Hvad kan vi hjælpe med?

Ofte stillede spørgsmål om salg af Ishøj Fællesantenne

Her kan du få svar på dine spørgsmål om det kommende salg af Ishøj Fællesantenne

På ishoj.dk/ishøjfællesantenne kan du få mere at vide om Ishøj Fællesantenne, brugerrådet mm.

Opdateret 3. juni 2020:

PROCESSEN:

Se spørgsmål og svar om salgsprocessen nedenfor: 

Hvorfor skal Ishøj Fællesantenne sælges?

Fællesantennen skal sælges, fordi kommunens advokater har konkluderet, at det ikke betragtes som en lovlig kommunal opgave at levere internet til borgerne.

Ishøj Kommune kan dermed ikke fortsætte den nuværende model for kommunens ejerskab og drift af Ishøj Fællesantenne, når Kabelplus’ kontrakt udløber den 31. maj 2021.

(Den nuværende model indebærer, at kommunen ejer Ishøj Fællesantenne og udliciterer drift, vedligeholdelse og servicering af anlægget, samt fastsætter produkter og priser).

Hvis den IT-infrastruktur, der i dag ejes af Ishøj Fællesantenne, fortsat skal levere tv og internet til kommunens borgere, har kommunen været nødt til at finde en ny model for fællesantennens ejerskab. 

Samtidig er kommunens ejerskab af Ishøj Fællesantenne blevet en hæmsko for fremtidssikring af fællesantennen, fordi kommunen ikke må udrulle fiber til borgerne. Derfor har det også været en del af kommunens fiberstrategi at afklare, om et salg af fællesantennen kan understøtte fiberudrulningen i kommunen.

Hvorfor sker salget nu?

Salget sker nu, så Ishøj Fællesantenne kan overgå til en ny ejer, når kontrakten med kabelplus udløber den 31. maj 2021.

Hvordan foregår processen frem mod salget?

Processen med at udvælge en køber af Ishøj Fællesantenne foregår via to trin:

 1. Prækvalifikation, hvor interesserede købere vurderes, og byrådet giver dem ret til at give tilbud på køb, hvis de kan leve op til nogle krav til blandt andet økonomi og erfaring. Max tre ansøgere kan blive prækvalificeret.
 2. Tilbudsprocessen, hvor prækvalificerede bydere sender et konkret tilbud på erhvervelse af fællesantennen.

Alle interesserede købere af Ishøj Fællesantenne har mulighed for at søge om prækvalifikation, men potentielle købere kan kun afgive et tilbud på køb af fællesantennen, hvis de bliver prækvalificeret.

Tidsplan for salgsprocessen:

 • 15. juni 2020: Salgsmaterialet for Ishøj Fællesantenne offentliggøres.
 • 15. juni – 1. august 2020: Potentielle købere kan søge om at få lov til at byde på fællesantennen (prækvalifikation)
 • 2. september 2020: Byrådet forventes at beslutte, hvem der kan byde på fællesantennen. Max tre leverandører kan prækvalificeres til at byde.
 • 3.-25. september 2020: De prækvalificerede leverandører kan sende deres tilbud om erhvervelse af fællesantennen til kommunen.
 • 2. december 2020: Byrådet forventes at beslutte, hvem Ishøj Fællesantenne skal sælges til.
 • 31. maj 2021: Kontrakten med Kabelplus udløber.
 • 1. juni 2021:  Ishøj Fællesantenne får ny ejer.

Hvem kan byde på Ishøj Fællesantenne?

Alle interesserede købere af Ishøj Fællesantenne har mulighed for at søge om at få lov til at byde på fællesantennen - en såkaldt prækvalifikation.

Potentielle købere kan kun afgive et tilbud på køb af fællesantennen, hvis de bliver prækvalificeret.

Hvad koster det at købe Ishøj Fællesantenne?

Kommunen har ikke fastsat en pris for Ishøj Fællesantenne. Men potentielle købere skal som en del af deres købstilbud oplyse, hvor meget de vil betale for at købe Ishøj Fællesantenne.

Hvem beslutter, hvem der får lov at købe Ishøj Fællesantenne?

Det er byrådet, der beslutter, hvem der kan byde på Ishøj Fællesantenne, og hvem der kan købe Ishøj Fællesantenne.

Hvornår bliver det besluttet, hvem Ishøj Fællesantenne skal sælges til?

Den 2. december 2020 forventes byrådet at beslutte, hvilket købstilbud, der er det bedste ud fra en række kriterier.

