Hvad kan vi hjælpe med?

Takster for dagpleje, daginstitution og sfo

På denne side finder du en oversigt over prisen for pasning i dagpleje, daginstitution og sfo. Taksterne for 2019 finder du efter taksterne for 2020.

Takster 2020

 • En vuggestueplads koster 3.148 kr. pr. måned
 • En dagplejeplads koster 3.073 kr. pr. måned
 • En børnehaveplads koster 2.170 kr. pr. måned
 • En plads i sfo1 (0. - 3. klasse) koster 1.561 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 660 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • Tilkøb af morgenåbning i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 366 kr. pr. måned. I skoleferierne er morgenåbning gratis for alle 4.-klasseelever.

Specialgruppen i Piletræet

 • En børnehaveplads koster 1.085 kr. pr. måned

Deltidsplads i dagtilbud i forbindelse med barsel, 30 timer om ugen

 • En dagplejeplads, 30 timer om ugen koster 2.195 kr. pr. måned

 • En vuggestueplads, 30 timer om ugen koster 2.234 kr. pr. måned

 • En børnehaveplads, 30 timer om ugen koster 1.541 kr. pr. måned

Kombinationstilbud

 • Et kombinationstilbud i dagpleje koster 74 kr. pr. time om ugen

 • Et kombinationstilbud i vuggestue koster 74 kr. pr. time om ugen

 • Et kombinationstilbud i børnehave koster 51 kr. pr. time om ugen

 • Månedligt tilskud for 10 timers fleksibel pasning om ugen til børn i vuggestuealderen: 1.386 kr. Tilskud pr. ekstra time: 139 kr.

 • Månedligt tilskud for 10 timers fleksibel pasning om ugen til børn i børnehavealderen: 953 kr. Tilskud pr. ekstra time: 95 kr.

Sfo på Strandgårdskolen og Strandgårdskolens gruppeordning

 • En plads i sfo1 (0. - 3. klasse) koster 1.357 kr. pr. måned. Børnehaveklassebørn, der starter i sfo1 betalser samme sfo1-takst som på de øvrige skoler i perioden april - juni (1.522 kr. pr. måned). Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 521 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i gruppeordningens sfo1 (0. - 3. klasse) koster 679 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i gruppeordningens sfo2 (4. - 6. klasse) koster 261 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • Tilkøb af morgenåbning i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 366 kr. pr. måned. I skoleferierne er morgenåbning gratis for alle 4.-klasseelever.

Sfo Ishøjgård

 • En plads i sfo1 (0. - 3. klasse) koster 679 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 261 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • Tilkøb af morgenåbning i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 366 kr. pr. måned. I skoleferierne er morgenåbning gratis for alle 4.-klasseelever.

Generelt om taksterne

Tilmelding til sfo koster som minimum en måneds betaling, hvilket betyder, at man ikke kun kan være tilmeldt i den betalingsfri måned.

Alle takster er eksklusive søskendetilskud og fripladstilskud.

Forældrebetalingstaksten for en plads i specialgruppen i Piletræet, sfo på Skolen på Ishøjgård og i gruppeordningen indeholder 50 % behandlingsmæssigt fripladstilskud, da der er tale om specialtilbud.

Takster 2019

 • En vuggestueplads koster 3.079 kr. pr. måned
 • En dagplejeplads koster 3.009 kr. pr. måned
 • En børnehaveplads koster 2.169 kr. pr. måned
 • En plads i sfo1 (0. - 3. klasse) koster 1.522 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 644 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • Tilkøb af morgenåbning i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 357 kr. pr. måned. I skoleferierne er morgenåbning gratis for alle 4.-klasseelever.

Specialgruppen i Piletræet

 • En børnehaveplads koster 1.084 kr. pr. måned

Deltidsplads i dagtilbud i forbindelse med barsel, 30 timer om ugen

 • En dagplejeplads, 30 timer om ugen koster 2.149 kr. pr. måned

 • En vuggestueplads, 30 timer om ugen koster 2.195 kr. pr. måned

 • En børnehaveplads, 30 timer om ugen koster 1.550 kr. pr. måned

Sfo på Strandgårdskolen og Strandgårdskolens gruppeordning

 • En plads i sfo1 (0. - 3. klasse) koster 1.323 kr. pr. måned. Børnehaveklassebørn, der starter i sfo1 betalser samme sfo1-takst som på de øvrige skoler i perioden april - juni (1.522 kr. pr. måned). Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 508 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i gruppeordningens sfo1 (0. - 3. klasse) koster 662 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i gruppeordningens sfo2 (4. - 6. klasse) koster 254 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • Tilkøb af morgenåbning i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 357 kr. pr. måned. I skoleferierne er morgenåbning gratis for alle 4.-klasseelever.

Sfo Ishøjgård

 • En plads i sfo1 (0. - 3. klasse) koster 662 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 254 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • Tilkøb af morgenåbning i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 357 kr. pr. måned. I skoleferierne er morgenåbning gratis for alle 4.-klasseelever.

Generelt om taksterne

Tilmelding til sfo koster som minimum en måneds betaling, hvilket betyder, at man ikke kun kan være tilmeldt i den betalingsfri måned.

Alle takster er eksklusive søskendetilskud og fripladstilskud.

Forældrebetalingstaksten for en plads i specialgruppen i Piletræet, sfo på Skolen på Ishøjgård og i gruppeordningen indeholder 50 % behandlingsmæssigt fripladstilskud, da der er tale om specialtilbud.

Kan jeg få søskendetilskud?

Du eller I kan få søskendetilskud, hvis du eller I har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, sfo1 eller privat pasning. Det er ikke muligt at få søskendetilskud i sfo2.

Hvis du/I har mere end et barn i et dagtilbud og sfo, skal du/I betale fuld pris for den dyreste plads, men kun halv pris for de øvrige pladser i dagtilbud og sfo.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden.

Kan jeg få økonomisk fripladstilskud?

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Du kan læse om mulighederne for at få fripladstilskud på Borger.dk

Kontakt

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cdu@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 12. december 2019