Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Social- og Sundhedsudvalgets møde mandag 22. maj 2017 kl. 16.00

Lokation: Mødelokalet, etage 2 . 2 ESagspunkter der blev behandlet på mødet

71. (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

72. Plejehjemslæge

Resume

D. 30. september 2016 blev der indgået aftale mellem PLO-hovedstaden, Region Hovedstaden og KKR hovedstaden om fasttilknyttede læger til plejecentrene i kommunerne.

Sagsfremstilling

På baggrund af aftale mellem PLO-hovedstaden, Region Hovedstaden og KKR hovedstaden om fasttilknyttede læger til plejecentrene i kommunerne har Ishøj Kommune i budget 2017 og fremover afsat ca. kr. 80.000 til ansættelse af en plejehjemslæge. Plejehjemslægen kan bruges som sparringspartner for plejepersonalet i forhold til generelle sundhedsmæssige problemstillinger. I tilfælde af at plejehjemslægen har patienter på plejehjemmet, kan plejehjemslægen tillige bruges som sparringspartner i forhold til konkrete beboere.

 

Det foreslås, at en stilling som plejehjemslæge slås op mhp. ansættelse pr. 1/8-2017.

 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at stillingen som plejehjemslæge oplås pr. 1/8-2017.

Beslutning

Tiltrådt, idet Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at man søger at give stillingen til den nye læge, der tiltræder i Ishøj Kommuner pr. 1/8-17. Dette kræver en konkret juridisk vudering samt afklaring med PLO lokalt. Dette vil i givet fald indebære at stillingen ikke opslås. Ordningen evalueres medio 2018.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 30. april 2020