Sådan styrker vi din arbejdsglæde

I Ishøj Kommune er vi meget optaget af, at du trives med at arbejde hos os. Glade medarbejdere er mere effektive, leverer højere kvalitet og arbejder bedre sammen. Her på siden kan du læse om, hvad vi gør for at styrke din arbejdsglæde

I kommunerne har der i mange år været tradition for at inddrage medarbejderne. Sådan er det også i Ishøj. På dit arbejdssted kan du få medindflydelse og medbestemmelse gennem dit lokale MED-udvalg. I toppen af MED-strukturen er HovedMED-udvalget, som er det øverste organ for medarbejderindflydelse i kommunen. 

Samarbejdet i MED-udvalgene handler om de vilkår og muligheder, du har for at udføre dit arbejde. Målet er, at rammerne er så gode som muligt, så opgaverne kan blive løst så kvalificeret og effektivt som muligt. 

Som medarbejder har du ret til medindflydelse og medbestemmelse. Men det er også en pligt til at være med til at tage ansvar for arbejdspladsens udvikling, også når de svære beslutninger skal tages.

MED-aftalen sætter rammen for samarbejdet

I Ishøj Kommune har vi en MED-aftale, der hviler på kommunes 7 værdier. MED-aftalen skal styrke din medindflydelse og medbestemmelse. Den skal styrke og målrette indsatsen for et godt og sundt arbejdsmiljø som grundlag for trivsel og udvikling. 

Arbejdsmiljøet er hos os integreret i det øvrige arbejde omkring medindflydelse og medbestemmelse.

Hvert tredje år laver vi en 3i1-måling på ledelse, trivsel og psykisk APV i Ishøj Kommune.

Det gør vi for at blive klogere på, hvor vi er gode – og på hvilke områder vi kan blive bedre.

Vi har i Ishøj Kommune en række personalegoder for alle medarbejdere - og enkelte lokale. Spørg på dit arbejdssted. 

Formålet med personalegoderne er, at 

  • skabe mulighed for, at du kan lære dine kolleger bedre at kende. Når vi har det godt sam-men socialt, arbejder vi også bedre sammen fagligt
  • øge din arbejdsglæde. Det smitter positivt af på, hvordan du løser dine opgaver.