Hvad kan vi hjælpe med?

Sammen holder vi rent i Ishøj - året rundt

Ishøj Kommune og alle grundejere har året rundt en række forpligtelser med at holde rent på veje, stier og fortove. Her har vi kort beskrevet efterårets og vinterens opgaver

Her skal du holde rent:

Grundejeren har ansvaret for, at der er rent og pænt på fortove og stier langs grunden.

Du skal feje, og du skal fjerne ukrudt mellem fliser og brosten. Glasskår, ekskrementer og andet særligt forurenende affald skal du fjerne hver dag.

Rendestene, nedløbsriste og rørgennemløb skal du renholde for alt, der kan hindre vandets frie løb.

Du må ikke feje affald ned i rendestenen eller i brøndene langs med kantstenen.

Du skal klippe hække og beskære dine buske og træer, så de ikke generer færdsel på fortov, sti og vej. Sørg også for, at brandhaner altid holdes fri for beplantning.

Her holder kommunen rent:

Ishøj Kommune holder offentlige veje, stier, pladser og parkeringspladser rene. Herudover renholder vi naturområder, parker, vandløb og strande.

Vi samler affald, tømmer affaldskurve og renholder brønde og bænke langs veje og på grønne områder. Vi renholder dels efter en fast plan, dels efter særlige behov.

Som udgangspunkt fejer vi de mest centrale og mest trafikerede veje, stier og pladser hver 2. uge. De resterende veje og stier i byområder fejes cirka hver 4. uge. Ishøj Kommunes affaldskurve tømmes en gang om ugen.

Husk, at de kommunale affaldskurve IKKE er til eget husholdningsaffald.

Her skal du fjerne sne og is:

Som grundejer er det dit ansvar, at det er sikkert at færdes på fortove og stier langs din grund.

Du har også ansvaret for, at postbuddet, avisbuddet og skraldemanden kan udføre deres job hos dig uden risiko for skader.

Det betyder, at du snarest efter snefald skal rydde dit fortov og din indkørsel, og at du skal gruse eller salte, når det er glat.

Bor du på en privat fællesvej, skal du og de øvrige beboere på vejen sørge for, at veje, fortove og stier bliver ryddet for sne og gruset eller saltet.

Opfylder du ikke dine forpligtigelser som grundejer, kan kommunen udføre arbejdet på din regning.

Her fjerner kommunen sne og is:

Ishøj Kommune rydder sne og bekæmper glatføre på offentlige veje, stier og pladser. Arbejdet udføres efter reglerne i kommunens vinter- og renholdelsesregulativ.

Vi salter, gruser eller rydder de mest trafikerede veje og cykelstier først. Arbejdet udføres på alle tider af døgnet. De mest trafikerede veje er blandt andet vigtige gennemgående veje og hovedindfaldsveje til byerne.

Når de vigtigste veje er farbare, rydder vi sne og bekæmper glatføre på de øvrige veje i kommunen.

Veje og stier, der har mindre betydning for afviklingen af den lokale trafik, ryddes kun i begrænset omfang og kun fra 7-15.30 på hverdage.

Snerydningen kan desværre betyde, at der kommer til at ligge en snevold foran din indkørsel, som du selv skal fjerne.

Du kan finde flere oplysninger om dette emne i vores Vinter- og renholdelsesregulativ.

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 5. august 2020