Hvad kan vi hjælpe med?

Påbud om automatisk nedlukning

Tirsdag den 13. april 2021 træder den ny bestemmelse om automatisk nedlukning i kraft

Bestemmelsen betyder, at Ishøj Kommune er forpligtet til at påbyde skoler, SFO’er og uddannelsesinstitutioner beliggende i kommunens lukket, hvis den testkorrigerede incidens i kommunen er over 200.

Der kan åbnes igen når kommunen har været under den testkorrigerede incidens 7 dage i træk.

Byrådet har den 13. april 2021 besluttet, at kompetencen til at iværksætte lokale nedlukninger og genåbninger efter den nye bestemmelse om automatisk genåbning delegeres til administrationen. 

Påbud gælder for disse grupper:

Den testkorrigerede incidens i kommunen er 259 for den 13. april 2021.
Det skal hermed meddeles påbud om nedlukning gældende for:

  • Grundskoler og SFO’er i Ishøj Kommune. Lukningen gælder også heldags-SFO for kommende børnehaveklasseelever
  • Ådalens Privatskole og SFO. Lukningen gælder også heldags-SFO for kommende børnehaveklasseelever
  • Next-Ishøj 
  • FGU Vestegnen – Ishøj


Disse grupper er undtaget for påbud om nedlukning

  • Sårbare børn og elever, børn i obligatorisk læringstilbud eller sprogstimuleringstilbud 
  • Elever i specialskoler og -klasser, STU, TAMU og specialundervisning for voksne 
  • Elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov 
  • Elever, der bor på kostafdelinger for så vidt angår opholdet på kosttilbuddet, dvs. kostskoler, skolehjem og lignende 
  • Elever, kursister og deltagere på udvalgte arbejdsmarkedsuddannelser, samfundskritiske uddannelser, certifikatuddannelser (EUD og AMU), skolepraktik og praktisk undervisning for elever, der står foran deres afsluttende prøve samt ledige i AMU 
  • Elever, kursister og deltagere i forbindelse med deltagelse i prøver og eksamen, der forudsætter fysisk fremmøde.

Der skal tilbydes nødpasning efter gældende regler.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cdu@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 14. april 2021