Hvad kan vi hjælpe med?

Seneste nyt om Covid-19 (coronavirus)

Opdateret 29/5-2020 kl. 9.01: På ishoj.dk/corona og Ishøj Kommunes Facebook-side kan du læse seneste nyt om, hvordan Covid-19 (coronavirus) påvirker kommunens forskellige områder. Vi opdaterer løbende

Regeringen har besluttet, at kommunerne i Region Hovedstaden skal køre på nødblus frem til den 8. juni 2020 for at dæmme op for corona-smitten. 

For Ishøj Kommune betyder det, at flere områder er lukket ned eller kører på nødblus, og at mange medarbejdere arbejder hjemme.

Enkelte områder er helt eller delvist genåbnet. Du kan få et overblik nederst på siden. 

Følg også med på kommunens Facebook-side, hvor vi løbende vil opdatere med seneste nyt.

Du kan se en daglig status på smittetallet i Ishøj Kommune her.

Få svar på dine spørgsmål

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp i forbindelse med corona-situationen, eller vil du gerne hjælpe andre?

Ishøj Kommune er gået i fællesskab med flere samarbejdspartnere om at lette dagligdagen for de borgere, som har brug for hjælp og fællesskab i disse dage.

Læs mere om de mange muligheder for hjælp

Seneste nyt for hvert kommunale område

Forneden kan du læse, hvordan de forskellige kommunale områder bliver påvirket af lukningen af det offentlige Danmark.

Tryk på +'et for at åbne boksene. Emnerne (første ord) er i alfabetisk rækkefølge. 

I boksene kan du se, hvornår indholdet sidst er blevet opdateret:

Affald bliver hentet som normalt

(OPDATERET 11/5-2020: Tilføjet info om flisning)

Indsamling af dit affald er på nuværende tidspunkt ikke påvirket, og du vil få indsamlet affald som sædvanligt.

Vestforbrændingen opfordrer til, at du er ekstra opmærksom på at putte dit affald i lukkede poser. Så hjælper du din skraldemand med at undgå smitte.

Genbrugsstationen er åben igen

Genbrugsstationen er genåbnet for private (siden 31. marts 2020).

Åbningen sker dog på særlige vilkår, som du kan læse mere om her.

Du skal derfor kun besøge genbrugsstationen, hvis det er absolut nødvendigt.

Ingen flisning af haveaffald

Fra den 16. marts 2020 er flisning af grene til haveaffald udskudt på ubestemt tid. 

Hvis du har bestilt flisning til perioden, vil du blive kontaktet direkte. 

Vestforbrænding anbefaler, at du opbevarer dine grene, indtil flisning igen er muligt. Her vil Vestforbrænding vurdere, om grenene stadig kan flises. Hvis de ikke kan flises, tages de med. 

Kontakt

Alle borgere opfordres til at holde sig orienteret om situationen løbende på ishoj.dk/corona.

Vestforbrændings kundeservice kan kontaktes via selvbetjeningen. Der kan forekomme længere sagsbehandlingstid.

Telefonen er åben for akutte henvendelser på tlf. 70 25 70 60

Borgerservice og rådhus åben på telefon og mail

(OPDATERET 11/5-2020: Nye datoer tilføjet)

Borgerservice

Borgerservice har lukket for personlig betjening i Ishøj By Center fra 13. marts til 8. juni 2020 af hensyn til borgerne.

Du vil fortsat både kunne ringe og skrive til Borgerservice.

Hvilke opgaver kan Borgerservice løse fra 13. marts til 8. juni?

Borgerservice kan løse de fleste opgaver telefonisk. Udstedelse af pas, kørekort og NemID kan ske efter tidsbestilling på nedenstående numre. 

Står du i en situation, hvor du har brug for fx et NemID her og nu, så ring til 4357 7575 (+tryk 1). 

Sådan ringer du

Vi har udvidet telefonbetjeningen, så du hurtigere kan få hjælp.

Du ringer direkte til den medarbejder, der kan hjælpe dig. Derfor er det nogle andre numre end normalt, du skal ringe til.

