Hvad kan vi hjælpe med?

Parkeringsregler i Ishøj Kommune

Der er den 17. marts 2014 trådt nye parkeringsregler i kraft. Ishøj Kommune har indført nogle særlige regler for parkering af personbiler, lastbiler, trailer og campingvogne.

Personbiler

Det er tilladt at standse eller parkere delvist på fortovet inden for tættere, bebygget område. Parkering må ikke være til fare eller ulempe for færdslen på fortovet, og maksimalt halvdelen af bilen og højst 2 hjul i bilens længderetning må parkeres på fortovet. 

Personbiler defineres som et køretøj med en tilladt totalvægt, som ikke overstiger 3.500 kg.

Lastbiler, busser, autocampere m.v.
Parkering må kun ske i tidsrummet fra kl. 19.00 – 07.00 på steder, hvor parkering for disse køretøjer er tilladt ved særlig afmærkning.

Lastbiler, busser og autocampere er et køretøj med en tilladt totalvægt over 3.500 kg.

Trailere, campingvogne, motorredskaber og traktorer 
Påhængskøretøjer som campingvogne og trailer med en tilladt totalvægt på højst 2.000 kg må dog parkeres i indtil 24 timer med mindre andet er markeret ved afmærkning. 

Parkeringsbekendtgørelsen
Du kan læse parkeringsbekendtgørelsen her.

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 9. november 2016