Hvad kan vi hjælpe med?

Rapport: Ishøj er god til at genbruge affald

En ny rapport viser, at sortering og genbrug af affald har slået rødder blandt borgerne i Ishøj

Borgerne i Ishøj er gode til at sortere og genbruge affald.

Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra Vestforbrændingen, som har undersøgt indsamlingen af affald i Ishøj Kommune.

Ifølge rapporten blev 23,5 procent af affaldet fra Ishøj-borgerne genbrugt i 2017. Blot to år tidligere, i 2015, lå det tilsvarende tal på 17,5 procent.

”Sidste år indgik vi et samarbejde om en ny affaldsordning med nogle af vores nabokommuner, og det har åbenbart gjort en positiv forskel. Vi kan i hvert fald se, at de borgere, som er med i den nye affaldsordning, sorterer rigtig godt – både hvad angår mængden og kvaliteten på affaldet,” siger Marie Louise Madsen, teknik- og miljødirektør i Ishøj Kommune.

Sparet 3.560 tons CO2

Den nye affaldsordning har betydet, at Ishøj Kommune har sparet miljøet for 3.560 tons CO2 – det svarer til den mængde, som ca. 1.500 biler udleder på et år.

”Selvom man ikke altid tænker over det, når man står og sorterer affald derhjemme, så har vores sortering altså store konsekvenser for miljøet. Når flere tusinde mennesker sorterer, kan vi skåne naturen for rigtigt store mængder CO2,” siger Marie Louise Madsen.

Og det tal skal endnu højere op i de kommende år, for Ishøj Kommune har en ambition om, at endnu flere borgere skal i gang med at sortere affald.

Etageboligerne skal også med

Hidtil har primært villaerne og rækkehusene i Ishøj deltaget i den nye affaldsordning, men planen er, at de kommunale institutioner og byens 5.500 etageejendomme også skal sortere.

”Vores boligsammensætning giver os nogle udfordringer, fordi undersøgelser viser, at det kan være sværere at få etageboliger til at sortere affald. Vi har her i Ishøj en overvægt af etageboliger, men vi har allerede en god dialog med vores boligforeninger, og vi er i gang med at finde affaldsløsninger, som passer til de enkelte områder,” siger Marie Louise Madsen.

Ishøj Kommune regner med, at etageejendommene og kommunens institutioner vil være i gang med at sortere affald ved udgangen af 2019.

Hvad bliver mit affald brugt til?

Affaldet fra Ishøj-borgerne bliver lastet af ved Vestforbrænding, hvor det gennemgår en kvalitetskontrol. Derefter bliver affaldet sendt videre til forskellige anlæg for at blive forarbejdet og genanvendt.

MADAFFALD bliver kørt til en virksomhed, som udvinder biogas.
Her bliver affaldet renset for urenheder, og ca. 85 procent af det indsamlede madaffald indgår i den efterfølgende proces, hvor det blandes med gylle og forgasses.
Biogassen fra madaffald kan bruges som brændstof til lastbiler eller afsættes på naturgasnettet, hvor det kan erstatte naturgas (som er et fossilt brændstof).

PLASTIK bliver transporteret til et sorteringsanlæg, hvor det bliver renset for urenheder og finsorteret i forskellige plasttyper.
Hver plasttype bliver derefter sendt videre til forskellige anlæg. Plasten bliver her vasket, tørret og findelt til et såkaldt granulat, som bliver solgt til virksomheder.
Plastgranulaten bliver smeltet og lavet om til nye produkter. Den hårde plast bliver fx til urtepotter og spande, mens den bløde plast bliver brugt til bl.a. skraldesække.
Ca. 75-80 % af det indsamlede plast genanvendes.

PAPIR bliver sendt til en papirmølle, hvor det bliver lagt i et kæmpestort kar med vand. Her bliver tryksværte, tusch og clips vasket ud.
Den tilbageværende papir-grød bliver derefter filtreret, så man får fjernet de ødelagte, korte papirfibre, som ikke kan genanvendelses.
De lange fibre bliver fordelt på en fiberdug og tørret i en 500 meter lang maskine.
Når fibrene er tørre, er det blevet til nyt papir.
Det nye papir bliver rullet op på otte meter brede papirruller og bliver solgt til avis- og reklametrykkerier.
Ca. 90 % af det indsamlede papir genanvendes.

GLAS bliver sorteret i klart og farvet glas på et sorteringsanlæg, og eventuelle låg og propper bliver fjernet.
Herefter bliver glasset smeltet ammen med en blanding af sand, kalk og soda i store smelteovne.
Den nye glasmasse hældes i forme og bliver støbt til nye flasker og konservesglas.
Ca. 95 % af det indsamlede glas genanvendes.

METAL bliver transporteret fra Vestforbrændingen til en såkaldt oparbejder, som sorterer metallet i forskellige metaltyper som fx aluminium, kobber, jern og rustfrit stål.
Herefter bliver metaltyperne solgt til smelteværker.
Fx bliver aluminium solgt til aluminiumsværker i Sverige, som smelter og sælger aluminiummet til bl.a. producenter af biler.
På lastbiler bliver noget af det genanvendte aluminium transporteret ud til bilfabrikkerne i flydende form. Her bliver aluminiummet hældt direkte ned i støbeforme. På den måde sparer man masser af energi ved kun at opvarme og smelte materialet én gang.
Ca. 85 % af det indsamlede metal genanvendes.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 6. december 2018