Midlertidige telefonnumre til Borgerservice:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid i maj: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid i maj: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Sådan skriver du

Skriv via Digital Post (e-boks), hvis du sender personlige oplysninger eller dokumenter

Hvis du har et mere generelt spørgsmål, som ikke vedrører din sag eller personlige oplysninger, kan du skrive til borger@ishoj.dk

Rådhuset

Rådhuset er lukket for personligt fremmøde.

Fra den 13. marts til 8. juni 2020 kan du kontakte Ishøj Kommune på tlf. 43 57 75 75 eller på mail ishojkommune@ishoj.dk

Bosteder har normal bemanding

(OPDATERET 11/5-2020: Nye datoer tilføjet)

Kløverengen

Kløverengen kører med normal bemanding - bortset fra administrativt personale, der arbejder hjemmefra til og med den 8. juni 2020.

Alle fælles-aktiviteter er suspenderet og er erstattet af individuelle indsatser, eller erstattet med mindre grupper af 3-4 personer, hvor afstand, undgåelse af fysisk kontakt, mm. er muligt.

Alle Kløverengens beboere er informeret om, at der er udstedt forbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed mod besøgende på Kløverengens fællesarealer og i beboernes personlige boliger for at forebygge smittespredning.

Bostedsteamet under Region Hovedstadens Psykiatri tilbyder telefoniske samtaler med borgerne og kommer kun forbi i akutte tilfælde.

Indkøb til Kløverengens madgruppe reduceres fra alle hverdage, til mandag, onsdag og fredag. Beboeres personlige indkøbsture, forsøges ligeledes reduceret i omfang, og der vejledes ifølge anbefalingerne om afstand i køen, undgåelse af kontakt, og grundig håndvask ved hjemkomst til Kløverengen.

De sociale Viceværter - Hjemløseboliger

Der opretholdes fortsat almindeligt beredskab med telefonisk og personlig kontakt til beboerne.

Børne- og ungeindsatser kører videre

(OPDATERET 11/5-2020: Nye datoer tilføjet)

Gældende til og med den 8. juni 2020: 

​​Psykologisk tilbud til børnefamilier

Center for Børn og Forebyggelse tilbyder psykologisk rådgivning og hjælp til alle børnefamilier i Ishøj under corona-perioden.

Hvis du har brug for hjælp, kan du læse nærmere og finde kontaktoplysninger her.

Gadeplan

Kommunens gadeplansmedarbejdere vil fortsat være på gaden for at hjælpe med at vejlede og rådgive de yngre borgere, der ikke længere har undervisning, praktik eller job at passe.

Formålet med gadeplansindsatsen er at oplyse og opfordre Ishøjs unge til - med afsæt i en god relation og dialog - at følge de oplysninger og opfordringer, som kommunen og regeringen udsender.

Medarbejderne arbejder i faste teams for at mindske risikoen for smittespredning og følger retningslinjerne i forhold til at holde afstand.

Det faste gadeplansteam er under nedlukningsperioden blevet forstærket af medarbejdere fra ungdomsskolen, så unge, som nu er forhindret i at benytte deres faste fritidstilbud også kan få vejledning til, hvordan de skal forholde sig i denne særlige situation.

Vores forstærkede gadeplansteam vil være rundt i hele Ishøj og være lette at genkende på deres jakker med tydeligt logo.

Psykologisk rådgivning

Kommunens psykologer arbejder hjemmefra.

De kontakter forældre og samarbejdspartnere per telefon og følger op på igangværende forløb og vurderinger.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen i Ishøj er under nødberedskab.

Alle nyfødte tilbydes besøg af sundhedsplejen og får opfølgende besøg, hvis der er behov for det.

Besøgene vil være af kortere varighed end normalt og vil ofte blive startet op som en telefonsamtale inden besøget i hjemmet.

Alle andre besøg i hjemmet er aflyst indtil videre.

Din sundhedsplejerske vil kontakte dig i forbindelse med din næste aftale og tilbyde telefonisk vejledning.

Sundhedsplejerskerne kan kontaktes dagligt på deres faste telefonnr.

