Hvad kan vi hjælpe med?

Seniorrådet

Alle borgere over 60 år i Ishøj Kommune samt deres pårørende kan henvende sig til Seniorrådet med spørgsmål og forslag, der har betydning for denne aldersgruppe

Om Seniorrådet

Seniorrådet behandler henvendelser fra borgere og tager også selv sager op til behandling og forelæggelse for Ishøj Byråd. Vi behandler for eksempel sager om hjemmehjælp, omsorgsarbejde, madservice, boligforhold, plejehjem, dagcenter, døgnpleje, lokale trafikforhold og aktiviteter for ældre. Seniorrådet tager sig ikke af enkeltsager, men en enkeltsag kan godt være starten på en principel sag. Du er altid velkommen til at henvende dig til Seniorrådet, hvis du er i tvivl om noget.

Seniorrådet har tavshedspligt.

Se Seniorrådets medlemmer.

Seniorlokalerne

Seniorlokalerne er Ishøj Kommunes tilbud om lokaleudlån til foreninger m.fl., der har en stor gruppe ældre medlemmer. Lokalerne administreres af Seniorrådet i Ishøj Kommune. Seniorlokalerne ligger på Vejlebrovej 105 i Ishøj.

På Seniorlokalernes egen hjemmeside www.seniorlokalerne.dk kan du læse mere om faciliteterne samt booke et lokale online.

Booking af lokaler kan også foretages via e-mail: seniorraadet@ishoejby.dk eller telefonisk ved henvendelse til Seniorrådet på telefon 43 53 98 00 mandag mellem kl. 10.00 og 11.00. 

Skriftlige henvendelser

Henvendelser stiles til:

Seniorrådets formand
Ishøj Kommune
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojseniorraad@ishoejby.dk

Træffetid

Seniorrådet har fast træffetid den sidste tirsdag i hver måned fra kl. 10-12 i cafeen på Omsorgscentret Kærbo. 

Se mere på seniorrådets hjemmeside: www.seniorlokalerne.dk 

Valg til Seniorrådet 2019

Seniorrådet er nedsat ved lov og består af 7 medlemmer samt pt. 1 suppleant, som er valgt ved direkte valg for en 4 års periode.  

2019 er valgår
Valget til Seniorrådet 2019 finder sted den 23. maj. Her følger valgets vigtige datoer:

  • 4. april: Frist for opstilling.
  • 23. maj kl. 16.00: Valgdag og frist for indsendelse af stemmesedler.
  • 23. maj kl. 18.00: Foreløbigt resultat.
  • 24. maj: Stemmeoptælling og offentliggørelse af valgresultat.
  • 3. juni kl. 11.00: Seniorrådets konstituerende møde.

Bliv kandidat
Ønsker man at blive opstillet som kandidat til Seniorrådet, kan man hente en opstillingsblanket i Borgerservice, på Kærbo og Torsbo samt på biblioteket. Den udfyldte blanket kan sendes til lhalv@ishoj.dk eller afleveres i Borgerservice, på Torsbo, Kærbo eller på biblioteket. 

Opstillingsblanketten kan desuden downloades her

Sådan stemmer man
Alle Ishøj-borgere fra 60 år og opefter kan stemme ved valget. Alle stemmeberettigede modtager stemmeseddel og valgmateriale med posten.

Senest på valgdagen afleverer man sin stemmeseddel i Borgerservice eller i Rådhusservices brevsprække.

Se TV-Ishøjs indslag om valget til Seniorrådet.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 7. marts 2019