Hvad kan vi hjælpe med?

Særlig støtte til børn, unge og familier

Har du eller din familie brug for hjælp til at håndtere sociale eller familierelaterede udfordringer, kan du læse om jeres muligheder her

Børn, unge og familier, som befinder sig i en vanskelig livssituation, kan få støtte af Ishøj Kommune.

Hvis du eksempelvis er bekymret for dit barns trivsel, hvis du oplever at hverdagen som børnefamilie er svær at få til at hænge sammen, eller hvis du har kendskab til et barn, som mistrives, så kan du her læse om, hvordan Ishøj Kommune kan hjælpe jer.

Er du bekymret for et barn eller har du brug for akut hjælp?

Er du bekymret for et barn, eller har du selv brug for akut hjælp, så kan du finde kontaktoplysninger her.

Har du brug for råd og vejledning

Er du forælder og har du brug for rådgivning?
Har du børn op til 18 år, og har du brug for rådgivning og vejledning, kan du ringe til Åben Anonym Rådgivning i Familieværkstedet på Ishøjgård. Rådgivningen foregår anonymt og kan for eksempel dreje sig om udfordringer i forhold til forældrerollen; konflikter i parforholdet, som påvirker jeres børn; skilsmisserelaterede udfordringer eller bekymrende ændringer i jeres barns adfærd eller humør.
Åben Anonym Rådgivning kan kontaktes på tlf. 23 43 40 74. Du har mulighed for at få op til fem samtaler. Du kan læse mere om tilbuddet her.

Er du ung og har du brug for rådgivning?​
Er du mellem 15 og 25 år, og har du brug for en samtale med en professionel, kan du kontakte den anonyme Ungerådgivning i Center for Børn og Forebyggelse. Samtalens temaer kan være mange - fx forældres skilsmisse, konflikter derhjemme eller i skolen, tristhed, ensomhed eller mobning. Rådgivningen er anonym og bliver mellem dig og psykologen. Du kan kontakte Ungerådgivningen på tlf. 51 50 44 41, hvis du ønsker rådgivning. Du kan læse mere om tilbuddet her.

Forebyggende indsatser

Har du eller dit barn brug for en indsats, som ligger ud over det, vi kan tilbyde via anonym rådgivning og vejledning, kan du måske have gavn af en af Ishøj Kommunes forebyggende indsatser til børn, unge og familier. Formålet med indsatserne er at tilbyde hjælp, mens problemerne endnu er små, og støtte dig og dit barn i at opnå bedre udvikling og trivsel. Her kan du se, hvilke indsatser vi tilbyder, og hvem indsatserne henvender sig til. Du kan læse mere om vores forebyggende indsatser her.

Børnefaglig undersøgelse

Hvis vi vurderer, at dit barn har behov for særlig støtte, som er mere omfattende end det, der tilbydes i de forebyggende indsatser, skal vi iværksætte en børnefaglig undersøgelse. I den børnefaglige undersøgelse undersøger vi barnets eller den unges samlede livssituation. Det vil sige, at vi vurderer barnets eller den unges udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber samt andre relevante forhold.
På baggrund af den børnefaglige undersøgelse tager vi stilling til, om der er behov for, at vi iværksætter særlig støtte til dit barn og / eller hele familien. Vi vurderer i den forbindelse, hvilke foranstaltninger efter servicelovens regler om særlig støtte til børn og unge, der bedst kan hjælpe dit barn.

Hvornår skal undersøgelsen være afsluttet?
Vi skal som hovedregel afslutte den børnefaglige undersøgelse inden en frist på 4 måneder efter, at vi er blevet opmærksomme på dit barns behov for særlig støtte.
Vi kan som hovedregel først iværksætte en foranstaltning for dit barn, når den børnefaglige undersøgelse er afsluttet.

