Hvad kan vi hjælpe med?

Reduktion af åbeskyttelseslinje og skovbyggelinje inden for lokalplan nr. 1.88 – Ørnekærs Vænge Syd

Ishøj Kommune får tilladelse til reduktion af beskyttelseslinje og skovbyggelinje ved Ørnekærs Vænge Syd.

Miljøstyrelsen har på baggrund af anmodning fra Ishøj Kommune reduceret naturbeskyttelseslovens åbeskyttelseslinje og skovbyggelinje for et afgrænset område af lokalplan nr. 1.88 – Ørnekærs Vænge Syd.

Arealet der herved undtages fra åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen fremgår af nedenstående afgørelse: 

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinje

Åbeskyttelseslinjen reguleres i naturbeskyttelseslovens (Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 ) § 16, stk. 1 og er et generelt forbud mod at placere bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretage beplantninger eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m af de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje i henhold til den tidligere lovgivning.

Åbeskyttelseslinjen afkastes fra Lille Vejleå, som løber syd for lokalplanområdet.

Skovbyggelinjen reguleres i naturbeskyttelseslovens (Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 ) §17, stk. 1 og er et generelt forbud mod at placere bebyggelse indenfor en afstand af 300 meter fra offentlige skove samt privatejede skove på mindst 20 ha sammenhængende skov. 

Skovbyggelinjen afkastes fra den offentlige skov øst for villakvarteret Ørnekærs Vænge og afgrænses mod vest af Ishøj Parkvej. 

Af naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1 fremgår, at Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at reglerne i §§ 16 og 17, stk.1 ikke skal gælde for nærmere angivne områder.

Ishøj Kommune offentliggør hermed Miljøstyrelsens afgørelse, jf. § 7 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer (Bek. nr. 1066 af 21. august 2018).


Den reducerede skovbyggelinje er ajourført på Danmarks Miljøportal.

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 1. juli 2020