Hvad kan vi hjælpe med?

Perioden for midlertidig udledning af rejektvand til Lille Vejleå udvides med 2 måneder

Tillæg til udledningstilladelse til Ishøj Forsyning – tilladelse til en udvidelse af perioden for midlertidig udledning af rejektvand til Lille Vejleå ifbm. oprensning af regnvandsbassinet Ishøj Sø med 2 måneder.

Ishøj Kommune meddeler hermed tilladelse til Ishøj Forsyning til en udvidelse af perioden for midlertidig udledning til Lille Vejleå med 2 måneder. Udledningen sker i forbindelse med oprensningen af Ishøj Sø. Den oprindelige udledningstilladelse fra 27. november 2020 med tilhørende bilag er fortsat gældende.

Tillægget meddeles i medfør af:

 • Lov om Miljøbeskyttelse (lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019) § 28
 • Spildevandsbekendtgørelse BEK nr. 2292 af 30/12/2020
 • Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand BEK nr .1625 af 19/12/2017
 • Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder BEK nr. 1433 af 21/11/2017

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber tirsdag den 30. marts 2021.

Her kan du se tillæg af den 2.marts 2021 inkl. klagevejledning.

Her kan du se den oprindelige udledningstilladelse af 27. november 2020.

Bilag til den oprindelige udledningstilladelse:

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 1. marts 2021