Ammeklinik og mødregrupper

Alle aktiviteter er aflyst indtil videre.

Åben anonym familierådgivning

Borgerne kan stadig benytte sig af tilbuddet, som retter sig mod borgere med børn mellem 0 og 18 år.

Man kan henvende sig telefonisk og få råd, vejledning og sparring om børnenes udvikling og trivsel - fx i forbindelse med skilsmisse, dødsfald o.a.

Rådgivningen foregår over telefonen, og der tilbydes op til fem samtaler.

Åben Anonym Rådgivning kan kontaktes på tlf. 23 43 40 74.

Tandplejen

Den kommunale tandpleje er genåbnet (siden den 24. april 2020). 

Det er i første omgang de patienter, der fik behandlingen udsat i forbindelse med nedlukningen, som bliver kontaktet. 

Med de nuværende krav til tandplejens sundhedsmæssige retningslinjer vil der gå et stykke tid, inden tandplejen er tilbage på normalt aktivitetsniveau.

Tandplejen har fået særlige retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som de skal følge.

Det handler blandt andet om at sikre medarbejdere og patienter mod smitte med værnemidler, og at alle patienter, og især forældrene til børnene, skal kontaktes inden de møder op for at sikre, at børnene/patienterne ikke er syge.

Ved kontakten bliver de også gjort opmærksom på de sikkerhedsmæssige hensyn, som det kræver at komme i tandplejen – fx at der er sat begrænsning på, hvor mange der må opholde sig i venteværelset.

Hvis du har brug for en tandlæge til dit barn, kan du ringe på tlf. 43 56 02 75.

Læs nyhed om genåbning af tandplejen og andre udvalgte sundhedsfunktioner

Daginstitutioner og dagpleje er genåbnet

(OPDATERET 7/5-2020: Info tilføjet om forældrebetaling)

Vores dagtilbud er genåbnet. Det skete fra 15. - 23. april 2020. 

Forældrebetaling under corona

Hvis du vælger at holde dit barn hjemme, skal du fortsat betale for din dagtilbudsplads.

Til gengæld mister du ikke pladsen, så længe der er en corona-epidemi i Danmark.

Læs mere om forældrebetaling

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte lederen i dit barns daginstitution, dagpleje eller Center for Dagtilbud og Uddannelse på tlf. 43 57 74 04.

Psykologisk tilbud til børnefamilier

Center for Børn og Forebyggelse tilbyder psykologisk rådgivning og hjælp til alle børnefamilier i Ishøj under corona-perioden.

Hvis du har brug for hjælp, kan du læse nærmere og finde kontaktoplysninger her.

Erhvervskontoret er åbent på mail og telefon

(OPDATERET 11/5-2020: Nye datoer tilføjet)

Erhvervskontoret står fortsat til rådighed for kommunens virksomheder. 

Der er lukket for personlige henvendelser til og med den 8. juni 2020, men tøv ikke med at kontakte kontoret på telefon eller mail, hvis du har spørgsmål eller andet, som de kan hjælpe med.

Kontakt 

Hjælp til virksomheder

Her er et overblik over, hvor du som virksomhedsejer kan søge svar på de mange spørgsmål, som er relevante for dig og din virksomhed i corona-perioden:

 • Hjælpepakke til virksomheder - spørgsmål og svar
  Regeringen har sammen med et enigt folketing vedtaget et lovforslag, som har til formål at holde hånden under dansk erhvervsliv, så presset på danske virksomheders likviditet lettes.
  Læs mere på SKAT (opdateres løbende)

 • Kommunen betaler regninger med det samme og fremrykker opgaver
  Den aktuelle situation har gjort, at Ishøj Kommune har fremrykket betaling af fakturaer, for derved at give en likviditetsmæssig håndsrækning til private leverandører.
  Læs mere

 • Information til virksomheder om coronavirus/covid-19
  Virksomhedsguiden finder du vejledning om, hvilke forholdsregler din virksomhed kan tage i forbindelse med coronavirus/covid-19. 
  Vejledningerne bliver løbende opdateret.

