nå det ambitiøse mål om at forbedre borgernes sundhed. I den forbindelse skal ansatte i Ishøj Kommune fremstå som rollemodeller og understøtte målsætningen om Røgfrit Ishøj.

Hvornår trådte røgfri arbejdstid i kraft?

1. august 2019. 

Samtidig indførte kommunen også røgfri skoletid og røgfrie kommunale udearealer. 
Der vil gradvist blive sat skilte op på relevante kommunale udearealer.

Hvem gælder rygereglerne for?


Røgfri arbejdstid gælder fra 1. august 2019 for alle fastansatte i Ishøj Kommune og

 • vikarer
 • elever
 • håndværkere, entreprenører, leverandører o. lign., der udfører arbejde for Ishøj Kommune på kommunens matrikler
 • de af byrådet nedsatte udvalg, kommissioner, råd, nævn, brugerbestyrelser og lignende. 

Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for, at rygereglerne bliver fulgt.
Herunder at informere hyrede håndværkere og andre udefra om, at vi er en røgfri kommune. 

Gælder reglerne også elektroniske cigaretter (e-cigaretter)?

Rygeforbuddet gælder rygning og brug af tobak, herunder cigaretter, e-cigaretter, snus og vandpibetobak.

Kan jeg få hjælp til at stoppe med at ryge?

Ja, du kan som ansat i Ishøj Kommune fx tilmelde dig et af kommunens rygestophold. Du kan læse mere om kommunens rygestoptilbud for ansatte på kommunens intranet. Du kan også skrive til rygestop@ishoj.dk, hvis du har spørgsmål om kommunens rygestoptilbud. 

Du kan i øvrigt altid få hjælp til rygestop hos Stoplinien, der drives af Sundhedsstyrelsen. Du kan få mere at vide på tlf. 80 31 31 31 og www.stoplinien.dk.

Der findes også en app: E-kvit, der kan hjælpe dig. Du kan downloade E-kvit til iPhone i App Store eller til Android i Google Play. 

Du kan også vælge at kontakte din bopælskommune og høre om deres tilbud.

Er rygestopkurser en del af arbejdstiden?

Koncernledelsen har besluttet, at rygestopkurser tilbydes som en del af arbejdstiden, og at udgifter til selve kurserne afholdes for centrale midler.

Det vil løbende blive vurderet, hvorvidt der fortsat vil være behov for at tilbyde hjælp til rygestop betalt af centrale midler udover 2019.

Må jeg benytte mig af rygestopprodukter, fx nikotinplaster, i arbejdstiden?

Ja, rygeforbuddet gælder ikke medicinske nikotinerstatningsprodukter, så dem må du gerne anvende i arbejdstiden.

Må jeg flekse ud for at ryge?

Det er ikke muligt at flekse ud for at ryge. Flekses du ud indenfor møde-/gå-hjem-tid, så er den tid omfattet af rygeforbud.

Må jeg ryge, når jeg arbejder hjemme?

Den tid du arbejder hjemme betragtes som arbejdstid og er derfor omfattet af rygeforbuddet. 

Jeg er syg, afspadserer eller holder ferie – må jeg ryge?

Ja, ferie og sygdomsperioder er ikke omfattet af rygeforbuddet.

Hvis du kommer på arbejde og afspadserer en resterende del af arbejdsdagen, er afspadseringen ikke omfattet af rygeforbud. Det samme gælder, hvis du afspadserer den første del af en arbejdsdag.

Jeg betaler selv mine pauser (selvbetalt pause) – må jeg ryge, når jeg holder pause?

Nej, du må ikke ryge i selvbetalte pauser i arbejdstiden.

Jeg er ansat med delt tjeneste – må jeg ryge mellem de to tjenester?

Ja, det må du gerne. Når første tjeneste er afsluttet, er perioden indtil det tidspunkt, du møder ind på anden tjeneste, privat tid, hvor du kan gøre, hvad du vil. 

Det er ikke muligt for en leder at indbygge delt tjeneste i arbejdstiden, blot for at give en medarbejder perioder med mulighed for at ryge i arbejdstiden.

Jeg har meget lange vagter – kan jeg få dispensation fra rygeforbuddet?

Nej, rygeforbuddet gælder uanset arbejdsdagens længde.

Må jeg ryge, når jeg er til møde ude i byen eller transporterer mig mellem borgere/arbejdspladser?

Nej, det er ikke tilladt at ryge i arbejdstiden. Det gælder også, når du er til møde ude i byen, eller når du transporterer dig fra et sted til et andet i din arbejdstid.

Må jeg ryge udendørs på arbejdspladsen?

Nej, du må hverken ryge udenfor eller indenfor på arbejdspladsen i din arbejdstid. 

Hvilke regler gælder i arbejdspladsens/kommunens biler?

Al kommunal ejendom er omfattet af rygeforbuddet – også biler. Du må derfor ikke ryge i kommunens/arbejdspladsens biler i arbejdstiden. 

Jeg arbejder hos en borger, der ryger – må jeg ryge hos denne borger?

Nej, du er som ansat i Ishøj Kommune omfattet af røgfri arbejdstid – du må ikke ryge, når du er på arbejde.

Borgeren må heller ikke ryge, mens du varetager opgaver i borgerens hjem. Det er bestemt ved en lov, der trådte i kraft i 2007.

Må jeg ryge ved arbejdsmæssige sociale arrangementer udenfor min arbejdstid?

Uden for din arbejdstid bestemmer du selv, om du vil ryge. Det gælder også til arbejdsmæssige sociale arrangementer, så længe de ikke foregår på kommunens matrikler. 

Må jeg ryge under en personaledag?

En personaledag vil være lønnet – dagen afspadseres på et andet tidspunkt eller lægges ind i en arbejdsplan. På den baggrund er denne dag underlagt samme restrektion som alle andre arbejdsdage. 

Hvem har ansvaret for, at reglerne bliver overholdt?

Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for, at rygereglerne bliver fulgt.

Vi har tillid til, at alle ansatte overholder rygereglerne, der gælder på arbejdspladsen.

Hvad sker der, hvis jeg overtræder reglerne og ryger i arbejdstiden?

En overtrædelse af rygeforbuddet håndteres på samme måde som en overtrædelse af andre forbud, der gælder på arbejdspladsen, fx forbuddet mod at drikke alkohol i arbejdstiden.  

Hvad gør jeg, hvis jeg ser en kollega/leder ryge?

Som medarbejder er du ikke forpligtet til at gøre noget, hvis du ser en eller flere bryde rygeforbuddet. 

Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for, at rygereglerne bliver fulgt.

Hvad sker der, hvis besøgende, fx håndværkere, leverandører og borgere, overtræder rygeforbuddet i min eller andre kollegers arbejdstid?

Som medarbejder er du ikke forpligtet til at gøre noget, hvis du ser en eller flere bryde rygeforbuddet. Du kan evt. sige til vedkommende, at vi er en røgfri kommune og henvise til eventuel skiltning for på den måde at gøre opmærksom på, at det er et område, hvor man ikke må ryge.

Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for, at rygereglerne bliver fulgt. Herunder at informere hyrede håndværkere og andre udefra om, at vi er en røgfri kommune. 

Hvor finder jeg Ishøj Kommunes rygeregler?

Du finder rygereglerne i den personalepolitiske retningslinje for røgfri arbejdstid på Ishøj Kommunes intranet Uglen. 

Du kan hente den her: ’Retningslinje for røgfri arbejdstid’.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 28. august 2019