Hvad kan vi hjælpe med?

Ophævelse af strandbeskyttelseslinjen

Offentliggørelse af Kystdirektoratets afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havne i Ishøj Kommune.

2. marts 2020

I forbindelse med ændring af naturbeskyttelsesloven i 2018 blev det muligt for kommunerne at søge om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havnene.

Ishøj Kommune ansøgte den 2. maj 2018 om en ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på et areal på og ved Ishøj Havn. Kystdirektoratet har den 11. december 2019, i medfør af naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 3 jf. § 69, stk.1 truffet afgørelse om at imødekomme Ishøj Kommunes ansøgning delvist. 

Strandbeskyttelseslinjen er således ophævet på den del af de ansøgte arealer, som ligger bynært og omkring havnen, og som hverken er omfattet af naturfredning efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6 eller af naturtypebeskyttelse efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Strandbeskyttelseslinjen er derfor ophævet på matr.nr. 8am, 43a, 43c, 43e, 44a, 44c, 44d, 44e, 44f, 44g, 44h, 44i, 44k, 44l, 44m, 44n, 44o, 44p, 44q, 44r, 44s, 44t og 50, alle Tranegilde By, Ishøj. Strandbeskyttelses nye forløb fremgår således af kortet nedenfor.

Ophævelsen af strandbeskyttelseslinjen har ikke en direkte betydning for lodsejerne, men det betyder, at der i højere grad kan lokalplanlægges for turisme erhverv, herunder til fx. kiosker, souvenirbutikker, cafeer, overnatning mv.

Hele arealet er ligeledes omfattet af Fingerplanens "Grøn kile ved Køge Bugt Strandpark". Denne udpegning giver mulighed for, at der lokalplanlægges for mindre bymæssige fritidsanlæg, der understøtter det maritime friluftsliv og turisme, fx. faciliteter til vinterbadere og udstyrskrævende friluftsaktiviteter som sejlsport, windsurfing og roning. 

Endvidere kan der lokalplanlægges for mindre restauranter, cafeer, kiosker o.l. Endelig giver Fingerplanen mulighed for mindre overnatningsmuligheder i havnen.

De nye muligheder vil først kunne bringes i anvendelse med vedtagelsen af en ny lokalplan.

Kystdirektoratets afgørelse kan læses i sin helhed via dette link.

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 2. marts 2020