 • Erhvervshuset står klar til at hjælpe
  Hovedstadens Erhvervshus står klar til at hjælpe dig via telefon eller Skype med at komme igennem krisen. Erhvervshusets konsulenter er gratis og kan fx hjælpe med økonomi, forretningsudvikling eller andre udfordringer. 

  Book et møde med Copenhagen Business Hub på telefon: 30 10 80 80 eller info@ehhs.dk

 • Få en økonomisk håndsrækning
  Vækstfonden kan snart give en økonomisk håndsrækning til virksomheder i forbindelse med tab som følge af covid19.

  Den økonomiske hjælp fra Vækstfonden sker via en kautionsordning, som skal gøre det muligt for virksomheder, hvis forretning i særlig høj grad er påvirket af spredningen af covid-19 at få en finansiel håndsrækning. 
  Læs mere
 • Gratis og uvildig rådgivning til kriseramte virksomhedsejere
  Har coronavirus / covid-19 økonomiske konsekvenser for dig og din virksomhed? 
  Early Warning tilbyder gratis rådgivning og sparring.

 • Yderligere links til information:
  Dansk Erhverv  
  Dansk Industri (DI)
  Dansk Byggeri
  Horesta
  Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC)

Genoptræning og rehabilitering genåbner gradvist

(OPDATERET 24/4-2020: Info om genåbning tilføjet)

Genoptræning

Genoptræning i Ishøj og Vallensbæk kommuner genåbner gradvist i to faser:

 • Fase 1 (midt april til midt maj 2020):

  Opstart af træningshold på 2-3 personer med træning i naturen og ved Ishøj Strand.

  Derudover fortsætter vi som tidligere med at vurdere, hvem der har behov for at blive tilset af terapeut og få 1-1 træning i eget hjem, og hvilke borgere, der fortsat vil kunne træne selv derhjemme med vejledning og opfølgning over telefonen.
   
 • Fase 2 (midt maj 2020-):

  Vi åbner gradvist for, at nogle borgere kan komme til genoptræning i træningscenteret på Omsorgscentret Kærbo, men kun i det omfang, det er muligt at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at minimere smitterisiko. 

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering genåbner gradvist fra den 24. april 2020. Hvornår vil være forskelligt fra borger til borger. Det vil være ud fra en konkret vurdering af borgerens konkrete behov og funktionsevne. 

Formålet med hverdagsrehabilitering er at give støtte til, at en borger kan blive mere selvhjulpen i hverdagen.

Kontakt

Træningscenteret kan kontaktes dagligt på tlf. 61 14 60 40.

Forløbskoordinatorerne for hverdagsrehabilitering og sundhedskonsulenterne kan ligeledes kontaktes pr. telefon som vanligt.

Læs nyhed om genåbning af genoptræning, hverdagsrehabilitering og andre udvalgte sundhedsfunktioner

Handicap og psykiatri kører med nødberedskab

(OPDATERET 11/5-2020: Nye datoer tilføjet)

Lukning af lokationer

Administrationen har valgt at lukke alle lokationer, hvor flere borgere normalt samles dagligt, foreløbigt indtil den 8. juni 2020. 

Det drejer sig om følgende tilbud:

 • Netværket
 • Handicap-klubben
 • Ungegruppen
 • Gruppe aktivitet i Neurogruppen
 • Det Gule Hus

Vejledningen vil på nuværende tidspunkt foregå pr. telefon eller Facetime-opkald.

Kun i de situationer, hvor det kan have fatale konsekvenser ikke at besøge borgeren, vil dette ske. 

I forhold til lukningen af alle lokationer har administrationen - som en ekstra foranstaltning - etableret en nødplan, hvor borgerne i samarbejde med vejlederne kan henvises til Etage 4 på rådhuset, hvor de kan få råd og vejledning i hverdage kl. 11-13 fra 23. marts - 8. juni 2020. 

Der er opsat skilte på alle områdets lokationer med retningsliner samt telefonnumre på alle vejledere, som er i nødberedskabet, så borgerne altid har mulighed for at komme i kontakt med det relevante personale.

