Hvad kan vi hjælpe med?

Rotter, skadedyr og husdyr

Her finder du hjælp til anmeldelse og bekæmpelse af skadedyr, som blandt andet rotter, mus, ræve og katte.

Anmeldelse af rotter

Ishøj Kommune har et samarbejde med Kiltin A/S, som bekæmper rotter i Ishøj og Vallensbæk Kommuner.

Venligst udfyld nedenstående formular via Google Chrome, hvorefter du vil blive kontaktet af en rottebekæmper. Rottebekæmperen vil ringe dig op for at aftale et besøg på din ejendom.

Her kan du anmelde rotter i Ishøj
Her kan du anmelde rotter i Vallensbæk

Hvis du allerede har anmeldt rotter og ønsker oplysninger vedrørende  sagen, skal du kontakte Kiltin på tlf. 47107200.

Det er kun kommunens rottebekæmper, der må anvende rottegift. 

Miljøstyrelsens hjemmeside kan du få yderligere oplysninger om rotter.

Hvorfor er rotter skadelige?

Rotten er en gnaver, der er altædende. Den er, hvad man kalder en opportunist, så den prøver også gerne nye ting af. Samtidigt er rotten snu, altid på vagt og bange for nye ting, hvilket kan betyde, at der går lang tid, inden den går i en rottefælde. Rotten kræver ikke meget. Hvis der er føde, vand og mulighed for at bygge rede, vil rotten slå sig ned. To rotter kan i teorien blive til 900 på et år, så det er vigtigt at sikre sig bedst muligt mod besøg af rotter. Rotten kan gnave sig igennem de fleste materialer, der er blødere end jern, og den kan løfte op til 1,2 kilo. 
Rotter er alvorlige skadedyr, der hvert år ødelægger inventar, rørledninger og kloakrør, elinstallationer, isolering og meget andet for millioner af kroner. Og så kan fødevarer til både mennesker og dyr blive spist af rotter eller ødelagt på grund af risiko for smitsomme sygdomme.
De økonomiske skader er dog i mange tilfælde slet ikke det værste, for rotter kan være bærere af mindst 55 forskellige smitsomme sygdomme, hvoraf nogle er direkte livstruende.

Forårskampagne - Har du husket at rottesikre din hævede terrasse og småbygninger?

Vidste du at det er billigere at forebygge rotter end, at reparere, når de først har været på besøg?

Rotter bygger reder på tørre steder og derfor elsker de vores overdækkede arealer. Især under hævede terrasser, oplever vi ofte problemer, da rotter uforstyrret kan leve herunder. Desuden oplever vi ofte problemer med rotter i forbindelse med f.eks. skure, legehuse m.m. – kort sagt steder, der ikke har et støbt fundament.

Det er din pligt, som grundejer, at rottesikre din ejendom, så rotterne ikke slår sig ned hos dig – det gælder også for terrasser og småbygninger. Når først rotten har slået sig ned, kan du blive påbudt at udføre sikring. Det er derfor vigtigt at du sikrer dine haveprojekter, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt.

Nedenunder beskrives eksempler på, hvordan du kan sikre dig, at rotterne ikke flytter ind på din ejendom:

 • Sikringen kan udføres med volierenet eller eternitplader.
 • Sikring med volierenettet vinkles 90 grader, så sikringen går 30cm ned i jorden og 30cm ud fra terrasse eller bygning. Maskestørrelsen skal maksimalt være 1x1 centimeter, da rotter kan komme igennem huller svarende til en 2-krone. Hvis du også vil sikre mod de fleste mus, skal maskestørrelsen ikke være større end 0,5x0,5 centimeter.
 • Sikring med eternitplader skal gå langs hele terrassens eller bygningens kant og 60cm ned i jorden.
 • Små skure, som ikke sikres med net eller plader, skal gerne ligge frit og hævet 30cm over jorden, så rotter ikke kan søge ly bagved og nedenunder.
 • Det vil være en god ide at muliggøre inspektion under en hævet terrasse, da man ellers kan risikere at skulle bryde den op i forbindelse med bekæmpelse.

