Hvad kan vi hjælpe med?

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til etablering af udløbsbygværk ud mod Bækrenden

Tilladelse til udløbsbygværk ud mod Bækrenden

Ishøj Kommune har den 1. august 2017 givet tilladelse til, at HOFOR etablerer et udløbsbygværk ud mod Bækrenden i forbindelse med udvidelse af LAR-projektet Skovmosen I. Udløbsbygværket erstatter det nuværende udløb og skal sikre, at den eksisterende udledningsmængde til Bækrenden overholdes med den kommende kapacitetsudvidelse af Skovmosen. 

Tilladelsen med tilhørende klagevejledning kan læses her.

Afgørelsen kan påklages til og med den 30. august 2017.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 1. august 2017