Hvad kan vi hjælpe med?

Specialundervisning for voksne

Her kan du læse om specialundervisning for voksne

Hvad er specialundervisning for voksne?

Specialundervisning for voksne er et tilbud om tidsbegrænset undervisning med en individuel målsætning, som har til formål at give nye personlige handlemuligheder ved at begrænse eller afhjælpe et eller flere handicap. Målet er, at du kan have et mere aktivt liv og deltage i samfundslivet. 

Tilbuddet indeholder undervisning og rådgivning (specialpædagogisk bistand), og er til dig, der har et fysisk og/eller psykisk handicap. Handicappet kan være medfødt eller opstået senere i livet som følge af sygdom, ulykke eller på grund af alder.

Gennem specialundervisningen får du:

  • kendskab til strategier og metoder, der kan hjælpe dig i din hverdag
  • hjælp til at afhjælpe tabte færdigheder eller begrænse virkningerne af dit handicap
  • vedligeholdt eksisterende færdigheder
  • tilegnet nye færdigheder, som forbedrer dine muligheder for en aktiv deltagelse i samfundslivet.

Det kan for eksempel være undervisning i at lære at kommunikere gennem tekniske redskaber, hvis du har tab af sprog som følge af en hjerneskade, og dermed har behov for mundtlige og skriftlige færdigheder. Eller det kan være, at du har behov for at lære tegnsprog, hvis du er blevet døv.

Ved hvilke handicap kan man få specialundervisning?

Undervisningstilbuddet henvender sig bredt til alle handicapgrupper, der har brug for en særlig indsats. Det kan fx være til dig, som:

  • har fået en hjerneskade
  • har vanskeligheder med syn, hørelse eller tale
  • har motoriske problemer
  • er udviklingshæmmet
  • har en sindslidelse
  • af andre årsager ikke kan deltage i andre relevante voksenundervisningstilbud, fx hvis du skal lære at bruge hjælpemidler til kommunikation

Hvordan får man et tilbud om specialundervisning for voksne?

Hvis du har brug for et tilbud om specialundervisning, kan du kontakte kommunens konsulent for specialundervisning for voksne for at høre mere om dine muligheder. Du kan kontakte Kirsten Palmquist på kwipa@ishoj.dk eller på tlf. 2949 8787.

Hvis du ønsker et tilbud om specialundervisning, bliver dine forudsætninger og dit behov afdækket og vurderet. På baggrund heraf tages der stilling til, om du kan tilbydes specialundervisning, eller om et andet tilbud er mere relevant. Afgørende for om du kan få specialundervisning, er vurderingen af, om du gennem undervisning og vejledning kan opnå bedre handlemuligheder og funktionelle færdigheder. Afgørelsen på om du kan modtage specialundervisning baseres således på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Hvor foregår specialundervisningen?

Undervisningen leveres primært kommunikationscentre (tale-, høre- og synsinstitutter) og af specialskoler for voksne. Institutionerne drives typisk af regionerne, af andre kommuner eller af private udbydere. Undervisningen kan også i særlige tilfælde foregå i eget hjem. 

Lovgivning og klagemulighed

Specialundervisning for voksne er et tilbud, der gives voksne med særlige behov efter lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli 2000 og vejledning om specialundervisning for voksne VEJ nr. 9396 af 02/07/2009. Tilbuddet gives kun til personer, der ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter en anden lovgivning. 

Kontakt

Center for Børn og Forebyggelse

Ishøj Store Torv 20, 4. sal
2635 Ishøj

Tlf. 43577580Skriv til Center for Børn og Forebyggelse via Digitalpost (e-boks)

Skriv via Digitalpost (e-boks) hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 22. februar 2019