Hvad kan vi hjælpe med?

Pleje- og sundhedspersonalet i Ishøj får nyt it-system

Den 2. oktober skifter kommunens sundheds- og plejepersonale til et nyt it-system. Det vil give borgerne en mere sammenhængende behandling og gøre arbejdet mere enkelt for de ansatte

Stærkere samarbejde. Mere effektiv behandling. Bedre dokumentation.

Den 2. oktober skifter Ishøj Kommune til et nyt it-system på pleje- og sundhedsområdet, og de positive vendinger er mange, når talen falder på det nye system kaldet Cura.

”Flere kommuner er allerede skiftet til Cura i den seneste tid – blandt andre København, Århus og Hvidovre - og vi har indtil videre fået positive meldinger,” fortæller centerchef Helle Pernille Madsen fra Center for Voksne og Velfærd.
Målet er, at det nye it-system på sigt skal højne kvaliteten på den hjælp, som borgerne modtager og gøre arbejdsgangene for de ansatte i kommunen mere enkle.

Borgerne kommer tættere på

Cura fungerer på både computer og tablet og skal bl.a. bruges til at håndtere såkaldte elektroniske borgerjournaler. Disse journaler indeholder oplysninger om bl.a. medicin og pleje og bruges af de ansatte til at få indblik i borgernes behov.

”Med det nye system kan vores personale i højere grad registrere og dokumentere deres arbejde, mens de er hos borgerne. Det betyder, at de kan indtaste fx ændringer af medicin eller pleje ude er hos borgerne. På den måde vil borgerne forhåbentlig opleve, at de bliver inddraget mere. Samtidig kan vi sikre, at dokumentationen af vores arbejde bliver mere præcis, og at fx aftaler ikke bliver misforstået,” siger centerchef Helle Pernille Madsen.

Afdelinger kan tale sammen

Med Cura vil kommunens mange afdelinger, som arbejder med pleje og sundhed, desuden få et brugervenligt it-system, hvor alle afdelinger har adgang til de samme oplysninger om borgerne.

Håbet er, at de ansatte nu får bedre mulighed for at dele erfaringer og viden om borgerne på tværs af afdelingerne.

”Vores mål er, at det skal udmønte sig i et tættere samarbejde mellem vores mange afdelinger. For borgeren vil det tætte samarbejde betyde, at de på sigt vil opleve, at de får en mere helstøbt og helhedsorienteret behandling, som ser på det samlede billede,” siger Helle Pernille Madsen, som understreger, at Cura også vil give medarbejderne et overskueligt og opdateret overblik over deres opgaver og de borgere, som de er i kontakt med.

It-systemet vil derfor kunne gøre en ofte kompleks hverdag mere håndterbar for kommunens ansatte.

Medarbejderne er oplært

Det nye it-system vil blive taget i brug fra den 2. oktober 2018.

De medarbejdere, som skal benytte Cura, er allerede blevet oplært i brugen af det nye system, og kommunen håber, at overgangen fra det gamle til det nye it-system vil foregå forholdsvis smertefrit.

For at sikre, at borgerne ikke kommer i klemme, har kommunen bl.a. iværksat et såkaldt it-nødberedskab, som skal understøtte implementeringen.

”Al begyndelse er svær, men vi oplever, at vi er rigtig godt klædt på til opgaven. Vi håber dog, at borgerne vil hjælpe os og bære lidt over med os i den kommende periode. Ligesom borgerne skal vores medarbejdere også vænne sig til det nye system,” siger centerchef Helle Pernille Madsen.

Hvem skal bruge Cura?

I Ishøj Kommune vil it-systemet Cura blive rullet ud på:

 • Omsorgscentret Kærbo
 • Plejehjemmet Torsbo
 • Hjemmeplejen/Sygeplejen
 • Træningscenter Ishøj-Vallensbæk
 • Sundhedscentret
 • Hjælpemiddelområdet
 • Visitationen
 • Demensområdet
 • Hjerneskadeområdet

De ansatte, som skal bruge Cura, tæller bl.a.:

 • Visitatorer
 • Sygeplejersker
 • Social-og sundhedshjælpere
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Træningsterapeuter
 • Demenskoordinatorer
 • Sundhedskonsulenter
 • Sagsbehandlere

Flere funktioner på vej

Det nye it-system vil i løbet af 2019 få flere funktioner.

Bl.a. arbejder udviklerne af Cura på at gøre det muligt for borgerne at se deres egne oplysninger.

Denne funktion var tilgængelig i det gamle it-system, som tillod borgerne at logge på Borgerportalen på kommunens hjemmeside.

Det nye it-system er dog ikke færdigudviklet til dette, men kommunens forventer, at denne service vil være til rådighed på det nye system i 2019.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 1. november 2018