Hvad kan vi hjælpe med?

Pitstop - for unge og voksne med forbrug af hash og andre stoffer

Pitstop er Ishøj og Vallensbæk kommuners behandlingstilbud til unge og voksne mellem 13 og 65 år med stofproblematikker.

I Pitstop kan du trække ind til siden og få en pause fra dagligdagen, mens du arbejder på at lave en forandring. 

Unge og voksne mellem med stofproblematik skal støttes så tidligt som muligt. Derfor har du ret til at få behandling og være i gang med et forløb hos inden for 14 dage fra du henvender dig i Pitstop.

Vi har fokus på dine ønsker og mål for forandringer og støtter dig i hele processen.

Forløbene hos os varer mellem 6 til 9 måneder, hvor vi sammen med dig og relevante samarbejdspartnere, f.eks. Jobcentret, mentor/kontaktperson og psykiatrien, støtter dig med at opnå dine mål.

 Pitstop tilbyder behandling efter servicelovens § 101.

Vær opmærksom på, at denne side ikke opdateres længere, da Pitstop vil få en ny hjemmeside i april 2019.

Til de unge

Føler du, at hashen har taget over eller at du har et skadeligt forbrug af kokain eller andre stimulerende stoffer, og har du samtidig et ønske om at ryge mindre eller tage færre stoffer? Så er Pitstop et tilbud for dig.  

At skære ned eller stoppe helt lyder nemt, men kan være svært at overskue og lykkes med. Hashen og stofferne ”hjælper” jo også med til bedre at kunne klare hverdagen, men samtidig gør misbruget det svært at få hverdagen til at hænge sammen. 

Derfor er Pitstop en hjælp for dig, hvis du ønsker at skabe en forandring i dit liv. Vi hjælper dig med at finde den løsning, som passer til dit liv og din fremtid.

Tegn på misbrug

Kan du genkende:

•    At hashen har taget overhånd og fylder for meget?
•    At du har svært ved at tage dig af dit liv?
•    At folk omkring dig synes du ryger for meget?
•    At den gode følelse er forsvundet?
•    At hashen hjælper dig med at få ro og fred i tankerne, mindre stress og at kunne sove om natten?
•    At feststofferne hjælper på din generthed, gør livet mindre trist og kedeligt, men ødelægger mere end de gavner?
•    At festen ikke længere er sjov uden stoffer?
•    At tankerne er umulige at kontrollere, og det hele er kaos?

Hvis ja, så opfordrer vi dig til at kontakte Pitstop og få en snak om dit stof eller hashforbrug. 

Behandlingstilbud

Pitstop tilbyder individuel samtalebehandling én til to dage om ugen. Her arbejder du og Pitstop sammen om at løse de stofproblemer, der er i dit liv. Behandlingen har dig i centrum. Vi forholder os til det hele menneske og ser dine problematikker i en helhed. Det primære formål med behandlingen er at hjælpe dig med at nå dine mål ud fra din virkelighed og behov for dermed at kunne reducere stofmisbruget og på sigt opnå stoffrihed. 

Forældre/pårørende

En stor del af unge udforsker forskellige rusmidler i ungdommen, ofte i en kort periode og stopper derefter af sig selv. Andre oplever at have svært ved at styre forbruget og kan ende i regulært misbrug. Mange oplever problemer i forhold til dagligdagen, kontakt til forældre, skole, mål med livet og humør. Hvis du tænker, det gør sig gældende for dit barn eller kæreste, har han/hun muligvis brug for hjælp.

Er du bekymret for at dit barn, kæreste eller andre, som du mener, har et overforbrug af hash eller såkaldte feststoffer som kokain, amfetamin og ecstasy, kan du/I få rådgivende samtaler i Pitstop: Her vil fokus være på: 

 • Pårørendeproblematikken (hvordan støtter du den unge i behandling, sætter grænser, slipper kontrollen, håndterer tillidsproblemer?)
 • Misbrugsproblematikken (forståelse for hvad et misbrug er og hvorfor det opstår)
 • Forståelse for egen situation, rolle og reaktion på problemerne
 • Pårørendegruppe hvor der undervises i forskellige relevante tematikker. Her kan du desuden møde andre pårørende og udveksle fælles udfordringer og erfaringer

Vil du høre mere om behandlingen, er du velkommen til, at kontakte os.

Tegn på at en ung har et misbrug
Hvis der sker en påfaldende stærk og pludselig ændring i den unges adfærd, kan det være tegn på stofmisbrug. Man skal derfor som forældre til stadighed være opmærksom på, hvordan ens børn har det og opfører sig.

Det er dog vigtigt at huske på, at mange af tegnene på stofmisbrug kan forveksles med normal pubertetsudvikling.

Samtidig er det ikke sådan, at et enkelt symptom behøver at give anledning til bekymringer. Men hvis der opstår flere symptomer, er det tid at tage en samtale med den unge om, hvad der sker i hans eller hendes liv.

Symptomerne kan være følgende:

 • Bratte humør- eller holdningsændringer.
 • Pludseligt pjækkeri fra skolen eller ligegyldighed med skolearbejdet.
 • Pludselig modstand mod regler i hjemmet eller i skolen.
 • Usædvanlige vredesudbrud eller uligevægt.
 • Tiltagende tendens til at låne penge af forældre eller venner.
 • Den unges ejendele forsvinder, uden at det kan forklares.
 • Den unge er hemmelighedsfuld omkring sin færden og sine ejendele.
 • Der opstår samvær med nye venner, som I sjældent ser noget til, og som jeres barn aldrig har snakket med jer om.
 • Den unge er oftere psykisk nedtrykt.
 • Den unge er usædvanlig træt.
 • Vedkommende har svært ved at sove eller falde til ro.
 • I finder stoffer, remedier eller efterladenskaber, der har været anvendt til stofindtagelse.

Forsøg at undgå et skænderi
Har man mistanke om, at ens børn ryger hash, bør man ytre sin bekymring. Man skal dog undlade at moralisere eller skælde ud, da dette kan føre til, at den unge blot ryger endnu mere.

Som forældre kan man alliere sig med skolen eller andre forældre, men ikke bag den unges ryg.

Samtidigt er det vigtigt at vide, at hashen hos unge ofte er et symptom på nogle grundlæggende sociale og psykiske problemer, som også er behandlingskrævende.

En af de vigtigste, både behandlingsmæssige og forebyggende, foranstaltninger er at hjælpe de unge ind i et meningsfuldt arbejde eller en uddannelse.

Samarbejdspartnere

•    Folkeskoler
•    Produktionsskolen, Møllen
•    UU vejleder
•    CPH West 
•    Jobcenter Vallensbæk 
•    Borger- og Socialservice
•    Familiecentret
•    Stabsenheden For Tryghed & Kriminalitetsforebyggelse
•    Psykiatrien

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Du kan læse Ishøj Kommunes kvalitetsstandard og målsætninger for misbrugsbehandling efter servicelovens § 101 ved at klikke her.   

Hvad siger loven?


Kontakt

Pitstop

Ishøj Søvej 1
2635 Ishøj

Pitstop@ishoj.dk

Tlf. 20692833Senest opdateret 28. marts 2019