Hvornår overtager køber Ishøj Fællesantenne?

Ishøj Fællesantenne skal efter planen overgå til en ny ejer den 1. juni 2021.

Hvordan foregår prækvalifikationen?

For at blive udvalgt til prækvalifikation skal potentielle købere leve op til følgende krav:
- De skal have en høj økonomisk formåen. Det vil sige, at de skal have en positiv egenkapital og en årlig omsætning på mindst 100 mio. kr. 
- De skal de have erfaring fra mindst to lignende opgaver  
- De skal kunne dokumentere, at de har en aftale, der sikrer, at de kan levere tv. 

Ansøgningsfristen er den 1. august 2020. 

Ansøgning om prækvalifikation skal uploades via www.udbuddet.dk i overensstemmelse med den vejledning, som er tilgængelig på www.udbuddet.dk. Den nærmere proces er beskrevet i salgsmaterialet.

Vær opmærksom på, at spørgsmål og svar, rettelsesblade samt eventuelle opdaterede udgaver af dokumenterne alene er tilgængelige via www.udbuddet.dk. Interesserede købere er selv ansvarlige for løbende at holde sig opdateret om salgsmaterialet og salgsprocessens forløb på www.udbuddet.dk ’’

Ishøj Kommune afholder besigtigelse af antenneanlægget den 23. juni 2020. Tidspunkt, mødested og processen for tilmelding er beskrevet i salgsmaterialet.

Du kan også læse om prækvalifikationen på Ishøj Fællesantennes side https://ishoj.dk/f-llesantenne-bolig.
 

Vil der fortsat være en Ishøj Fællesantenne efter et salg?

Det er ikke til at vide, om en ny ejer af Ishøj Fællesantenne vælger at fortsætte selve Ishøj Fællesantenne. Men en ny køber vil fortsat levere produkter via Ishøj Fællesantennes kabler.

Hvor kan jeg se salgsmaterialet?

Salgsmaterialet er tilgængeligt elektronisk på www.udbuddet.dk via linket (https://www.udbuddet.dk/ethics/eo#/9827e88c-5769-45dd-8e4b-216e67e961de/homepage). Salgsmaterialet er ligeledes offentliggjort på kommunens hjemmeside (https://ishoj.dk/f-llesantenne-bolig).

Ishøj Kommune gør opmærksom på, at spørgsmål og svar, rettelsesblade samt eventuelle opdaterede udgaver af dokumenterne alene er tilgængelige via www.udbuddet.dk. Interesserede virksomheder er selv ansvarlige for løbende at holde sig opdateret om salgsmaterialet og salgsprocessens forløb på www.udbuddet.dk.

Ansøgning om prækvalifikation

Ansøgning om prækvalifikation skal uploades via www.udbuddet.dk i overensstemmelse med den vejledning, som er tilgængelig på www.udbuddet.dk. Den nærmere proces er beskrevet i salgsmaterialet.

Fristen for at søge er den 1. august 2020. 

Besigtigelse 

Ishøj Kommune gør opmærksom på, at der afholdes besigtigelse den 23. juni 2020. Tidspunkt, mødested og processen for tilmelding er beskrevet i salgsmaterialet.” 

BRUGERBEHOV OG INDFLYDELSE:

Se spørgsmål og svar om brugerbehov og indflydelse nedenfor: 

Jeg får tv/internet fra Kabelplus – hvad betyder salget for mig?

Du vil skulle indgå en ny aftale om levering af tv/internet fra 1. juni 2021.

Når der er fundet en ny ejer af Ishøj Fællesantenne, vil det blive meldt ud, hvordan Ishøj Fællesantennes medlemmer kan overgå til den nye ejer pr. 1. juni 2021.

Jeg får i dag tv/internet fra en anden leverandør end Kabelplus – hvad betyder salget for mig?

Salget vil ikke betyde noget for dig.

Hvad gør kommunen for at beskytte brugerne mod prisstigninger efter salget?

Kommunen vil bl.a. vurdere købstilbud ud fra, hvilke tv-priser køber i fremtiden vil tilbyde Ishøj Fællesantennes medlemmer.

Kommunen kan ikke påvirke priserne for internet efter et salg, fordi kommunens advokater har konkluderet, at det ikke betragtes som en lovlig kommunal opgave at levere internet til borgerne.

Stiller kommunen krav til køber om, hvad jeg som bruger skal betale for tv og internet?

