Hvad kan vi hjælpe med?

Revalidering

Revalidering hjælper borgere med begrænset arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet

Selvbetjening

Læs om revalidering

Hvem kan få revalidering?

Revalidering er til for at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for dig, som ikke længere kan varetage dit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

For at få støtte til revalidering:

 • skal du have begrænsninger i arbejdsevnen
 • skal der være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse
 • må der ikke være andre tilbud, fx efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (som fx et tilbud om ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud), der kan hjælpe dig med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kommunen træffer afgørelse om revalidering efter en konkret vurdering.

Hvordan får jeg revalidering?

Det er kommunen, der skal tage stilling til, om revalidering er en mulighed for dig.

Før du går i gang med den egentlige revalidering, skal du sammen med en sagsbehandler fra kommunen udarbejde Min Plan. Min Plan skal bl.a. beskrive, hvilken type arbejde du sigter mod, de planlagte initiativer og en tidsplan.

Du kan finde flere informationer om reglerne for revalideringstilbud, fx godkendelse af revalideringen, indholdet af Min Plan osv. på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Hvornår får du udbetalt din revalideringsydelse?
Det er Jobcentret, der bevilliger revalideringsydelse, og det er kommunen, der udbetaler den.
Du får en udbetalingsmeddelelse hver måned, når din revalideringsydelse bliver udbetalt. 
Din revalideringsydelse er bagudbetalt og bliver sat ind på din NemKonto den sidste hverdag i måneden.
Aflevering af ansøgning og dokumentation mv.
Du behøver ikke møde op, når du skal aflevere din ansøgning og dokumentation mv. Du kan sende det til vores sikre e-mail borgerservice@ishoj.dk
Her kan du også stille spørgsmål og få svar.
 
Skal du alligevel en tur i Ishøj Bycenter, kan du hele døgnet rundt aflevere din ansøgning mv. i den postkasse, som står til højre for Borgerserviceindgangen på 2. etage – Ishøj Store Torv 20.
 
Vælger du derimod at sende relevante papirer med almindelig post, tager det længere tid for os at behandle din sag.
 
Hvornår får du svar?
Borgerservice giver dig svar på din sag senest 10 arbejdsdage efter, at al dokumentation er modtaget.
Har du spørgsmål om revalideringsydelse?
Medarbejderne i Borgerservice vil gerne blive hurtigere til at behandle din sag. Derfor skal du lave en aftale på forhånd, hvis du ønsker et personligt møde med en af vores borgerservicemedarbejdere om revalideringsydelse.
 
Du kan også ringe eller sende en e-mail, og på den måde slipper du for at bruge tid på at møde op i Borgerservice.

Hvad og hvor meget kan du klare? - forrevalidering

For at kunne afklare disse spørgsmål skal du ofte igennem en forrevalidering. Den indeholder som regel en såkaldt arbejdsprøvning, hvor du kan prøve dine kræfter, evner og muligheder af i forskellige arbejdsfunktioner. En forrevalidering kan foregå på en arbejdsplads eller en revalideringsinstitution, men det kan også være et højskoleophold, hf-kurser, undervisning på 9.-10. klasses niveau, erhvervsintroducerende kurser mv.

Økonomi under forrevalideringen

Under en forrevalidering får du udbetalt samme ydelse som umiddelbart før forrevalideringen. Det kan fx være kontanthjælp, sygedagpenge eller løn under sygdom.

Uddannelse, omskoling eller virksomhedspraktik

En revalidering vil typisk være uddannelse, optræning eller omskoling. Men det kan også være virksomhedspraktik hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.

Virksomhedspraktik tilbydes normalt, hvis du har erhvervserfaring og består af faglig uddannelse, arbejdsoptræning, tillæring, oplæring eller omskoling.

Under praktikken får du revalideringsydelse eller i særlige tilfælde den overenskomstmæssige løn.

Revalidering som ansat

Revalidering kan også foregå via ansættelse hos en privat eller offentlig arbejdsgiver - såkaldt virksomhedsrevalidering.

Ordningen bruges normalt, hvis du har meget erhvervserfaring. Denne revalidering kan bestå i en egentlig faglig uddannelse, arbejdsoptræning, tillæring, oplæring eller omskoling.

Under forløbet får du udbetalt et beløb, der svarer til revalideringsydelsen eller i særlige tilfælde den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle område.

Hvor meget kan jeg få i revalideringsydelse?

En revalideringsydelse svarer til det højeste dagpengebeløb, du kan få som ledig. Det vil sige 19.095 kr. (2020) og 19.334 kr. (2021) pr. måned. Hvis du er under 25 år, får du dog normalt kun den halve revalideringsydelse.

 • er du over 30 år, får du 19.095 kr. (2020) og 19.334 kr. (2021) pr. måned
 • er du under 30 år forsørger eget barn i dit hjem, får du 19.095 kr. (2020) og 19.334 kr. (2021) pr. måned 
 • er du fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikke-hjemmeboende børn, får du 15.355 kr. (2020) og 15.547 kr. (2021) pr. måned 
 • er du fyldt 25 år og ikke har forsørgelsespligt over for børn, får du 11.554 kr. (2020) og 11.698 kr. (2021) pr. måned
 • er du under 25 år og ikke bor hjemme hos en eller begge dine forældre, får du 7.448 kr. (2020) og 7.541 kr. (2021) pr. måned
 • er du under 25 år og bor hos en eller begge dine forældre, får du 3.594 kr. (2020) og 3.639 kr. (2021) pr. måned 
 • er du under 25 år, er gravid og er 12 uger henne, får du 11.554 kr. (2020) og 11.698 kr. (2021) pr. måned
 • er du under 25 år og psykisk syg med forsørgelsespligt for ikke hjemmeboende børn, får du 15.355 kr. (2020) og 15.547 kr. (2021) pr. måned
 • er du under 25 år, psykisk syg og ikke bor hjemme hos en eller begge dine forældre, får du 11.554 kr. (2020) og 11.698 kr. (2021) pr. måned
 • er du under 25 år, modtager du maks. hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg, får du 15.355 kr. (2020) og 15.547 kr. (2021) pr. måned
 • hvis du har indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitligt overstiger højeste revalidering, får du 19.095 kr. (2020) og 19.334 kr. (2021) pr. måned
 • din revalideringsydelse nedsættes, hvis du har en anden arbejdsindtægt, som overstiger 12.000 kr.  (2020 og 2021) pr. år.

Ydelsen er skattepligtig og uafhængig af en evt. ægtefælles indkomst og formue.

Revalidering i højst fem år

Du kan højst få revalideringsydelse i op til 5 år. Hvis revalideringen er gået efter planen, har du fundet et arbejde og kan forsørge dig selv.

Hvis du efter overstået uddannelse/endt revalidering ikke er kommet i arbejde, kan du enten kontakte en a-kasse og undersøge, om du ved eventuelt medlemskab er berettiget til dagpenge, eller du kan kontakte kommunen og undersøge, om du er berettiget til kontanthjælp.

Hvis du ikke kan komme i arbejde, fordi du har en varig funktionsnedsættelse, kan du i dialog med kommunen få afklaret, om du opfylder betingelserne for at få et fleksjob.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Læs også

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 8. august 2017