Alle vejledere vil løbende være i telefonisk kontakt med de borgere, som de samarbejder med, og stå til rådighed i den normale arbejdstid.
Spindehuset

På Spindehuset er der iværksat nødplan, hvor der vejledes enten pr. telefon eller efter nærmere fastsatte tidspunkter i huset for at forhindre smitte spredning.

Jobcentret er lukket – telefonmøder muligt

(OPDATERET 11/5-2020: Nye datoer tilføjet)

Ishøj-Vallensbæk Jobcenter har lukket for personlig betjening fra 13. marts til 8. juni 2020.

Vær opmærksom på:

 • At du ikke skal komme til møde i jobcenteret. Hvis du har en aftale, vil du blive ringet op, og mødet vil blive afholdt over telefon. Har du spørgsmål, kan du kontakte jobcenteret på 4797 4444.
 • Det vil ikke få indflydelse på din ydelse, hvis der er aflysninger. Du bliver kontaktet af jobcentret, hvis der er aktiviteter, der bliver aflyst.
 • Hvis du er i virksomhedspraktik eller løntilskud, skal du følge de retningslinjer, der er i den virksomhed, du er tilknyttet.

Kultur- og fritidstilbud er lukket - bibliotek og kulturskole delvist genåbnet

(OPDATERET 26/5-2020: Tilføjet info om genåbning af biografen)

Mange af vores kultur- og fritidstilbud er lukket ned til og med 8. juni 2020.

Delvist åbne kulturtilbud

Kulturium Bibliotek

Kulturium Bibliotek har siden den 18. maj 2020 været genåbnet for udlån og aflevering.

Læs mere på bibliotekets hjemmeside

De nye åbningstider er:

 • Mandag-torsdag: 10-19
 • Fredag: 10-17
 • Lørdag: 10-15

Læs, hvordan du kan bruge biblioteket hjemmefra - fx læse e-bøger, høre lydbøger og se film

Kulturium Biograf

Biografen åbnede igen for gæster den 21. maj.

Du kan læse nærmere om genåbningen her.

Ishøj Kulturskole

Ishøj Kulturskole har siden den 4. maj 2020 været genåbnet for de aktiviteter, der er mulige efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det drejer sig især om soloundervisning, undervisning af hold med to elever og undervisning af bands i mindre grupper.

Al anden fysisk undervisning og alle planlagte arrangementer er aflyst.

Der vil blive besvaret mails og telefoniske opkald i hele perioden inden for almindelig kontortid.

Alle elever fra kulturskolen er kontaktet af deres lærer og modtager undervisning via forskellige online platforme.

Læs nyhed om genåbning af sundhedsfunktioner og enkelte kulturtilbud

Lukkede kultur- og fritidstilbud

Kulturium Musikteater
Alle planlagte arrangementer bliver forsøgt flyttet til senere på året. Er dette ikke muligt, bliver de aflyst.

Ishøj Naturcenter
Ishøj Naturcenter vil fortsat kunne kontaktes via mail og tlf.

Bredekærgård
Foreninger kan ikke kan benytte gårdens lokaler, og det lokalhistoriske arkiv er lukket for aktivitet.

Lukkede faciliteter
Alle kommunale faciliteter på kultur- og fritidsområdet er berørt af lukningen.

Blandt de lukkede faciliteter er: 

 • Ishøj Idræts & Fritidscenter samt alle klubhuse på området
 • Ishøj Svømmehal
 • Foreningshuset Vejlebrovej 45 B
 • Foreningshusene Strandvangen 54
 • Vandkulturbåden på Ishøj Havn
 • Idrætsfaciliteter på samtlige folkeskoler
 • Aktivitetshuset på Bredekærgård
 • Klubhus på Torbens Vænge 10
 • Ishøj Kunstforening
 • Spejderhytter
 • Jægerbuen 2A og 2B
 • Hytten på IBUS-grunden
 • Klubhuse på Ishøj Havn (Ishøj Sejlklub og Sydkystens Sejlklub lukker for foreningsaktiviteter, men forpagtningen vil være åben)

Foreninger kan genoptage aktiviteter udendørs

Regeringen anbefaler, at alle frivillige foreninger indstiller indendørsaktiviteter indtil 8. juni 2020, og at man generelt undgår forsamlinger med over 10 deltagere i samme periode.

