Sådan arbejder vi i Ishøj Kommune

I Ishøj har vi en vision, en mission, syv værdier, et grundlag for lederskab/følgeskab og en personalepolitik. De beskriver rammerne og retningen for den måde, vi arbejder på i kommunen som medarbejdere og som ledere

I Ishøj Kommune har vi en vision. Visionen afstikker kursen for vores fælles arbejdsplads.

En vision beskriver et sted, vi gerne vil hen, eller en situation vi gerne vil opnå. Den må godt være lettere utopist, men den må ikke være uopnåelig. 

For at mangfoldighed kan blive vores styrke, skal vi kigge på den enkeltes ressourcer og ikke fokusere på svaghederne. Det betyder, at vi skal arbejde:

 • Inddragende – vi skal have alle med
 • Anerkendende – vi fokuserer på muligheder frem for begrænsninger
 • Innovativt – vi skal teste nye metoder og sætte vores egne evner og mod på en prøve
 • Tværfagligt – vi skal bruge alles kompetencer.

​Det kan være forskelligt fra sted til sted, hvordan mangfoldighed kommer til udtryk – og hvornår det er en styrke. Derfor skal visionen  tolkes lokalt på det enkelte arbejdsplads, og det er denne tolkning, du som medarbejder arbejder efter. 

Du kan læse mere om visionen i folderen Ishøj Kommune - vision, mission og værdier.

Missionen skal fortælle, hvorfor vi er her. Hvorfor udfører vi de opgaver, vi gør – til glæde for hvem? Missionen er rammen om vores arbejde.

Alle der arbejder i Ishøj Kommune har deres egen tolkning af, hvad det vil sige at være til for borgeren og det kommunale fællesskab, Missionen skal derfor tolkes i det lokale og gøres til virkelighed ude på de mange arbejdspladser.

Du kan læse mere om missionen i folderen Ishøj Kommune - vision, mission og værdier.

Vi arbejder i dag ud fra syv værdier. De skal være gennemgående for de opgaver og beslutninger, vi udfører i kommunen. De skal kendetegne, hvordan vi vælger at opfylde både kommunens vision og mission. 

Værdierne er:

 • Troværdighed
 • Handlekraft
 • Åbenhed
 • Ansvarlighed
 • Respekt
 • Klare budskaber
 • Sund fornuft

Du kan læse mere om værdierne i folderen Ishøj Kommune - vision, mission og værdier.

Personalepolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens vision og mission og lægger vægt på, at vi skal spille hinanden gode. Personalepolitikken indeholder også de syv værdier, som er gennemgående for de opgaver og beslutninger,vi udmønter i kommunen. 

Personalepoltikken angiver også nogle ambitioner og mål vedr. rekruttering, og når medarbejderen forlader kommunen. På den måde er personalepolitikken bygget op om den naturlige cyklus i dit ansættelsesforløb, fra du bliver ansat til du forlader kommunen. 

Læs personalepolitikken

Ishøj Kommunes ‘Grundlag for Lederskab & Følgeskab’ handler grundlæggende om, hvordan vi skal arbejde sammen, og hvordan vi skal lede hinanden i det daglige arbejde.

Hent Grundlag for Lederskab & Følgeskab

Grundlaget står på tre ben:

 1. De fire perspektiver
 2. Lederskab/Følgeskab
 3. Ledelse hele vejen rundt


DE FIRE PERSPEKTIVER handler om, at vi i fremtiden skal tænke i fire forskellige baner på samme tid, når vi skal løse opgaver for borgerne. Vi skal:

 • skabe mere og bedre for mindre: Vi skal udnytte vores ressourcer bedre og hele tiden forbedre vores arbejdsgange
 • skabe innovation sammen med andre: Vi skal give plads til kreativitet og gøre plads til, at andre med relevante kompetencer kan byde ind med løsninger.
 • have styr på tingene: Vi skal oversætte regler og love, så de giver mening for borgerne, og sikre, at vi både kan opfylde politiske mål og styre økonomien.
 • have blik for fremtiden: Vi skal hele tiden holde os orienteret om den seneste udvikling, tænke langsigtet og afprøve nye metoder og løsninger


LEDERSKAB/FØLGESKAB handler om, at vi er nødt til at tænke ud af boksen og strække begrebet “ledelse”, så det bliver mere rummeligt, hvis vi skal nå i mål med de førnævnte fire perspektiver.

Derfor lægger vi op til, at vi i Ishøj betragter "ledelse" som noget, der opstår i relationer mellem mennesker.

Det betyder, at medarbejderne i nogle tilfælde også kan være ledere på nogle opgaver, hvor den daglige leder i stedet kan være en sparringspartner. Det vigtigste er, at vi alle tager ansvar for både hele organisationen og vores arbejdsfællesskab.


LEDELSE HELE VEJEN RUNDT handler om, at vi alle skal være bevidste om vores egen rolle og tænke over, hvordan vi alle kan gøre både os selv, vores chefer og vores kollegaer bedre.

Vi skal fx bruge vores faglighed til at klæde vores chefer på, og vi skal hjælpe vores kollegaer med at nå deres mål ved at bidrage med viden og sparring.

Og sidst, men ikke mindst, skal vi alle kigge ind ad, reflektere over vores egen rolle og finde frem til den motivation, som driver os.