Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde mandag 14. august 2017 kl. 16.30

Lokation: Mødelokalet, etage 6


Fællesmøde med seniorråd


Sagspunkter der skal behandles på mødet

86. Center for Sund Aldring på besøg

Resume

Center for Sund Aldring deltager på mødet og fortæller om deres forskning og samarbejde med Ishøj Kommune.

 

Sagsfremstilling

Ældre og Rehabilitering har siden 2013 haft et samarbejde med CoRe og herunder Center for Sund Aldring, Københavns Universitet.

Lektor Astrid Pernille Jespersen og Postdoc. Aske Juul Lassen deltager på mødet og fortæller om deres samarbejde med Ældre og Rehabilitering og herunder deres forskning i Ishøj. De fortæller også om den rapport, som de har udarbejdet om brudflader og samspil på ældreområdet.

 

Rapporten er vedhæftet.

 

 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager Center for Sund Aldrings fremlæggelse til efterretning.

Bilag

87. Ny leverandør hjemmehjælp - Aleris

Sagsfremstilling

Centerchef for Ældre og Rehabilitering Per Tostenæs giver en orientering om den nye hjemmehjælpsleverandør - Aleris, som tiltrådte 1. juli 2017 (se vedhæftede bilag).

Bilag

88. Budget 2018

Sagsfremstilling

Punktet er til drøftelse.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 30. april 2020