Hvilke oplysninger indgår i undersøgelsen?
I forbindelse med den børnefaglige undersøgelse skal vi indhente oplysninger, som kan belyse dit barns samlede livssituation. Det kan for eksempel være udtalelser fra personalet i dit barns daginstitution eller skole eller andre, der har kendskab til dit barn.
Vi vil som udgangspunkt altid afholde en børnesamtale med dit barn.
I nogle tilfælde vil vi også lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller autoriseret psykolog som en del af den børnefaglige undersøgelse.

Samtykke
Hvis vi vurderer, at dit barn har behov for særlig støtte, skal vi gennemføre den børnefaglige undersøgelse uanset om du som forældremyndighedsindehaver (eller den unge over 15 år) giver samtykke til det.


Du kan læse mere om børnefaglige undersøgelser og kommunens forpligtelser i forbindelse med børnefaglige undersøgelser her.

Du kan også læse vores pjecer til forældre og kommende forældre om børnefaglige undersøgelser.
 

Handleplan og opfølgning

Hvis den børnefaglige undersøgelse peger på, at dit barn har behov for særlig støtte, skal vi udarbejde en handleplan.

Hvad skal handleplanen indeholde?
Handleplanen skal indeholde en beskrivelse af:
• formålet med indsatsen for dit barn
• hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet
• konkrete mål i forhold til dit barns trivsel og udvikling
• konkrete mål for overgangen til voksenlivet for unge, der er fyldt 16 år
• indsatsens forventede varighed
• hvilke former for støtte der skal iværksættes over for jer som familie i forbindelse med en eventuel anbringelse, og i tiden efter dit barns hjemgivelse
Når handleplanen er udarbejdet, kan der iværksættes en foranstaltning efter servicelovens regler om særlig støtte til børn og unge.

Hvordan inddrages barnets synspunkt?
Vi tilbyder altid en børnesamtale inden vi iværksætter en foranstaltning efter reglerne om særlig støtte til børn og unge. Formålet med børnesamtalen er at give dit barn mulighed for at give udtryk for sin egen opfattelse af situationen og holdning til den påtænkte foranstaltning.

Hvordan inddrages familien og netværket?
Vi bestræber os altid på at inddrage barnets familie og nære netværk i vores arbejde med at sikre barnets udvikling og trivsel.

Hvor ofte følger vi op på handleplanen?
Vi følger op på handleplanen senest 3 måneder efter, at foranstaltningen er sat i værk, og derefter senest hver 6. måned. I nogle sager vil der være behov for hyppigere opfølgning.
En opfølgning vil sige, at vi vurderer, om der er behov for at ændre indsatsen for dit barn. Opfølgningen kan bestå af samtaler med dig og dit barn og med de personer, som er ansvarlige for indsatsen for dit barn.

Du kan læse mere om handleplaner og kommunens forpligtelser i forbindelse med udarbejdelse af og opfølgning på handleplaner her.

Foranstaltninger

Når der er udarbejdet en handleplan, kan vi yde hjælp og støtte i form af forskellige foranstaltninger efter servicelovens regler om særlig støtte. Det kan blandt andet være:
• Fast kontaktperson
• Familiebehandling
• Anbringelse

Formålet med den særlige støtte er at sikre, at dit barn får de samme muligheder for udvikling og trivsel, som andre børn og unge.
Når vi iværksætter særlig støtte for et barn eller en ung, inddrager vi barnets eller den unges synspunkter. Vi vil også så vidt muligt iværksætte støtten i samarbejde med dig som forælder og andre nære familiemedlemmer.

Du kan læse mere om servicelovens regler om særlig støtte til børn og unge her.

Hvis du vil klage

Du har mulighed for at klage, hvis du er uenig i de afgørelser, vi træffer omkring dit barn. Her kan du læse om dine klagemuligheder.  

Kontakt

Center for Børn og Forebyggelse

Ishøj Store Torv 20, 4. sal
2635 Ishøj

Tlf. 43577580Skriv til Center for Børn og Forebyggelse via Digitalpost (e-boks)

Skriv via Digitalpost (e-boks) hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 28. august 2019