Kommunen vil bl.a. vurdere købstilbud ud fra, hvilke tv-priser køber i fremtiden vil tilbyde Ishøj Fællesantennes medlemmer.

Kommunen kan ikke påvirke priserne for internet efter et salg. Kommunens advokater har konkluderet, at det ikke betragtes som en lovlig kommunal opgave at levere internet til borgerne.

Hvilke krav stiller kommunen til køber?

Byrådet har med input fra fællesantennens brugerråd besluttet, at det er vigtigt at have sikkerhed for, at den der køber Ishøj Fællesantenne, er i stand til at drive anlægget videre, så Ishøj Fællesantennes brugere kan fortsætte med at modtage produkter via fællesantennens kabler.

Potentielle købere skal kunne dokumentere, at de har en økonomi og en erfaring, der gør dem i stand til at drive anlægget videre og en aftale, der sikrer levering af tv. 

Når de udvalgte leverandører er godkendt til at byde, bliver deres tilbud vurderet ud fra fire forskellige kriterier, som er brugerinddragelse, sikring af tv-forsyning i fremtiden, service og købesum.

De tre kriterier der knytter sig til brugernes oplevelser, vil vægte højst i vurderingen af det enkelte købstilbud. De vil samlet vægte 60 procent, mens købesummen vil vægte 40 procent.

De konkrete krav til købere offentliggøres som en del af salgsmaterialet den 15. juni 2020.

Krav til dem, der vil byde

Derfor skal dem, der byder på fællesantennen kunne leve op til følgende krav, før de kan få lov at byde på fællesantennen – det, der hedder at blive prækvalificeret:  
- De skal have en høj økonomisk formåen. Det vil sige, at de skal have en positiv egenkapital og en årlig omsætning på mindst 100 mio. kr. 
- De skal de have erfaring fra mindst to lignende opgaver  
- De skal kunne dokumentere, at de har en aftale, der sikrer, at de kan levere tv. 

Når leverandører af tv og internet er prækvalificerede, kan de indgå i den efterfølgende tilbudsproces. 

Kriterier for, hvilket tilbud der er bedst

I forbindelse med tilbudsprocessen er der opstillet fire såkaldte tildelingskriterier for at afgøre, hvilket tilbud, der samlet set er det bedste. Byrådet har besluttet at anvende fire tildelingskriterier, som indbyrdes vægtes (procent i parentes). Vægtningen er et udtryk for, hvor meget det enkelte kriterie tæller i vurderingen af det enkelte købstilbud: 
- brugerinddragelse (20%)
- sikring af tv-forsyning i fremtiden (20%)
- service (20%)
- købesum (40%)

Kriterierne er udvalgt for at sikre brugeroplevelsen bedst muligt for fremtiden. Derfor er de tre kriterier, der knytter sig til brugernes oplevelse vægtet højest med hver 20 procent ( i alt 60 procent), og købesummen vægtet med 40 procent. 


Uddybning af de enkelte tildelingskriterier

- Brugerinddragelse:
handler om at sikre brugernes individuelle valg af produkter og priser. Det vægtes positivt, hvis produkterne er fleksible og kan tilpasses efter den enkelte kundes ønsker, at der er et stort udvalg af produkter at vælge imellem, at brugerne tages med på råd (evt. ved en kanalafstemning), når der ændres i kanalsammensætningen i evt. pakker, samt hvis produktpriserne er relativt lave sammenlignet med resten af markedet.

- Sikrer af tv-forsyning i fremtiden:
Sikring af tv i fremtiden handler om at sikre, at udvalget af tv-produktet og priserne følger med udviklingen i markedet. 

- Service:
Service handler om at sikre, at brugerne kan få support, når de har brug for det, og at nedbrud håndteres bedst muligt. 

- Købesum:
Købesum handler om at sikre, at Ishøj Fællesantenne sælges til markedspris.   
 

Hvilke af kravene til køber vægter højest?

Kravene til køber, de såkaldte tildelingskriterier, er udvalgt for at sikre brugeroplevelsen bedst muligt for fremtiden.

Derfor vil de tre kriterier, der knytter sig til brugernes oplevelse vægte højest i vurderingen af det enkelte købstilbud.

De vil hver vægte 20 procent og samlet med 60 procent. Købesummen vil vægte 40 procent.

Hvorfor lige præcis disse krav til køber?

