Hvad kan vi hjælpe med?

Stem inden valgdagen til Europa-Parlamentsvalget

Du kan stemme inden valgdagen (brevstemme) til Europa-Parlamentsvalget i alle landets kommuner fra 28. april til 23. maj kl. 16

Søndag den 26. maj 2019 er der Europa-Parlamentsvalg. Der skal vælges 14 danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Afstemningen begynder den 26. maj kl. 9 og fortsætter til kl. 20. 

Sådan stemmer du inden valgdagen

I Ishøj kan du (brev)stemme inden valgdagen i Borgerservice, Ishøj Nørregade 7:

  • Mandag-onsdag: kl. 10-14
  • Torsdag: kl. 10-14 og 15-17.30 
  • Fredag: kl. 10-13
  • Lørdage: 11. maj og 18. maj kl. 10-14

Husk at medbringe legitimation, fx pas, kørekort eller sundhedskort.

Du kan brevstemme i alle landets kommuner. 

Hvem kan stemme?

Valgret til Europa-Parlamentet har i Danmark enhver, der er fyldt 18 år, og som herudover

  • har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande eller
  • er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark.

Udlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg, vil også automatisk være berettiget til at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Derudover kan danske statsborgere, der midlertidigt opholder sig på Færøerne eller i Grønland eller i et tredjeland (land uden for EU), blive optaget på en særlig valgliste til Europa-Parlamentsvalget.

Følgende personer kan ikke stemme:

  • Udlænding, der er udvist ved endelig dom eller endelig afgørelse efter udlændingeloven.

Hvor skal jeg stemme på valgdagen?

Afstemningsområde 1:

Området ligger vest for motorvej E20/E47/E55, Industrikrogen, Baldersbækvej, Broenge, Baldershøj.

Afstemningssted:
Ishøj Forsamlingshus, Ishøj Bygade 82

Afstemningsområde 2:

Gadekæret
Pilegårds Vænge
Strandgårdsparken
Vibeholms Vænge
Ørnekærs Vænge

Afstemningssted:
Vibeholmskolen, Vibeholms Vænge 129, Festsalen

Afstemningsområde 3:

Området ligger nord for Ishøj Stationsvej mellem den vestlige motorvej E20/E47/E55 og Jernbanelinien + Vejlebrovej 45-65 og 132-182 og Gildbrovej 41-61 og Vejledalen 2-28.

Afstemningssted:
Gildbroskolen, Gildbrovej 39, Multisalen

Afstemningsområde 4:

Vejleåparken
Ishøj Boulevard
Fasanskellet
Industriskellet
Industrivangen
Ishøj Centervej

Afstemningssted:                   
Strandgårdskolen; Multisalen

Afstemningsområde 5:

Ishøj Østergade og området, der ligger øst for jernbanelinjen bortset fra Fasanskellet, Industriskellet og Industrivangen.

Afstemningssted:
Ishøj By Center, Kulturium Musikteater, Ishøj Østergade 28

Udsendelse af valgkort

Vi udsender valgkort til alle kommunens vælgere.

Valgkortet indeholder oplysninger om, hvor du skal stemme, hvilket lokale, tid og valgbordnummer. 

Har du ikke modtaget valgkortet senest tirsdag den 21. maj 2019, eller mener du, at dit valgkort er forkert udfyldt, vil vi bede dig om at kontakte Borgerservice, Ishøj Store Torv 20, tlf. 43 57 75 75.

Valgliste

Valglisten er en liste med alle stemmeberettigede vælgere. De borgere, der opfylder kravene for valgret, optages automatisk på valglisten. Du skal som udgangspunkt være tilmeldt folkeregistret for at blive optaget på valglisten.  

Valglisten indeholder oplysninger om vælgernes navne, adresser og fødselsdatoer. 

Alle borgere, der er på valglisten, vil modtage et valgkort i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget.

Afstemning i hjemmet eller på andet valgsted

Hvem?

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet på valgdagen 26. maj 2019, har mulighed for at stemme i hjemmet.

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan ansøge om at stemme på et andet afstemningssted.

Hvordan?

Afstemning kan kun ske efter særlig ansøgning. Du finder ansøgningsskema på Borger.dk, ishoj.dk eller i Borgerservice (fra den 28. april 2019). Tlf. 43 57 75 75 i kommunens almindelige åbningstider.

Ansøgningsskemaet skal underskrives af vælgeren og returneres til kommunen.

Vi skal have dit ansøgningsskema senest tirsdag den 14. maj 2019 kl. 18.

Hvornår?

Hvis du sender en ansøgning om at stemme i hjemmet, vil du besked fra Borgerservice om, hvornår du vil få besøg.

Afstemningen sker i hjemmet under overværelse af to tilforordnede vælgere.

Vil du vide mere om Europa-Parlamentsvalget?

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 30. april 2019