Hvad kan vi hjælpe med?

Radon

Læs hvordan du mindsker radonstråling i din bolig

Den største kilde til forekomsten af radon i danske boliger er jorden under boligen. Ved højere temperaturer indendørs end udendørs og ved vindpåvirkning udefra, vil der opstå et lille undertryk i en bolig. Dette undertryk bevirker, at jordluft under boligen med dens meget høje indhold af radon, vil kunne trækkes ind i boligen gennem sprækker og utætheder i bygningskonstruktionen mod jorden og give forhøjede radonkoncentrationer indendørs (derfor er radon kun et problem indendørs). 

Ifølge Dansk Radon Analyse, overskrider 15-19% af radonmålingerne i Ishøj Kommune, den anbefalede grænseværdi på 100Bq/m3. 

Man kan mindske radonstråling i sin bolig, ved god ventilation, sørge for tæthed mod jorden og sikre undertryk under gulv/kælder, i forhold til bolig.

Radon i eksisterende byggeri 

Bygningsmyndighederne anbefaler, at der iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 og 200 Bq/m³, og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m³.

Radon i nybyggeri

Indstrømning af radon til indeklimaet skal begrænses ved at gøre bygningskonstruktionen mod undergrunden lufttæt eller ved at benytte andre tilsvarende effektive foranstaltninger. For nybyggeri må radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m³. 

Du kan læse mere om radon og forebyggelse af radon hos Erhvervs og Byggestyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Statens Strålehygiejneinstitut.

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 10. maj 2015