Byrådet har med input fra brugerrådet besluttet, det er vigtigt at have sikkerhed for, at den der køber Ishøj Fællesantenne, er i stand til at drive anlægget videre, så Ishøj Fællesantennes brugere kan fortsætte med at modtage produkter via fællesantennens kabler.

For at sikre dette vil det kræve, at byrådet har dokumentation for, at en køber af fællesantennen har en høj økonomisk formåen, erfaring med lignende opgaver og en aftale, der sikrer, at køber kan levere tv.  

Derfor stilles disse krav i prækvalifikationen, som er den proces, hvor byrådet vælger, hvem der må byde på fællesantennen.

Kriterierne, som det enkelte købstilbud bliver vurderet ud fra, de såkaldte tildelingskriterier, er udvalgt for at sikre brugeroplevelsen bedst muligt for fremtiden.

Derfor har byrådet valgt, at tre ud af fire kriterier skal handle om brugeroplevelsen, og at de samlet skal vægte mere end købesummen.

Kan jeg som bruger få indflydelse på, hvilke krav der stilles til køber?

Som repræsentanter for brugerne har Ishøj Fællesantennes brugerråd været inddraget i arbejdet med at udarbejde salgsmaterialet for Ishøj Fællesantenne.

Salgsmaterialet er nu færdigt, og det er ikke muligt at ændre i materialet.

Vil brugerne fortsat have indflydelse i Ishøj Fællesantenne efter et salg?

For at sikre brugernes fortsatte indflydelse er brugerinddragelse et af fire kriterier, som det enkelte købstilbud vurderes ud fra.

Her bliver køber bedt om at gøre rede for, hvordan brugerne fremadrettet har indflydelse.

Hvad sker der med Ishøj Fællesantennes brugerråd efter et salg?

Der er endnu ikke taget stilling til, hvad der skal ske med brugerrådet efter et salg.

Potentielle købere vil blandt andet blive vurderet ud fra, hvad de vil gøre for at inddrage brugerne. Det kunne fx være via et brugerråd, men det er ikke et krav.

PRODUKTER OG LEVERANDØRER:

Se spørgsmål og svar om produkter og leverandører nedenfor:

Hvad betyder salget af Ishøj Fællesantenne for mine muligheder for at få fiber?

Ishøj Kommune må ikke udrulle fiber til borgerne. Kommunen håber derfor, at salget af Ishøj Fællesantenne kan være med til at sikre, at der i fremtiden kan blive udrullet fiber til borgerne via fællesantennen.

Derudover samarbejder Brugerråd for Ishøj Fællesantenne med TDC NET om at tilbyde en anden mulighed for fiber til kommunens borgere.

Salget af fællesantennen vil ikke have betydning for dette samarbejde.

Stiller kommunen krav til køber om at lægge fiber ned?

Nej. Det er ikke lovligt for Ishøj Kommune at stille krav om fiberudrulning til borgerne i forbindelse med et salg af fællesantennen.  

Vil køber få mulighed for at sælge sine standardprodukter?

Det er op til køber af Ishøj Fællesantenne at beslutte, hvilke produkter denne ønsker at tilbyde.

Hvem kan jeg købe tv og internet fra efter et salg af Ishøj Fællesantenne?

Forventningen er, at du både kan købe tv og internet af den nye ejer af Ishøj Fællesantenne.

Kommunen kan dog ikke stille krav om, at køber skal levere internet. Det skyldes, at det ikke er en lovlig kommunal opgave at levere internet, og derfor kan kommunen heller ikke stille krav til andre om dette. 

Efter et salg vil du, som nu, også kunne vælge en hvilken som helst anden leverandør, hvis denne kan levere til din adresse uden at bruge fællesantennens kabler – fx hvis leverandøren har lagt fiber ned til din adresse eller kan levere via dit telefonstik.

Hvordan sikrer kommunen, at der er konkurrence mellem flere leverandører efter et salg?

Ishøj Byråd har vedtaget en fiberstrategi, der skal være med til at understøtte udrulning af fiber til kommunens borgere.

Det er håbet, at kommunen ad denne vej kan understøtte, at der kommer flere fibertilbud i Ishøj og dermed mere konkurrence. 

Hvis jeg efter et salg ikke ønsker købers produkter, hvad gør jeg så?

Ishøj Fællesantennes medlemmer har ikke pligt til at købe de produkter, som en ny ejer af Ishøj Fællesantenne tilbyder. Det står alle frit for ikke at bestille produkter hos den nye ejer.
 

Læs også


Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Midlertidige telefonnumre:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 15. juni 2020