Husk at alle har pligt til, at anmelde rotter – også når det ikke er hjemme hos dig selv.

Hold øje med tegn på rotter og anmeld dem med det samme, så kommunen kan sætte en effektiv bekæmpelse i gang hurtigt. Tegnene kan f.eks. være huller i plænen, ekskrementer og gnavmærker i træværket.

Det er kommunens pligt, at bekæmpe rotterne. Rottebekæmpelsen er betalt over ejendomsskatten, og du vil derfor ikke modtage en regning for bekæmpelsen.

Du kan anmelde rotter på borger.dk eller her på kommunens hjemmeside.

For mere information om kommunens rottebekæmpelse kan du her på hjemmesiden finde flere gode råd til rottesikring, kommunens handlingsplan, lovgivningen og anden information.

Læs også mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Vær opmærksom på de fire tegn på rotter

Lyde
Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være mus eller lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af.

Lugt
Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om både kloak og grisestald.

Ekskrementer
Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

Huller
Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan for eksempel være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen. 
Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke at være større end en to-krone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.
Har man set tegn som disse i sin bolig eller på sin grund, så ring straks til kommunen eller anmeld det på borger.dk. Hurtigst muligt efter problemet er anmeldt, vil en af kommunens rottebekæmpere komme på besøg og lokalisere, hvor rotterne kommer fra.

Vil du vide mere om rotter, så besøg Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvad kan man gøre, hvis man har rotter inde i huset

Ishøj Kommune har en aftale med rottebekæmpelsesfirmaet Kiltin A/S. I første omgang kommer rottebekæmperen ud og stiller smækfælder op.

Hvis rotterne ikke er fanget efter et par dage og føden er væk, har de helt sikkert været i nærheden af fælden. Når en rotte får fat i føden uden at blive fanget, er den sandsynligvis blevet såret. Rotten lægger sig til at dø et eller andet sted, fx i isoleringer i vægge eller på lofter. Da den ikke er til at finde, går der ca. 4-6 uger, før at rotten er indtørret. I den periode kan man være plaget af lugtgener. Rottebekæmperen kan sprøjte området med en speciel desinfektionsvæske, som fjerner lugtbakterier og tager toppen af lugtgenerne

Gode råd til forebyggelse af rotter

Følges nogle få simple råd, kan man mindske risikoen for rotter på ejendommen:

Undgå fuglefodring da rotten oprindeligt er kornspiser, er et fuglefoderbræt uimodståeligt for en rotte. Fodrer du alligevel, er det bedst at bruge fritstående foderbrætter, kun én kornsort og fodre så lidt som muligt ad gangen for at undgå spild.
Sikkert dyrehold. Har du f.eks. høns udenfor, vil de tiltrække rotter, da føden er let tilgængelig.
Fjern mad. Undgå at bruge altanen som et udvidet spisekammer eller køleskab. Rotten er en god klatrer og har oftest let adgang til altanen, derfor vil mad på altaner lokke rotter opad. Har du fået rotten ind i hjemmet, bør du naturligvis også sørge for, at al mad i huset er opbevaret i lukkede beholdere.
Fjern affald. Overfyldte containere og affald på jorden er et tag-selv-bord for rotter. Sørg derfor for at holde rent og ryddeligt ved affaldsområdet.
Ryd op. Rod giver gemmesteder og mulighed for rottereder. Dette gælder også indendørs, hvis du har fået rotten ind i boligen.
Hold beplantning nede. Rotter føler sig sikre i tæt buskads, så sørg bl.a. for, at der ikke gror hæk helt op ad muren.
Luk adgangsveje. Rotter kan komme igennem et hul med en diameter på blot to centimeter, svarende til størrelsen på en tokrone. Sørg derfor for at reparere huller i bl.a. murværk og kloakledninger.
Luk kloakken til. Afløbsriste skal skrues fast (f.eks. gulvafløb), ubenyttede kloakstik skal afproppes af en kloakmester. Kloakbrønddæksler skal være hele og ligge rigtigt på brønden.
Luk regnvandssystemet til. Tagnedløb skal sluttes med kappe ved jorden.
Overvej sikring med rottespærre fra hovedkloak til din ejendoms kloak. 

