Hvad kan vi hjælpe med?

Sundhedsplejens tilbud på skolerne

Her kan du læse om, hvad den kommunale sundhedspleje på Ishøjs skoler tilbyder til elever, forældre og lærere

Det er en vigtig forudsætning for at befinde sig godt i skolen, at man er sund og rask og har det godt med lærere og kammerater. Det giver energi og lyst til at lære, lege og være sammen med andre elever og voksne. Sundhedsplejens opgave er at medvirke til, at elevens helbreds- og sundhedstilstand er så god som muligt.

Oversigt over Sundhedsplejens tilbud på skolerne i Ishøj

Her kan du se en oversigt over Sundhedsplejens tilbud på Ishøjs skoler:

0. klasse:   Sundhedssamtale med motorisk screening samt undersøgelse af syn, farvesyn, hørelse, højde og vægt.

1. klasse:   Sundhedssamtale med undersøgelse af syn, højde og vægt.

2. klasse:   Åben rådgivning ved behov.

3. klasse:   Sundhedspædagogisk aktivitet og evt. sundhedssamtale. Tema: Det gode børneliv, kammeratskab og trivsel.

4. klasse:   Åben rådgivning ved behov.

5. klasse:   Sundhedssamtale med undersøgelse af syn, højde og vægt. Sundhedspædagogisk aktivitet. Tema: Dreng/pige og pubertet.

6. klasse:   Åben rådgivning ved behov.

7. klasse:   Sundhedssamtale med undersøgelse af syn, hørelse, højde og vægt. Sundhedspædagogisk aktivitet. Tema: Klassens sundhedsprofil drøftes. Sundhedsprofilen udarbejdes på baggrund af elektronisk spørgeskema på www.skolesundhed.dk.

8. klasse:   Sundhedspædagogisk aktivitet. Tema: Pas godt på din sundhed og dig selv fra ung til voksen. Åben rådgivning ved behov.

9. klasse:   Sundhedssamtale med udgangspunkt i elevens individuelle sundhedsprofil. Sundhedsprofilen udarbejdes på baggrund af elektronisk spørgeskema på www.skolesundhed.dk.

Der afholdes konference med klasselærerne på de årgange, hvor der afholdes sundhedssamtaler.

Sundhedssamtaler i 0. og 1. klasse

I 0. klasse og i 1. klasse er vi optagede af at understøtte, at eleven får en god skolestart. Derfor tilbyder vi en sundhedssamtale, hvor vi forventer, at I som forældre deltager. Sundhedssamtalen indeholder også en syns-, farvesyns- og høreprøve, en motorisk screening samt en måling af højde og vægt.

Inden samtalen får eleven et skema med hjem, som I forældre skal udfylde sammen med jeres barn. Sundhedssamtalen tager udgangspunkt i skemaet og i, hvad der er vigtigt for jer at drøfte.

Sundhedssamtaler i 5., 7. og 9. klasse

Hensigten med sundhedssamtalerne er at gøre eleven bevidst om egen sundhed, så eleven igennem skoleforløbet kan blive endnu bedre til at tage vare på egen sundhed. Sundhedssamtalerne er et fortroligt rum mellem elev og sundhedsplejerske. Hvis eleven deler særlige problemer omkring sundhed eller trivsel, kontakter sundhedsplejersken, efter aftale med eleven, altid jer forældre, så vi kan aftale, hvordan vi i fællesskab kan hjælpe jeres barn.

Åben rådgivning

Sundhedsplejersken tilbyder åben rådgivning. Det vil sige, at sundhedsplejersken er til rådighed for en sundhedssamtale, hvis en elev, forældre eller lærere har spørgsmål om elevens sundhed og trivsel. Det kan for eksempel dreje sig om vægt, ondt i maven, syn, hovedpine, træthed, hyppige infektioner, kammeratskab, mobning eller pubertet.

Sundhedsplejersken kan kontaktes på skolen i tidsrummet 8.00-13.00, på mail eller pr. telefon.

Her kan du se, hvornår sundhedsplejersken er til stede på skolerne:

Gildbroskolen: Fredage

Ådalens privatskole: Tirsdage og torsdage

Vibeholmskolen: Torsdage og fredage

Strandgårdskolen: Onsdage, torsdage og fredage

Ishøj skole: Torsdage

Vejlebroskolen: Onsdage og torsdage

Sundhedspædagogiske aktiviteter

I løbet af elevens skoleforløb tilbyder sundhedsplejersken sundhedspædagogiske aktiviteter i små grupper eller i klassen. Temaerne kan være: Det gode børneliv, sund mad og bevægelse, pubertet, kammeratskab, fra barn til ung, følelser og forandringer.

Yderligere undersøgelse

Hvis eleven har brug for yderligere undersøgelse, kan sundhedsplejersken henvise til for eksempel egen læge, øre-næse-halslæge, øjenlæge eller andre fagpersoner i kommunen. Der kan også formidles kontakt til andre tilbud i Sundhedsplejen eller i Center for Børn og Forebyggelse.

Kontakt Sundhedsplejen

Her finder du kontaktoplysninger på sundhedsplejersken på dit barns skole:

Vejlebroskolen:
Cecilie Hylleberg - tlf. 29 13 11 44 og Pia Arenfeldt - tlf. 24 49 35 83

Vibeholmskolen:
Liselotte Winsløv - tlf. 24 49 35 75 og Joan Hansen - tlf. 21 16 19 65

Ådalen Privatskole:
Tina Biehl Nielander - tlf. 51 23 13 81
Ishøj Skole:
Marianne Bidstrup - tlf. 51 23 13 82
Gildbroskolen:
Marianne Reves - tlf. 51 23 13 83

Strandgårdskolen:
Jacqueline Bennett - tlf. 29 41 35 16 og Charlotte Shubart - tlf. 61 93 62 93

Sundhedsfagligt tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte et sundhedsfagligt planlagt tilsyn i Sundhedsplejen d. 3. december 2019. På baggrund af tilsynsbesøget har styrelsen vurderet, at Sundhedsplejen indplaceres i kategorien: ”Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden”.  Styrelsen angiver desuden, at Sundhedsplejen fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik. Tilsynsrapporten kan læses her.

Kontakt

Center for Børn og Forebyggelse

Ishøj Store Torv 20, 4. sal
2635 Ishøj

Tlf. 43577580Skriv til Center for Børn og Forebyggelse via Digitalpost (e-boks)

Skriv via Digitalpost (e-boks) hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 16. juni 2020