Hvad kan vi hjælpe med?

Opgangsnetværk

- For borgere i egen bolig, som lige er fraflyttet et botilbud eller forældre

Hvem retter tilbuddet sig til?

Opgangsnetværket er for borgere, som har et psykisk handicap, der gør, at de har brug for støtte i dagligdagen i form af at bo i et ’opgangsnetværk’, hvor socialt netværk og støtte er i fokus. Det vigtigt, at borgeren kan følgende:

- Man kan være alene om aftenen/natten

- Man kan selv opsøge personalet

- At man profiterer af at bo i et opgangsnetværk og have et fællesskab med andre

- Man har jævnligt kontakt med personalet

Opgangsnetværkets formål

Når borgeren bor i Opgangsnetværket, er der tilbud om at deltage i fællesvejledning med øvrige borgere i Opgangsnetværket. Der er fællesspisning, motion, indkøb og socialt samvær. Derudover ydes individuel støtte efter en konkret vurdering af den enkeltes behov fx støtte til dagligdagsstruktur, aftaler, økonomi og støttende samtaler.

Formålet med Opgangsnetværket er overordnet ”at støtte den enkelte borger i en så selvstændig tilværelse som muligt indenfor de politiske, organisatoriske og økonomiske rammer”. For Opgangsnetværket betyder det, at borgerne har mulighed for at leve så selvstændigt som muligt i egen bolig med støtte. Støtten vil derfor tage afsæt i den mindst indgribende foranstaltning, og den pædagogiske støtte gives på baggrund af det udviklingspotentiale, den enkelte har.

Boligen

Boligen lejes igennem AAB. Boligerne administreres af Handicap og psykiatri samt Kommunale ejendomme.

Boligerne er primært 2-værelses lejligheder og ligger i bebyggelsen omkring Ågården 29 i Vejleåparken, hvor der ligeledes er en fælleslejlighed med mødefaciliteter, køkken og kontor.

Borgeren bor således ikke nødvendigvis i samme opgang - men i samme område.

Personale

Der er 3 vejledere med pædagogisk baggrund tilknyttet opgangsnetværket. Det betyder, at man som borger kan møde forskellige vejledere, når man modtager vejledning i Opgangsnetværket.

Personalets tilstedeværelse i opgangsnetværket

Nedenstående tider er vejledende og justeres ud fra de behov eller aktiviteter, der aftales i netværket.

Mandag: 9 – 15

Onsdag: 15 – 19

Torsdag: 9 – 15

Derudover samarbejder Opgangsnetværket med ”Klubben” og ”Spindehuset”, som tilsammen tilbyder støtte eller aktiviteter til borgere med handicap, således at der igennem ugen er mulighed for kontakt med en vejleder hver dag.

Visitation

Borgeren indstilles til Opgangsnetværket igennem sin sagsbehandler, hvorefter det tages op i gennem det centrale visitationsudvalg, og ydelsen til §85 støtte efter Serviceloven gennem Opgangsnetværket kan bevilliges.

Kontaktoplysninger

Afdelingsleder for Handicap og psykiatri Betina Funch Rasmussen, Tlf: 40 23 77 23, E-mail: bbf@ishoj.dk

Faglig leder for Handicap og psykiatri Karina Bøgen, Tlf: 23 28 75 39, E-mail: 35610@ishoj.dk

Adresse

Fælles lejligheden

Ågården 29, 1. th.

2635 Ishøj

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 29. december 2016