Den 27. april 2020 åbnede Ishøj Kommune for en række udvalgte kommunale faciliteter for foreninger, som tilbyder udendørsaktiviteter uden kropskontakt.

Myndighederne gav den 7. maj grønt lys til, at fodbold og øvrige udendørsidrætter igen kan gå på banen. 

I Ishøj betyder det, at fodbold, håndbold, cricket, beachvolley, cykling m.fl. kan starte udendørstræning op.

Det er vigtigt at understrege, at aktiviterne fortsat skal ske med afstand, overholdelse af det generelle forsamlingsforbud på 10 personer og under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes øvrige retningslinjer.

Alle foreninger opfordres til at orientere sig hos de respektive specialforbund, hvor der arbejdes med konkrete retningslinjer for de enkelte sportsgrene.

Klubhuse og omklædningsfaciliteter vil fortsat være lukkede og kan ikke benyttes.

Åbningen sker med stor forsigtighed og forudsætter, at foreningerne påtager sig ansvaret for at overholde og efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger og krav.

Misbrugsbehandling delvist genåbnet

(OPDATERET 24/4-2020: Info om genåbning tilføjet)

Pitstop har siden den 24. april 2020 åbnet op for den ambulante behandling i lokalerne på Søstedet, Ishøj Søvej 1A.

Anonym alkoholbehandling varetages af Novavi, som er begyndt at åbne for fysisk fremmøde og samtaler i sine afdelinger, dog med forskellige begrænsninger. 

Skoler og SFO er genåbnet

​​(OPDATERET 19/5-2020: Info om genåbning opdateret)

Følgende har været genåbnet siden 18. maj 2020:

 • 6.-9. klassetrin 
 • SFO for 6. klasse.

Følgende har været genåbnet siden 15. april 2020:

 • 0.-5. klassetrin
 • SFO for 0.-5. klasse
 • Gruppeordningen, specialklasser og læseklasser på Gildbroskolen
 • Skolen Ishøjgård og Kirkebækskolen (alle klassetrin).

Læs nyhed om genåbningen den 18. maj 2020

Læs de ofte stillede spørgsmål om skoler og SFO

Skoledagen for alle fra 18. maj 2020:

 • De kommende børnehaveklasseelever og børnehaveklasserne:
  I skole fra kl. 8-14 med mulighed for sfo kl. 14 til kl. 17 (16.30 om fredagen) for elever, som er tilmeldt.
 • 1.-3. klasse:
  I skole fra kl. 8-13 med mulighed for sfo fra kl. 13 til kl. 17 (16.30 om fredagen) for elever, som er tilmeldt.
 • 4.-5. klasse:
  I skole fra kl. 8-14 med mulighed for sfo fra kl. 14 til kl. 17 (16.30 om fredagen) for elever, som er tilmeldt.
 • 6.-9. klasse:
  I skole på skift, så alle klasser får tre skoledage om ugen fra kl. 8-13 og fjernundervisning hjemme de øvrige dage.

  9. klasse skal ikke til afgangseksamen. Deres årskarakter vil gælde som afsluttende karakter. 

Forældrebetaling i SFO under corona

SFO’erne er åbne i det omfang, forældrene har behov for pasning af deres børn.

Hvis du ikke har behov for pasning / holder dit barn hjemme, skal du fortsat betale for SFO, hvis dit barn er tilmeldt. 

Hvis du har et barn i 6. klasse tilmeldt SFO, skal du ikke betale for perioden 15. april til 18. maj 2020, hvor SFO’en var lukket for 6. klasseelever.

Læs mere om forældrebetaling

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte lederen på dit barns skole eller Center for Dagtilbud og Uddannelse på tlf. 43 57 74 04.

Psykologisk tilbud til børnefamilier

Center for Børn og Forebyggelse tilbyder psykologisk rådgivning og hjælp til børnefamilier i Ishøj under corona-perioden.

Hvis du har brug for hjælp, kan du læse nærmere og finde kontaktoplysninger her.