Tegnefilmen Fumle & de fæle rotter

9 midtjyske kommuner har lavet flere sjove og informative tegnefilm om rotter fyldt med gode råd og vejledning. Se dem på https://rotteangreb.dk/

Vidste du at det er vores fælles ansvar at anmelde rotter

Du skal anmelde det til kommunen, når du ser en rotte, eller bare tegn på en rotte også selvom det ikke er hjemme hos dig selv. Det er nemlig enhvers pligt, at anmelde rotter til kommunen.

Som grundejer har du også pligt til at renholde og rottesikre din ejendom.

Til gengæld er det kommunens pligt, at bekæmpe rotterne og da det allerede er betalt over ejendomsskatten, vil du ikke få en regning for bekæmpelsen.

Rotter kan godt lide vores grønne områder og banestrækninger, så vi ser ofte rotter disse steder, men det er sjældent de bliver anmeldt til kommunen. Rotterne opholder sig disse steder, fordi der er gode muligheder for at bygge rede og fordi vi smider meget spiseligt affald fra os, f.eks. er dit æbleskrog et festmåltid for en rotte.

Se efter disse tegn på rotter:
• Huller ved kloakdæksler – rotten er god til at komme ud af kloakken og derfor ser vi ofte huller ved kloakken, hvor rotten har gravet sig ud 
• Pludseligt sunkne fliser og sten – det kan være tegn på underminering, som kan skyldes rottens gange under jorden.
• Huller i skråninger og græsplæner uden jordbunke – rotten vedligeholder sine huller og fjerner nedfaldne blade og andet affald, der ligger i vejen for rotten.
• Gnavmærker i træværk – rotten gnaver hele tiden og forsøger gerne, at komme ind i din bolig, derfor kan du opleve, at se gnavmærker i f.eks. dørkarme.
• Fedtstribe – rotten udskiller et sekret, der afsættes hvor den løber. Med tiden vil der komme en brun stribe hvor rotten har været forbi mange gange.
• Ekskrementer – rottens ekskrementer er sorte, aflange og ca. 1,5 cm store.
• En ram, vammelsød lugt indendørs – hvor rotten bor, vil der begynde at lugte kraftigt.

Husk at det er ingen skam, at have rotter. Det er kun en skam ikke, at gøre noget ved det.

Du kan anmelde rotter på borger.dk eller her på kommunens hjemmeside.

Her på hjemmesiden kan du også læse mere om rotter, finde gode råd til rottesikring, kommunens handlingsplan, lovgivningen og anden information. Læs også mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.
 

Katte

Er du generet af vilde eller herreløse katte og ønsker dem indfanget og aflivet, kan du rette henvendelse til Center for Park, Vej og Miljø. Arbejdet udføres af en katteinspektør fra Kattens Værn, og udgifterne betales af kommunen.

Øremærkede katte, katte med halsbånd og katte der skønnes at være tamme, vil blive lukket ud igen på samme sted, som de blev fanget.

I egen- og ikke mindst i kattenes interesse opfordrer vi derfor katteejere til at lade deres katte bære halsbånd med oplysning om ejers navn og adresse. Vi opfordrer også katteejere til at lade deres tamme katte øremærke, så vi kan udgå fejltagelser.

Oplysninger om vilde katte fra Kattens Værn
Oplysninger om vilde katte fra Dyrenes Beskyttelse

Mus

Mus er ubehagelige at have i sin ejendom, da de kan gnave i fx elektriske installationer og forurene madvarer. Mus kan komme ind i boliger via ganske små smuthuller. Det er derfor vigtigt at sørge for, at boligen er helt tæt.

Hvis musene er sluppet ind, bør du i første omgang forsøge at fange dem ved hjælp af musefælder. Rosiner er gode at putte i fælderne, da de er velegnede til at lokke de mest almindelige danske musearter til. Du bør ikke bruge musegift, da det kan resultere i, at døde mus kommer til at ligge steder, hvor du ikke kan få fat i dem.

