Hvad kan vi hjælpe med?

Specialpædagogisk støtte til børn i dagtilbud

Har dit barn behov for et specialpædagogisk tilbud, kan du læse om jeres muligheder her

Nogle børn har vanskeligheder med at trives og udvikles i deres dagtilbud trods indsatsen fra personalet i dagtilbuddet. I enkelte tilfælde har børn så store vanskeligheder, at lederen af dagtilbuddet vurderer, at der er behov for specialpædagogisk støtte. Specialpædagogisk støtte er støtte i mindst 9 timer om ugen eller mere af den tid, hvor barnet er i dagtilbuddet.

Hvis du oplever, at dit barn mistrives eller ikke udvikler sig på samme måde som andre børn, er det vigtigt at få afklaret hvorfor, og hvad der kan gøres for at hjælpe dit barn.

I første omgang bør du altid drøfte dette med personalet i dit barns dagtilbud. I nogle tilfælde kan I sammen finde gode løsninger for dit barns trivsel og udvikling. I andre tilfælde vil dagtilbuddet - efter aftale med jer som forældre - inddrage en tale-/hørekonsulent eller en psykolog fra Center for Børn og Forebyggelse. Dette gøres for at finde ud af, hvordan dit barn kan blive hjulpet bedst muligt. Ofte vil tale-/hørekonsulenten og psykologen lave en undersøgelse af dit barn for at blive klogere på, hvorfor dit barn har vanskeligheder.

Hvordan vurderer vi dit barns behov for specialpædagogisk støtte?

For at afklare, om dit barn har behov for specialpædagogisk støtte, indstilles dit barn - i samråd med jer som forældre - til en udredning, en såkaldt ”Pædagogisk, Psykologisk Vurdering”. Denne kaldes i daglig tale også for en ”PPV”.

PPV’en udarbejdes i samarbejde med jer som forældre og dagtilbuddets personale – ofte sammen med en tale-/hørekonsulent og evt. andre, som kender dit barn.

Hvis PPV'en peger på, at dit barn har brug for specialpædagogisk støtte, vil dagtilbuddets ledelse eller psykolog ofte forslå jer som forældre, at dit barn indstilles til at få specialpædagogisk støtte.

Hvad er et specialpædagogisk støttetilbud?

Specialpædagogisk støtte kan generelt være støtte på tre forskellige måder:

 1. Støttepædagog: Dit barn får støtte i dagtilbuddet fra en støttepædagog. Støttepædagogen vil komme hos dit barn ca. 10 timer og ugen og vil i samarbejde med dagtilbuddets øvrige personale udarbejde en plan for, hvordan dit barns udvikling sikres bedst muligt.
 2. Specialgruppe: Børn, som har store vanskeligheder, vil ofte få tilbud om støtte gennem indskrivning i en specialgruppe for børn med store udviklingsvanskeligheder. Ofte vil børnene være udredt i hospitalsregi og have en diagnose.  Det er dog ikke nogen betingelse for at blive optaget i grupperne. Specialgrupperne er placeret i Piletræet i Ishøj og i Birkely i Vallensbæk.
 3. Specialbørnehave: Enkelte børn har så massive og så specialiserede vanskeligheder, at det kræver henvisning til en specialbørnehave. Disse er placeret rundt omkring i andre kommuner. Dog har Ishøj og Vallensbæk kommune en enkelt specialbørnehave for børn med multiple funktionsnedsættelser på Kirkebækskolen.

Hvordan får man et specialpædagogisk støttetilbud?

Hvis du tror, at dit barn har behov for et specialpædagogisk tilbud, bør du altid tale med personalet i dit barns dagtilbud først. Du kan også kontakte den tale-/hørekonsulent eller psykolog, som du måske kender i forvejen. Du vil herefter blive vejledt i, hvordan dit barns udvikling og trivsel sikres bedst muligt, og om mulighederne for at bevillige specialpædagogisk støtte.

Hvis dit barn ikke er startet i et dagtilbud endnu, og du ingen kontakt har til medarbejdere i Center for Børn og Forebyggelse, anmodes du om at kontakte administrationen i Center for Børn og Forebyggelse på telefon 43 57 75 80. Du vil herefter blive kontaktet af en relevant fagperson (typisk en psykolog), som du kan drøfte din bekymring for dit barn med.
 

Lokale tilbud i Ishøj og Vallensbæk kommuner

Ishøj og Vallensbæk har følgende specialpædagogiske tilbud:
• Støttepædagoger i alle dagtilbud i Ishøj kommune
• Specialgrupperne i Piletræet i Ishøj: Børn med store vanskeligheder – evt. diagnosticerede børn
• Specialgruppen (Bamsegruppen) i Birkely i Vallensbæk: Børn med store vanskeligheder – evt. diagnosticerede børn
• Børnehuset Kirkebæk på Kirkebækskolen: Børn med massive og multiple funktionsnedsættelser

Lovgivning

 • § 4 stk. 2 og 3 i Dagtilbudsloven
 • § 32, stk. 3 i Serviceloven

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 8. maj 2018