Hvad kan vi hjælpe med?

Røgfri skoletid og arbejdstid skal forbedre sundheden i Ishøj

Fra den 1. august 2019 må elever på Ishøjs skoler ikke længere ryge i skoletiden. Samtidig indfører vi også røgfri arbejdstid for alle kommunalt ansatte. Kommunens matrikler vil også gradvist blive røgfrie

Næsten hver fjerde Ishøj-borger over 16 år er ryger. Andelen af storrygere er steget, og Ishøj Kommune har flere rygere blandt de unge end landsgennemsnittet, viser tal fra kommunens seneste sundhedsprofil. 

Det er baggrunden for, at Ishøj Byråd fra 1. august 2019 har valgt at indføre både røgfri skoletid for sine skoleelever og røgfri arbejdstid for alle kommunalt ansatte. Planen er også gradvist at gøre kommunens matrikler til røgfrie områder fra den 1. august.

Beslutningen om røgfri kommune blev taget på byrådsmødet den 2. april. 

”Tobaksrygning er den enkeltfaktor, der har den største negative indflydelse på vores helbred. Derfor bakker vi i Ishøj op om regeringens målsætning om, at ingen børn og unge, og max fem procent af den voksne befolkning, ryger i 2030. Det er et ambitiøst mål, som kræver ambitiøse beslutninger.  Derfor har vi i byrådet besluttet at indføre røgfri arbejdstid på alle kommunale arbejdspladser samtidig med røgfri skoletid, og inden vi indfører røgfrie kommunale matrikler. Vi ønsker, at vores ansatte skal gå foran som rollemodeller,” fortæller borgmester Ole Bjørstorp.

Allerede i september 2018 tog byrådet en principbeslutning om, at Ishøj Kommune skulle være røgfri. 

Siden da har kommunen arbejdet på, hvordan røgfri kommune kan implementeres i en proces, hvor relevante bestyrelser, fx skolebestyrelser, politisk nedsatte råd, borgerrepræsentanter fra kommunale tilbud og ansatte i kommunen er blevet hørt. 

Strukturelle tiltag virker 

Ishøj Kommune løser i dag mange sundhedsopgaver med en række individuelle tilbud som fx rygestopkurser, diabetesskoler, genoptræning, sundhedspleje, tandpleje og sund kost i kommunens dagtilbud. 

Men det er ikke nok med individuelle tiltag, hvis kommunen skal løfte borgernes sundhedstilstand, mener borgmester Ole Bjørstorp. 

”Både forskning og historien fortæller, at det er vigtigt at arbejde med de strukturelle rammer i samfundet, hvis vi for alvor vil forbedre befolkningens sundhed. Eksempelvis er mere end 300.000 danskere stoppet med at ryge siden 2007, hvor rygeloven trådte i kraft. Vi er nødt til at løfte i flok, både stat og kommuner, med strukturelle indsatser på alle områder, som har betydning for vores sundhed,” siger Ishøjs borgmester. 

Ifølge Kræftens Bekæmpelse har indtil videre 24 kommuner indført røgfri arbejdstid og 10 kommuner røgfri skoletid for alle. Røgfri skoletid for alle betyder, at hverken skoleelever eller ansatte må ryge i skoletiden på eller udenfor skolens område. 

Hvad betyder røgfri kommune?

 • Røgfri skoletid betyder, at der fra 1. august 2019 ikke længere må ryges på skolernes områder i Ishøj, og at eleverne heller ikke må ryge, når de fx forlader skolens område i skoletiden.
 • Røgfri arbejdstid betyder, at ansatte i Ishøj Kommune fra 1. august 2019 ikke må ryge i arbejdstiden – heller ikke uden for kommunens matrikler, mellem møder eller under transport.
 • Røgfrie kommunale matrikler betyder, at der ikke længere må ryges på områder i Ishøj, som er ejet af kommunen. Der er dog en undtagelse, når det gælder kommunens plejecentre og botilbud. Her må beboere gerne ryge i eget hjem samt på det udeareal, som er tilknyttet beboerens bolig. Hvordan rygeforbuddet skal implementeres på resten af matriklen, vil blive drøftet og besluttet med de pågældende driftssteder. 

  Røgfrie kommunale matrikler vil blive indført gradvist fra 1. august 2019 startende med de udearealer, hvor der færdes børn og unge. Det vil sige arealer ved kultur- og fritidsinstitutioner, legepladser, dagtilbud og skoler.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 4. april 2019