Hvad kan vi hjælpe med?

Snerydning og vintervedligeholdelse boligejer

Som grundejer har du pligt til at rydde sne og salte eller gruse fortov og vej

Du skal så hurtigt som muligt efter snefald rydde sne og sørge for, at det ikke er glat ud for ejendommen.
Tænk også på postbudet og renovatøren og ryd adgangsvejen, gangstierne og rundt om affaldsstativet på din egen grund.

Kommunen sørger for snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige veje, stier og parkeringspladser. Men som grundejer, har du pligt til at rydde sne og salte eller gruse fortov og vej. De præcise regler afhænger af vejens ejerforhold.

Læs mere om forpligtigelserne afhængig af, hvor du bor henne:

Byområder
Hvis du bor i byområderne, og er du grundejer, kan du blive pålagt at rydde den offentlige vejs fortove, som grænser op til din grund. Derudover har du som grundejer ansvaret for, at din havegang, gårdsplads, dine trapper, stier og lign. er ryddet for sne, og gruset eller saltet.

Privat fællesvej i by
Hvis du bor på en privat fællesvej i en by, har du pligt til at rydde fortovet for sne og gruse eller salte det. Det samme gælder for mindst halvdelen af kørebanen ud fra din ejendom. Har du indgået aftale med andre om, at de klarer pligten for dig, skal aftalen være skriftlig, og den skal godkendes af politiet, inden den er gældende. Du skal rydde sneen hurtigst muligt. I praksis inden kl. 7 på hverdage ellers kan du risikere, at hæfte for evt. faldskader.

Privat vej på landet
Hvis du bor på landet, og ejer en ejendom med privat vej, som kun benyttes af dig, skal du alligevel søge for at rydde vejen for sne, så postbude og renovationsmedarbejdere kan nå frem til din ejendom.

Privat fællesvej på landet
Hvis du er grundejer og bor på landet ud til en fællesvej, skal du i fællesskab med de andre grundejere, som bor ud til vejen, sørge for, at der bliver ryddet sne og gruset. Det kan fremgå af tinglysningen, hvem der skal udføre arbejdet, og hvordan I som grundejere skal fordele udgifterne imellem jer. I andre tilfælde bestemmer kommunen, hvordan arbejdet skal udføres, og i andre tilfælde igen er det op til de enkelte grundejere at finde en løsning. Kan I ikke finde en løsning, kan I henvende jer til kommunen og bede dem afgøre, hvordan ansvaret skal fordeles imellem jer grundejere.

BilagStørrelse
renhold efterår og vinter295.61 KB
vejledning til ny regler - vintevedligehold og renhold1.6 MB

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 12. november 2019