Hvad kan vi hjælpe med?

Skovrejsning

Ishøj Kommune etablerer nyt stort rekreativt område med skov og sø

Den nye skov og sølandskabet er etableret på kommunalt ejet landbrugsjord. Det samlede område er på 35 hektar, svarende til cirka 49 fodboldbaner. Målet for den nye rekreative skov er at skabe gode muligheder for friluftsliv, motion og rekreation og understøtte en bæredygtig udvikling ved at skabe et bynært skov- og naturområde. Skoven består af flere forskellige trætyper, som for eksempel bøg, eg, kirsebær og poppel, samt lysninger og vandhuller, der skaber et varieret skovmiljø med mulighed for mange oplevelser.

Sølandskabet aflaster regnvandssystemet via Baldersbækken. En 100 meter lang træbro bug-ter sig langs søens bred og fører over det område, hvor Baldersbækken har forbindelse til sø-en. Store sten under broen sørger for, at jorden fra de omkringliggende arealer ikke bliver ført ud i søen, når vandet ind imellem står højt.

Skovvejene er blevet anlagt henover vinteren 2016 og foråret 2017. De fem kilometer stisy-stem vil forbindeskovområderne og gør det let at færdes overalt.

Download denne folder og læs mere om de forskellige skovområder.

Her kan du se et klip om skovrejsningsprojektet.

INDVIELSE

I maj 2017, da de første af de mere end 100.000 træer var plantet, var der indvielse af skoven. Her deltog mere end 200 skolebørn, og hjalp med at plante de første træer i frugtlunden. Skovens navn, Landsbyskoven, blev afsløret og vinderne af navnekonkurrencen fik overrakt hver et frugttræ.  Her kan du se to indslag fra TV-Ishøj om indvielsen

Indvielse af Landsbyskoven

Børn planter træer 

I skoven er der blevet plantet mere end 50 forskellige arter af træer og buske:
alm. hvidtjørn, alm. røn, avnbøg, benved, blågrøn rose, bornholmsk røn, bøg, cypres, douglas, dunet gedeblad, engriflet hvidtjørn, femhannet pil, fjeldribs, fuglekirsebær, grandis, hassel, hunderose, hvidpil, hybridlærk, hæg, kaspisk pil, kristtorn, kræge, kvalkved, mirabel, navr, poppel, ribs, rød kornel, rødeg, rødel, rødgran, rødtjørn, seljepil, skovabild, skovfyr, slåen, småbladet lind, solbær, spidsløn, stilkeg, taks, tarmvridrøn, vild pære, vortebirk, vrietorn, weichsel, æblerose, ædelgran og forskellige frugttræer, der plantes i frugtlundene.

De mange forskellige arter giver variation, også i den unge skov.

SØJLEHALLEN
Søjlehallen består primært af bøgetræer, der med tiden vil udvikle sig til en ’søjlehal’ med slanke stammer. Der indplantes forskellige ammetræer i øer, der vil give variation i oplevelsen.
 
DEN ROBUSTE SKOV
Den robuste skov består af robuste og vækstkraftige arter som bl.a. pil og rødel ,der med sin hurtige tilvækst kan være med til at præge skoven i sølandskabet. 

DEN LYSE EGESKOV med frugttræer.
I den lyse egeskov er arter som tarmvridrøn, med de specielle bær og smukke høstfarver, med til at give skoven sin egen karakter. I en lysning i skoven er etableret en lille frugtplantage eller et arboret med de træ- og buskarter, der indgår i hele skoven. Denne del af skoven har fokus på bær og frugt og i skovbrynene findes også arter som solbær, ribs, skovæble, pære, kræge og hassel.
 
LEOPARDSKOVEN
Leopardskoven etableres med skovfyr og birk. Efter 20 år ryddes birketræerne og grupper af fyrretræer står tilbage med deres karakteristiske vækstform.
 
DEN VINTERGRØNNE SKOV
Den vintergrønne skov omslutter engen med den lille sø. Grupper af nåletræer skaber kontrast i bøgeskoven. Det primære stiforløb leder besøgende fra kolonihaveområderne direkte ind i bøge-nåleskoven , over engen og videre mod nord til ‘sølandskabet’.
 
EGE-HASSELSKOVEN
Ege-hasselskoven er en skov med eg som hovedtræart. I skovens lysninger plantes frugttræer, der giver oplevelser både ved blomstring og når man kan høste frugterne i sensommeren. Stisystemet er her forbundet til Natursti Strandparken-Hedeland.

Download planen over skovrejsningsområdet og se flere beskrivelser af skovens udvikling.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Midlertidige telefonnumre:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 10. maj 2017