Hvad kan vi hjælpe med?

Skolefritidsordning (sfo) i Ishøj

Her du finder du information bl.a. om kommunens skolefritidsordninger (sfo).

Alle kommunens folkeskoler har en sfo. I Ishøj Kommune er der sfo1 til børn i børnehaveklasse - 3. klasse og sfo2 til børn i 4. - 6. klasse.

Du skriver dit barn op til en plads i sfo1 i forbindelse med den digitale indskrivning til børnehaveklasse. I andre situationer, fx. ved skoleskift, skal indskrivningen ske via den digitale pladsanvisning.

Dit barn bliver automatisk flyttet fra sfo1 til sfo2. Ligeledes bliver dit barn automatisk meldt ud når det starter i 7. klasse. I andre situationer skal du melde dit barn ud via den digitale pladsanvisning.

Morgenåbning i SFO for elever i 4. klasse

Ishøj Kommune har modtaget henvendelser fra forældre til elever i 4. klasse, som ønsker, at deres børn får mulighed for fortsat at benytte sfo’ens morgenåbning på skoledage.

Ishøj Byråd har derfor besluttet, at give mulighed for, at forældre til børn i 4. klasse der er medlem af en sfo2 i kommunen, kan tilkøbe morgenåbning i deres sfo.

Du kan se prisen for morgenåbningen på denne side.

Morgenåbningen er fra kl. 6.30 til kl. 8.00.

Man kan tilkøbe morgenåbning ved at sende en mail til pladsanvisningen@ishoj.dk. Det skal fremgå af mailen hvilken skole barnet går på samt navn og cpr. nr. på barnet.

Ordningen kan tilmeldes pr. den 1. eller 15. i en måned eller skoleårets 1. skoledag.

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Pladsanvisningen i Ishøj Kommune på mail: pladsanvisningen@ishoj.dk

Kan mit barn få plads i sfo på en anden skole?

Sfo'en følger skolen. Det betyder, at du kun kan få dit barn i sfo på den skole hvor dit barn er indskrevet.

Hvad er reglerne for udmeldelse?

Udmeldelse af sfo skal ske digitalt med mindst 1 måneds varsel, til den 1. eller 15. i en måned. Ved skoleskift til en anden folkeskole i Ishøj Kommune ses der bort for udmeldelsesvarslet. Barnet skal dog tilmeldes den nye skoles sfo digitalt.

Mit barn skifter skole. Hvad gør jeg med sfo?

Ved skoleskift til en anden folkeskole i Ishøj Kommune  skal du tilmelde dit barn til den nye skoles sfo via den digitale pladsanvisning. Indmeldelsen i den nye sfo sker ikke automatisk.

Hvad er prisen for at gå i sfo?

denne side kan du se taksterne for at gå i sfo.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cdu@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 5. juli 2017