Hvad kan vi hjælpe med?

Reduktion af skovbyggelinje for lokalplan nr. 1.85 – Erhvervsområde ved Vejleåvej

Miljøstyrelsen reducerer skovbyggelinje

Miljøstyrelsen har på baggrund af anmodning fra Ishøj Kommune reduceret 
naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje for område afgrænset af lokalplan 1. 85 – Erhvervsområde ved Vejleåvej. 

Arealet der herved undtages fra skovbyggelinjen fremgår af vedlagte kortbilag.

Skovbyggelinjen reguleres i naturbeskyttelseslovens (Lovbekendtgørelse nr. 1122 af 3.
September 2018 ) § 17, stk. 1 og er et generelt forbud mod at placere bebyggelse indenfor en
afstand af 300 meter fra offentlige skove samt privatejede skove på mindst 20 ha
sammenhængende skov. Af naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1 fremgår, at Miljø- og
fødevareministeren kan bestemme, at reglerne i § 17, stk.1 ikke skal gælde for nærmere
angivne områder.

Skovbyggelinjen afkastes fra den offentlige skov Landsbyskoven, der er beliggende mellem København – Ringsted Banen, kolonihaverne og Ishøj Landsby.

Ved afgørelsen har Miljøstyrelsen lagt vægt på, at den ansøgte reduktion vil medføre en
administrativ forenkling af kommunens sagsbehandling, samt at reduktionen ikke
vurderes at være i strid med de hensyn, som naturbeskyttelseslovens § 17 tilsigter
at varetage. Miljøstyrelsen har endvidere lagt vægt på, at lokalplanområdet ligger
helt adskilt fra skoven af jernbanen i en afstand på over 30 meter.

Ishøj Kommune offentliggør hermed Miljøstyrelsens afgørelse, jf. § 7 i bekendtgørelse om
bygge- og beskyttelseslinjer (Bek. nr. 1066 af 21. august 2018).

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses her

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 25. januar 2019