Hvad kan vi hjælpe med?

Status på Kabelplus den 9. august 2017

Driften af Ishøj Fællesantenne nærmer sig et normalt niveau. Der er dog stadig borgere, som oplever problemer med ustabile forbindelser, men langt de fleste skyldes forhold udenfor Ishøj Fællesantenne

Tirsdag den 8. august blev der på byrådsmødet gjort status på to måneder med Kabelplus som administrator af Ishøj Fællesantenne.

”Kabelplus har ifølge kontrakten 60 arbejdsdage til at opnå normal drift. Det er den 24. august. Derfor tager vi først på byrådsmødet i september stilling til, om Kabelplus skal fortsætte som administrator af Ishøj Fællesantenne. Status lige nu er, at det, efter en kaotisk start, ser meget bedre ud, selvom der stadig er en del borgere, som oplever ustabile forbindelser. Kabelplus leverer nu generelt et stabilt signal frem til første stik i hus eller lejlighed, og det går også den rigtige vej i forhold til kvaliteten af kundeservice,” siger borgmester Ole Bjørstorp. 

I Vildtbanegård er beboerne dog langt fra en oplevelse af stabil drift. 

”Der er desværre mange problemer i især Vildtbanegårds afdeling 1, 2 og 3. Nogle af problemerne var der også før Kabelplus overtog, men de er blevet forværret af, at Kabelplus’ signal, der er i en bedre kvalitet end tidligere, også samtidig er mere følsomt. Det stiller større krav til husinstallationerne, og der er desværre konstateret mange fejl på både kabler og stik i Vildtbanegård. 

Boligforeningen ejer selv bygningernes antennekabler. Så selvom Kabelplus er forpligtet til at opgradere nettet, så gælder det ikke en opgradering i forhold til fejlinstallationer. Derfor kan vi først pålægge Kabelplus at garantere normal drift i Vildtbanegård, når der er rettet op på fejlene i installationen. Vi arbejder på at finde løsninger på problemerne i samarbejde med boligforeningen og Kabelplus, ” fortæller borgmesteren. 

Teknikere fra Kabelplus har siden mandag den 7. august være i gang med at gennemgå installationerne for at finde ud af, hvad der er af mulige løsninger. 

Mange problemer med ustabilt wifi 

Ifølge vores eksterne rådgiver Netplan er der også mange rundt om i kommunen, der oplever problemer med kvaliteten af deres trådløse forbindelse, men det skyldes forhold, som ligger udenfor Ishøj Fællesantenne. Her forudsættes det, at signalet ind til første stik i boligen er i orden. Er det ikke det, er det nemlig ikke et wifi-problem, men et signalproblem, som Kabelplus har ansvaret for at fejlrette. 

Kabelplus er forpligtet til at have modemmer, der kan levere wifi efter de nyeste standarder. Dog kan Kabelplus, som alle andre udbydere af internet, kun give en garanti for hastigheden frem til stikket i kundens væg, fordi naboers wifi og lokale forhold i boligen er afgørende for, hvor god wifi-forbindelsen er.

Efter Kabelplus overtog den 1. juni, er der sket en stigning i antallet af borgere, der har valgt at få internet via Ishøj Fællesantenne og også flere, der har opgraderet deres internetforbindelse til en højere hastighed. Der er mange flere husstande, der har valgt at koble computere og andre enheder på wifi. Alt dette har betydet, at der generelt er en større belastning på wifi end før 1. juni.  

”Derfor har vi bedt Kabelplus om at lave en vejledning til, hvad man selv, naboer og boligforeningen i fællesskab kan gøre for at forbedre wifi. Det vil forhåbentlig kunne gøre en stor forskel,” siger borgmester Ole Bjørstorp. 

Hent Kabelplus’ nye guide til, hvad du kan gøre for at forbedre dit wifi

Ishøj Kommune vil fortsat føre tæt tilsyn med udviklingen både i forhold til drift og kundeservice ved ugentlige statusmøder. Lige nu er der fx cirka 500 sager, der skal håndteres af en tekniker. Det er for meget og skal bringes ned, lyder vurderingen fra Ishøj Fællesantenne. 

Kabelplus er forpligtet til løbende at dokumentere, at de lever op til de fastsatte mål for kvaliteten. 

Udvikling i drift og kundeservice

Drift 1. juni – 31. juli:

 • Antal alarmer om fejl på antenneanlægget er faldet fra 98 til 2.

Kundeservice 10. juli - 2. august:

 • Antal kunder i butikken er faldet fra 120 til 45 
 • Antal kunder i telefonen er faldet fra 120 til 98
 • Antal mails fra kunder er faldet fra 563 til 56 
 • Antal henvendelser på Kabelplus’ Facebookside er faldet fra 100 til 34

  Tallene for kundeservice er et gennemsnit per dag beregnet ud fra den første og sidste uge i perioden.

Signalkvalitet 1. juni - 1. august:

Kortene viser, hvor godt signalet er til modemmer, men det siger også noget om kvaliteten af tv-signalet - de to hænger sammen. 

Oplysningerne er fra Kabelplus' overvågningssystem, hvor de kan gå ind på hver enkelt husstand og få overblik over signalkvalitet, kundehenvendelser fra adressen mm. 

Klik på det enkelte kort for at se det i en større udgave (åbner i nyt vindue). 

Kort over hele kommunen: 

Kort over Ishøj by:Kilde: Kabelplus' system til overvågning af antenneanlægget. 

Derfor har overdragelsen skabt problemer


Den 1. juni overtog Kabelplus ansvaret for driften af Ishøj Fællesantenne. Overdragelsen har taget længere tid, krævet flere ressourcer og skabt problemer for langt flere borgere end forventet. Det er der primært tre årsager til: 

 • Da Kabelplus fik adgang til Ishøj Fællesantenne den 1. juni 2017 viste det sig blandt andet., at de tegninger over anlægget, som Kabelplus havde modtaget, ikke var korrekte, og at en del kabler var opmærket forkert. Det betød, at Kabelplus måtte bruge mange ressourcer på blot at kortlægge antenneanlægget.
 • Desuden var en række såkaldte forstærkere justeret forkert - noget, som muligvis skyldtes den strømafbrydelse, der havde ramt Ishøj weekenden før overdragelsen.
 • Derudover skyldes mange af problemerne også, at Kabelplus udnytter et større frekvensområde til signalet, end det var tilfældet før den 1. juni. Det stiller både større krav til indstillingerne i antenneanlægget og til kablerne i boligen, som den enkelte husstand selv har ansvaret for. Ændringen i signalet er nødvendig for, at Kabelplus kan opgradere og dermed fremtidssikre nettet, som de er forpligtet til ifølge kontrakten med Ishøj Fællesantenne.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Midlertidige telefonnumre:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 28. september 2018