Hvad kan vi hjælpe med?

Strande og badevand

Her kan du læse om badevandskvaliteten og badevandsvarsling.

Ved kraftige regnskyl kan der ske overløb i vandløbene, og derved en forøgelse at antallet af E.coli og enterokokker. Derfor frarådes at bade umiddelbar efter kraftige regnskyl i minimum 24 timer. 

I Ishøj og Vallensbæk Kommuner findes der en kystlinje, som består af en 7 km lang badestrand. Ishøj og Vallensbæk Strand ligger i Strandparken og besøges hvert år af tusindvis af glade badegæster, der nyder det meget fine badevand.

Opdatering af badevandsdata

Badevandsdata 2020

Kontrol af badevandet

Badevandskvaliteten kontrolleres i sæsonen på 3 badevandsstationer og en kontrolstation. Prøverne analyseres for colibakterier og enterokokker, som er bakterier, der findes i tarmkanalen hos dyr og mennesker. Derfor er de et godt tegn på, at der er sket fækal forurening af vandet – og dermed er der risiko for, at der er andre skadelige bakterier, såsom musetyfus- og dysenteribakterier. Bakterierne kan også være tegn på virus i vandet.
For ikke at udgøre en sundhedsrisiko, skal prøverne holde sig inden for nogle vejledende grænseværdier og må ikke overskride grænseværdierne. Målingerne fra målestationerne opdateres løbende i nedenstående tabel.
 

Grænseværdier for badevandskvaliteten på Blå Flag strande: 

E.coli (fækale termotolerante coliforme bakterier): 
Max. 20% af samtlige prøver må indeholde over 100 pr. 100 ml vand. 
Max. 5% af samtlige prøver må indeholde over 2.000 pr. 100 ml vand. 
 
Enterokokker (fækale streptokokker):
Max. 10% af samtlige prøver må indeholde over 100 pr. 100 ml vand.

Badevandsprofiler

Badevandsprofiler er en beskrivelse af de enkle badesteder.

Se badevandsprofilen for Ishøj Strand

Se badevandsprofilen for Kulturbåden, Ishøj Havn

Se badevandsprofilen for Vallensbæk Strand

Alger

Hvis vandet er varmt og vejret er godt, kan der være alger i vandet. Varmen får dem til at formere sig, og når vejrforholdene er stille, samler de sig i vandoverfladen – ofte ret pludseligt.

Badevandet i Køge Bugt Strandpark kan nogle gange se mærkeligt ud. Der kan være meget tang langs vandkanten og vandet kan se rødbrunt ud og lugte underligt.
 
Lugten stammer fra nedbrydning af tang og alger. Vandets rødbrune farve kan stamme fra algen ”Mesodinium Rubrum”, men det kan også være rød pigment fra nedbrydning af rødalger, som ligger i strandkanten. Ingen af delene er giftige.
 
Det er derfor ikke farligt at bade i Køge Bugt Strandpark, når vandet ser sådan ud.

Læs om giftige alger

Blå Flag

Vallensbæk Strand og Ishøj Strand har fået blåt flag for badesæsonen 2017.

Blå Flag kampagnen er en international miljøkampagne, der arbejder for et renere hav- og kystmiljø og for at højne strandes og havnes generelle sikkerhed, service og kvalitet.

Hvis du vil læse mere om Strandparken, brug Link til Strandparkens Hjemmeside

Badevandsvarsling

badevand.dk kan du tjekke kvaliteten af badevandet i Strandparken
Det er skønt at bade, og heldigvis har vi en dejlig Strandpark, som hver sommer bliver benyttet af en masse mennesker – både lokale og turister. Kvaliteten af badevandet skal derfor være i orden, og derfor er Brøndby, Ishøj og Vallensbæk kommuner gået sammen om at følge badevandet ved Strandparken endnu tættere end før gennem et badevandsvarslingssystem.
Badevandsudsigten bygger på en computersimulering af badevandets kvalitet og orienterer på en hjemmeside om badevandsforholdene ved hjælp af grønne, gule og røde flag.
I badevandsudsigten kan du også se en prognose for badevandets temperatur, strømforholdene og vejret i området omkring stranden ved at klikke på flaget. Hjemmesiden opdateres flere gange om dagen, og det giver en helt aktuel oversigt over badevandskvaliteten og endda en prognose/udsigt nogle dage frem.
 
Fordelene ved varslingen
På badevand.dk får borgerne ét samlet sted, hvor de kan få badevandsinformationer - uafhængigt af hvilken kommune man bor i, og hvor man gerne vil på stranden. Hjemmesiden tilbyder en ”online” varsling – dvs. at den viser den aktuelle badevandskvalitet, og siden opdateres hele døgnet.
Varslingssystemet er blevet til i et samarbejde mellem Brøndby, Ishøj og Vallensbæk kommuner og de tilhørende forsyninger, Strandparken I/S samt BIOFOS Spildevandscenter Avedøre. En række andre kommuner langs Øresundskysten er også tilsluttet systemet.
 
Hvor finder man det?
Du kan finde den aktuelle badevandskvalitet på de lokale strande på www.badevand.dk. Du får badevandsudsigten frem ved at klikke på den valgte strand.
Badevandsprognosen giver ved hjælp af farvede flag en oversigt over badevandskvaliteten i forhold til bakterier i dag og de følgende 3 dage. Den tager ikke højde for blågrønalge opblomstring.

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 3. september 2020