Hvad kan vi hjælpe med?

Socialt samvær skal øge selvværd

Nedlukningen af samfundet har påvirket mange børn og unges liv, hvor især det sociale liv har været hårdt ramt. Det har for nogle ført til en øget følelse af ensomhed, men det vil Ishøj Kommune forsøge at komme til livs ved at tilbyde børne- og ungegrupper

Coronapandemien har vendt op og ned på livet for mange mennesker. Således også for Ishøjs mange børn og unge, som udover en manglende mulighed for at komme fysisk i skole også har været afskåret fra de normale fritidsaktiviteter.

Det har medført, at flere børn og unge føler sig mere socialt isoleret og ensomme end tidligere, og samtidig har ved en lang række familier været særlige helbredsmæssige bekymringer, usikkerhed omkring jobsituationen, økonomi og lignende, hvilket også har påvirket humøret hos familiens yngste.

Det vil Ishøj Kommune nu komme til livs ved at tilbyde et forum, hvor børn og unge kan mødes og dele deres bekymringer.

Snak styrker selvværd

Formålet med gruppen er at give børn og unge i grundskolen bosat i Ishøj Kommune mulighed for socialt samvær med jævnaldrende, som de kan dele erfaringer og tanker med og møde forståelse i en ellers uforståelig situation hos.

”Vi har erfaring med, at børne- og ungegrupper er både meningsgivende og udbytterige, da børnene og de unge på denne måde kan spejle sig i og lære af hinanden frem for blot at få råd af voksne. Vi ved, at dette kan være med til at reducere følelsen af at være alene eller forkert, ligesom det kan skabe fokus på børnenes eller de unges egne handlemuligheder og på den måde bidrage til øget trivsel og styrket selvværd”, fortæller socialrådgiver i Ishøj Kommune, Isabella Larsen.

Sammen med psykologen Stine Thomsen bliver det hende, der fra slutningen af april måned vil stå for henholdsvis en børnegruppe, hvor deltagerne er cirka 10-12 år, samt en gruppe for unge på 13-16 år. Grupperne skal mødes hverdagseftermiddage i Ishøj.

Forsamtale sikrer rette match

Forud for opstarten afholdes forsamtale med barnet eller den unge samt forældre for at sikre rette match i gruppen. Her vil vi drøfte gensidige forventninger samt afdække, hvorvidt gruppetilbuddet er det rette for barnet eller den unge.

Hvis du ønsker at høre mere eller tilmelde dig eller dit barn, så kan du kontakte Isabella Larsen på telefon; 93 58 88 64 eller på e-mail; ilars@ishoj.dk

Tilbuddet om børne- og ungegrupper er blot ét af flere tilbud, som har hjemsendte børn som målgruppen. Du kan se hele udvalget på Ishøj Kommunes hjemmeside.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 15. april 2021