Skraldespande bliver stadig tømt

(OPDATERET 11/5-2020)

Trods nedlukningen af det offentlige Danmark, vil kommunen indkalde det nødvendige personale for at få tømt skraldespande ved busstoppesteder, på byens pladser og i de grønne områder. Ved samme arbejdsgang vil alle hundeposeautomaterne blive fyldt op.

De medarbejdere, som tømmer skraldespandene vil blive udstyret med de nødvendige værnemidler og køre alene i hver sin bil for at forebygge eventuel smitte.

Læs mere om beslutningen, der giver mulighed for, at nogle ansatte kan vende tilbage på job under nedlukningen.

Ældre får fortsat hjælp

(OPDATERET 11/5-2020: Tilføjet nye datoer)

Forebyggende hjemmebesøg

Vi har fra den 24. april 2020 åbnet op for hjemmebesøg, hvis sundhedsmyndighedernes retningslinjer gør det muligt. Ellers fortsætter vi med at ringe til borgerne.

De mest sårbare borgere kontaktes først – det kan fx være enker/enkemænd, enlige og andre, som vurderes at have et behov for kontakt.

Borgere, der modtager hjemmehjælp (personlig pleje), vil ikke modtage forebyggende hjemmebesøg, da kommunen ønsker, at borgerne besøges af så få medarbejdere som muligt for at mindske smitterisiko.

De forebyggende hjemmebesøg tilbyder råd og vejledning til alle ældre om sundhed og forebyggelse samt information om aktiviteter og muligheder i lokalområdet.

Læs nyhed om genåbning af hjemmebesøg og andre udvalgte sundhedsfunktioner

Aktivitetscentre lukket

Aktivitetscentret på Kærbo og Aktivitetscentret Egely er lukket indtil 8. juni 2020.

Tilmelding udsat til Kærbos foredragsrække i samarbejde med FOF

På grund af corona-situationen er tilmelding til foredragsrækken sæson 2020-21 udsat på ubestemt tid.

Så snart vi har en ny dato, informerer vi på ’Vores Ishøj’-Facebook-gruppen, på Kærbos hjemmeside kaerbo.dk og på opslagstavler I Ishøj By Center.

Kærbo og Torsbo åbner for besøg

De ældre må fra den 6. maj 2020 igen få besøg fra deres pårørende.

Besøgene skal dog foregå under skærpede forhold for at beskytte de ældre mod corona-smitte.

Læs mere om retningslinjerne for besøg på plejecentrene.

Nye åbningstider i cafeen på Kærbo

Som følge af at Kærbo er lukket for besøgende og at Aktivitetscentret ligeledes er lukket, vil der til og med den 8. juni 2020 være nye åbningstider i cafeen. 

Fra mandag til fredag vil åbningstiderne være:

 • Morgenmad kl. 9.30 - 10
 • Frokost kl. 11.30 - 12

Ingen af brugerne i cafeen må samles mere end 10 personer ad gangen.

Myndighed og pension

Området myndighed og pension kører videre som normalt. Alle medarbejdere arbejder hjemme.

De koordinerende sygeplejersker har valgt at skiftes til at være fysisk på kontoret, da det giver mening i forhold til eventuelle hospitalsbesøg.

Området Frivillighed og forebyggelse

 • Medarbejderne på frivilligområdet er i kontakt med de frivillige i Ishøj og arbejder bl.a. med at koordinere og distribuere viden om de mange hjælpetiltag, som er opstået i Ishøj.
 • Demenskoordinatoren fungerer som hjælp for plejepersonalet på daghjemmet på Torsbo.

- Nyheder fra Ishøj Kommune om corona

(OPDATERET 29/5-2020)

Her får du et samlet overblik over de nyheder, vi løbende bringer på ishoj.dk om corona-situationen:

- Oftest stillede spørgsmål

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Ishøj Rådhus og Borgerservice er lukket for personlig betjening til og med den 8. juni 2020:

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Midlertidige telefonnumre til og med den 8. juni 2020:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse og Nem-ID: Tlf. 4357 7293
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Råd & Vejledning: Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 29. maj 2020