Ræve

Bekæmpelse af ræve kan foretages hele året, dog fraråder man at bekæmpe ræve, så længe de har hvalpe, hvilket vil sige i perioden marts til juli måned. I yngletiden bliver der som hovedregel ikke opsat fælder.

Du kan finde nyttig information på Naturstyrelsens hjemmeside.

Gode råd om skadedyr

Hvepse og bier

Du kan kontakte et firma, der tager sig af skadedyrsbekæmpelse.

Har du problemer med bier, kan du kontakte en biavlerforening, der ofte afhenter bistadet gratis. Danmarks Biavlerforening kan oplyse nærmeste biavlerforening.

Mår

Hvis du har problemer med husmår, kan du få råd og vejledning hos Naturstyrelsen

Hvis du konstaterer andre skadedyr, må du selv rekvirere hjælp hos en skadesdyrsbekæmper. Du kan finde nyttig information på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Høns, duer og andet dyrehold

Nogle husejere holder bl.a. høns, duer og hunde som hobbyinteresse. Man bør overveje hvor mange dyr man anskaffer sig. For eksempel kan mere end 30 høns eller 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger betragtes som erhvervsmæssigt dyrehold i lovens forstand og erhvervsmæssigt dyrehold er ikke tilladt i byzone- og sommerhusområder.

Inden du etablerer et hønsehold, er det altid en god ide at orientere dine naboer. Drøft eventuelt placeringen af hønsegården for at undgå naboklager.

Haner kan give anledning til støjgener. Overvej derfor, om det er nødvendigt med hanehold. 

Gode råd

Sådan slipper du for rotter, når du holder høns

Rotter æder både hønsefoder, æg og kyllinger. Derfor er det vigtigt, at du følger nogle enkle råd:                                                                               

 • Opbevar foder i en lukket rottesikret beholder eller tønde. Hvis du vil sikre den ekstra, så hæv tønden over jorden, gerne på noget af metal.
 • Fjern foderrester ved dagens afslutning eller oftere.
 • Hold hønsehus og -gård fri fra tæt beplantning.

Byg hønsehuse / bure efter flg. retningslinjer:

 • Undgå tæt beplantning, der hvor du placerer hønsehuset og -gården.
 • Hønsehuset/buret skal som minimum være hævet 35-40 cm over jorden for ikke at give rotterne et skjulested.
 • Indhegningen til hønsegården skal rottesikres ned til en dybde på minimum 60 cm under terræn.
 • Hegnet skal have et net med maskevidde under 2 cm.
 • Kontakt evt. den kommunale bygningsmyndighed for lovlig og korrekt placering af hønsehus.

Husk:

Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter, skal du altid anmelde det. 

Rottehandlingsplan

Gennem de sidste år er antallet af rotter vokset ganske voldsomt. Ishøj og Vallensbæk Kommuner har modtaget henholdsvis 300 og 500 anmeldelser årligt i perioden 2016-2018 mod ca. 170 og 300 anmeldelser i perioden 2013-2015. Stigningen af anmeldelser afviger ikke fra niveauet på landsplan. Læs om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i handlingsplanen.

Rotter er hårdføre skadedyr, som både kan anrette skader på bygninger og overføre alvorlige sygdomme til mennesker - faktisk ikke færre end 55 forskellige sygdomme. 

For at undgå en stigning i antallet af rotter er der udarbejdet en handlingsplan, som skal gøre det mere effektivt både at forebygge og bekæmpe rotter.

Handlingsplanen gælder i perioden fra 2019 til 2021 og indeholder bl.a. indsatser for:

 • En nem adgang til at anmelde rotter
 • En hurtig indsats ved anmeldelse af rotter
 • En koordineret indsats for myndighed, rottefirma og forsyning
 • En øget indsats med nye elektroniske fælder i det offentlige ledningsnet
 • En GIS-baseret database med kort koblet med informationer og statistikker 
 • En informationskampagne, som skal få borgere til at anmelde rotter hurtigere

Rottehandlingsplan 2019 - 2021 for Ishøj Kommune

Rottehandlingsplan 2019-2021 for Vallensbæk Kommune

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 10. marts 2021